fbpx

Így dolgozunk

Az Átlátszó Erdély tényfeltáró honlap az erdélyi magyar közélet transzparenciájáért száll síkra. Munkánk alapja az olvasóink bizalma, ezt a bizalmat pedig úgy szeretnénk elnyerni és megtartani, hogy igyekszünk a lehető legátláthatóbb módon dolgozni, betartva az újságírás etikai szabályait.

Ennek a bizalmi kapcsolatnak fontos része, hogy minden alkalmat megadunk olvasóinknak, hogy maguk ellenőrizzék tevékenységünket, állításainkat, valamint azt, hogy saját elveinket tiszteletben tartjuk-e a munkánk során.

Alább válaszolunk a munkánkkal kapcsolatos, gyakran felmerülő kérdésekre. Ezek nem térnek ki minden helyzetre – amennyiben mérlegelnünk kell, elsősorban a Főszerkesztők Fóruma által kiadott Önszabályozó Etikai Irányelveket, másodsorban a The Guardian szerkesztőségi irányelveit tartjuk mérvadónak.

Hogyan döntitek el, hogy milyen témával foglalkoztok, és mivel nem?

Általában azokat az erdélyi magyar vonatkozású témákat kezdjük körbejárni, melyeket egyrészt közérdekűnek tartunk, másrészt amelyekkel más médiaorgánumok nem foglalkoznak érdemben.

Ha döntenünk kell aközött, hogy egy újabb székely zászlós/autonómiás/medvetámadásról szóló témát írjunk meg, vagy pedig egy politikus üzleti érdekeltségeivel foglalkozzunk, akkor a legtöbbször az utóbbit fogjuk választani.

Ugyan mindkét tématípus közérdekű, azonban a székely zászló körüli botrányokkal, az autonómiával és a székelyföldi medvékkel annyit foglalkozik mindenki, hogy ahhoz mi nem tudunk érdemben hozzátenni. Politikusaink üzleti érdekeltségeiről, az intézményeinket meghatározó hatalmi viszonyokról jóval kevesebb anyag készül, ezért kevés erőforrásunkat inkább erre fordítjuk.

Közérdek és magánélethez való jog: hol van az egyensúly?

Ez egy olyan kérdés, amire nincsenek jó általános válaszok, mindig esettől függően mérlegelünk. Tiszteletben tartjuk azoknak a személyeknek az alkotmányos, állampolgári és személyiségi jogait, akikkel munkánk során kapcsolatba kerülünk.

Minden esetben gondosan, a Főszerkesztők Fóruma által kiadott Önszabályozó Etikai Irányelvek alapján és akár jogászok bevonásával mérlegeljük azt, hogy ki számít közszereplőnek, egy közszereplő esetében hol húzódik a magánélet határa, illetve hogy a közérdek szempontjából mikor indokolt egy közszereplő magánéletére vonatkozó információkat is közzétenni.

Milyen adatokkal dolgoztok?

Munkánk során nagyrészt nyilvános dokumentumokkal, valamint közérdekű adatigényléssel megszerzett adatokkal dolgozunk. Ezek kiegészülnek interjúkkal, nyilatkozatokkal, illetve a terepmunka tapasztalataival.

Beszélgetések, interjúk elején egyeztetünk az alannyal arról, hogy az elhangzottakból mi publikus. Háttérbeszélgetésekről általában a Chatham House szabály szerint írunk.

Nem dolgozunk inkognitóban vagy törvénytelen eszközökkel. Minden esetben az Átlátszó Erdély újságíróiként mutatkozunk be, világosan jelezve, hogy az elhangzottakat adott esetben publikáljuk is. Amennyiben hang- vagy képanyagot készítünk, azt is jelezzük, rejtett hangfelvevőt, kamerát nem használunk.

Kiszivárgott információkat és dokumentumokat, névtelen források által közölteket csak akkor és annyiban használunk, amennyiben a forrás kilétét és az információk valóságtartalmát ellenőrizni tudjuk.

Én is szeretném ellenőrizni azt, hogy amit a cikkekben írtok, valóban megalapozott. Ezt hogyan tehetem meg?

Minden állításunkat, számításunkat igyekszünk dokumentumokkal alátámasztani, mi több, ezeket a dokumentumokat nagyrészt közzé is tesszük, a szövegbe linkelve. Abban reménykedünk, hogy így a tévedéseinkre könnyebben fény derül, és motiváljuk az újságíró kollégákat arra, hogy a dokumentumok birtokában folytassák az általunk elkezdett munkát.

Mi van akkor, ha tévedtek?

Akármennyire igyekszünk, ez bizony előfordul. Elírásokat, vesszőhibákat publikálás után is javítunk, anélkül hogy jeleznénk a javítást.

Amennyiben tárgybeli tévedést fedezünk fel, azt javítjuk, a szövegben jelezzük a javítás időpontját és a kijavított hiba jellegét.

Ha az anyag publikálása után új információkra tettünk szert, azokat vagy az adott cikkbe illesztjük, feltüntetve a kiegészítés időpontját, vagy pedig új anyagban közöljük.

Ritkán, de előfordul, hogy egy anyagunk teljes egészében téves előfeltevésre épül, vagy valamilyen más, súlyos szakmai hibát követünk el. Ez esetben szerkesztőségi állásfoglalásban igyekszünk jóvátenni a hibát.

A szerkesztőségi szűrőkön átment, már publikus anyagot csak egészen rendkívüli esetben veszünk le, vagy ha jogerős bírósági döntés kötelez erre. Publikus anyag törlésére eddig nem volt példa az Átlátszó Erdély történetében, amennyiben erre sor kerül, azt nyilvánosságra hozzuk.

Az érintetteket is megkeresitek, ugye?

Igen. Anyagaink publikálása előtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintett személyt, céget vagy intézményt szembesítsük a róla szóló fő állításokkal, és lehetőséget adjunk álláspontja bemutatására. Minél súlyosabbak az állítások, annál több erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy az érintettet is megszólaltassuk.

Az érintettektől azt kérjük, adjanak interjút, vagy nyilatkozzanak a témában. Amennyiben nem sikerül őket elérni, vagy elutasító választ kapunk, azt a cikkben jelezzük. Az érintettek az anyag publikálása után is dönthetnek úgy, hogy reagálnak. Nyilatkozatukat vagy a rájuk vonatkozó állításokat tartalmazó cikkben, vagy külön anyagként publikáljuk.

A szóban elhangzott nyilatkozatokat szó szerint idézitek?

Az idézőjelbe tett szövegrészek szó szerint úgy hangzottak el, ahogy leírtuk. Gyakran előfordul azonban, hogy nyilatkozatokat vagy akár egy hosszabb beszélgetést a cikkben összefoglalunk. Ez esetben a fő állítások értelmét igyekszünk megragadni és az olvasóink számára visszaadni.

Interjúalany vagy forrás visszakérhet láttamozásra anyagot?

Igen, interