Részletes bejegyzéseket tett közzé a blogján Larry Watts azokról a tavalyi találkozókról, amelyek „Neptun 2” néven lettek ismertek.

Érezhetően oldott, laza hangulatban zajlottak azok a kerekasztal-beszélgetések, melyeket 2014 júniusában, majd októberében szerveztek, és melyeken – a kilencvenes évekbeli találkozók mintájára – magyar politikusok a román pártok képviselőivel vitáztak az erdélyi magyar kisebbség jelenlegi helyzetéről és igényeiről.

A június közepén közétett bejegyzések újdonságát az adja, hogy eddig csak a résztvevők, illetve a beszélgetést moderáló Allen Kassof töredékes beszámolói alapján lehetett rekonstruálni, hogy mi hangzott el ezeken a beszélgetéseken és ki vett részt azokon.

Interethnic Dialogue In The New Romania I: A Round Table Report

Interethnic Relations In The New Romania II: A Round Table Report

Watts hosszú, idézetekkel teletűzdelt beszámolói az eddigieknél sokkal részletesebb képet nyújtanak az egyeztetésekről. Ezek azért is érdekesek, mert tudomásunk szerint az utóbbi években nem került sor hasonló, kötetlen párbeszédre az RMDSZ politikusai és a különféle román pártok képviselői között.

Hiába igyekeztek a résztvevők sajtónyilvánosságot biztosítani, az erdélyi magyar közvélemény gyankvással fogadta az erről szóló híreket. Ebbe belejátszott a kilencvenes évekbeli Neptun-találkozók miatti rossz szájíz, illetve az a tény hogy ezek az új tárgyalások egyfajta folytatásai a húsz évvel ezelőtti kerekasztal-beszélgetéseknek.

Az sem segített, hogy a találkozókat szervező civil szervezet, a Friends of The Project on Ethnic Relations (FPER) alapítóit időközben korrupciós vádak érték.

De kicsoda Larry Watts?

Akárcsak a húsz évvel ezelőtti találkozókról készült, egy princetoni könyvtárban megtalálható feljegyzések nagy részét, a jelenlegi beszélgetésekről készült beszámolókat is a találkozók szürke eminenciásának, Larry Wattsnak köszönhetjük.

Watts sokkal több, mint egyszerű titkár, ügyintéző vagy akár titkosszolga. Egyértelműen ő a PER-csapat legösszetettebb, legérdekesebb figurája, és minden jel arra mutat, hogy a tárgyalások előrehaladtával ő kezdi mozgatni a háttérből a szálakat” – jellemeztük az egykori bukaresti PER-iroda vezetőjét a kilencvenes évekbeli neptuni tárgyalásokról szóló sorozatunkban.

Aki nem ismeri a Neptun-találkozókról szóló sorozatunkat és az ott közölt Watts-portrét, annak annyit kell tudni a számos kérdőjellel teletűzdelt életpályát befutott biztonságpolitikai szakértőről, hogy ugyan nem szimpatizál a magyarok ügyével, azonban pragmatikus megfontolásokból úgy tartja, hogy a radikális hangok elszigetelése céljából folyamatosan tárgyalni kell a mérsékelt, kompromisszumra hajló politikusokkal, illetve – leginkább a mérsékelt oldal erősítése céljából – esetenként kisebb engedményeket is lehet tenni a magyar közösség fele.

A húsz évvel ezelőtti találkozókon résztvevők beszámolóiból kitűnik, Watts mindig a háttérben tevékenykedett: a beszélgetéseken főleg jegyzetelt, csak ritkán szólt hozzá a vitákhoz. Azonban a találkozók között ő tartotta a kapcsolatot a résztvevőkkel, tehetséggel kamatoztatva azt a kapcsolati tőkét és háttértudást, amit még '89 előtt, illetve a '90-es évek elején halmozott fel romániai tartózkodásai során.

Neptun-sorozatunk:

Neptuni találkozók 9.: közzétesszük a levelezést

Neptuni találkozók 8.: megszólal a PER guruja

Neptuni találkozók 7.: kisebb szolgálatok, honorok, ajándékok

Neptuni találkozók 6.: mi történt a zárt ajtók mögött?

Neptuni találkozók 5.: ahol a luxus célravezető

Neptuni találkozók 4.: bemutatjuk a PER-csapat szürke eminenciását
Neptuni találkozók 3.: nagyon ismer minket a PER. De honnan?
Neptuni találkozók 2.: három bomba árából elkerülni a háborút
Neptuni találkozók 1.: több száz oldalnyi belső levelezést találtunk

Élénk vita az autonómiáról

A beszámolók elején Watts hosszasan, meglehetősen optimista hangon ecseteli a PER által elkezdett közvetítés, illetve a román kormányzatok sikereit, ami a romániai magyar közösség helyzetének a javítását illeti.

Azonban nem ezek a részek az érdekesek: a dokumentumok számos részletet, sokszor szó szerint lejegyzett – ám névtelen – hozzászólást tartalmaznak (a kerekasztal-beszélgetések egyik alapszabálya az, hogy bár idézni lehet, a résztvevők nem fedhetik fel az egyes hozzászólók kilétét, azért, hogy a résztvevők ne érezzék azt, hogy meg kell feleljenek a választóik által velük szemben támasztott elvárásoknak).

A beszélgetések gerincét az a tíz pontból álló, konkrét problémákat tartalmazó csomag adta, melyet Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, valamint Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök állított össze.

Ezen belül is az autonómia kérdése váltott ki élénk vitát. A román parlamenti pártok képviselői nem utasították el csípőből a gondolatot, sőt, egyesek tanácsokat is adtak arra vonatkozóan, hogyan lehetne egyes rendelkezéseket más jogszabály-csomagokba bújtatva elfogadtatni a parlamentben.

Nem a tervezettel, a kontextussal van a baj

Felmerült például az, hogy kísérletképpen be lehetne vezetni bizonyos korlátozott, meghatározott időre szóló autonómiát Székelyföldön. Például ki lehetne próbálni a fiskális autonómiát – és hogyha 3 éven belül nem indul be a növekedés, akkor a kísérletet öt év után le lehetne zárni.

Szó volt arról is, hogy mi lenne, ha a román többségben ellenérzéseket kiváltó „autonómia” terminus helyett valami más megnevezést találnának. Egy román résztvevő szerint nem az autonómia-tervezet tartalmával van baj, hanem a politikai kontextussal: választások előtt előállni egy ilyen tervezettel katasztrófa, az érdemi vitának esélye sincs.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tervezet számos részét be lehetne építeni egy decentralizációról szóló tervezetbe. Egy másik hozzászóló azt hiányolta, hogy a tervezethez nem mellékeltek hatástanulmányokat annak lehetséges politikai, gazdasági és társadalmi következményeiről.

A 2014 júniusi találkozóról szóló beszámolót itt, az októberi megbeszélésről szóló beszámolót pedig itt lehet elérni.

Sipos Zoltán

Az Átlátszó Erdély működtetésében nagyon nagy szerepük van a közösség adományainak. Azt szeretnénk, ha minél több olvasónk adományozna havonta egy kis pénzösszeget az Átlátszó Erdély Egyesületnek.

Csakis így, magánszemélyektől érkező kis adományokkal lehet elkerülni azt, hogy érdekcsoportok, hirdetők, szponzorok, tulajdonosok befolyást szerezzenek a tartalom fölött.

A pénzt PayPal-on keresztül (a doboz az oldal tetején, jobb oldalon) vagy közvetlenül a bankszámlánkra lehet utalni.

Bankszámla:

Asociatia “Atlatszo Erdely Egyesulet”

RO71OTPV200000913457RO01

SUC. CLUJ OTP BANK ROMANIA

Cod BIC: OTPVROBU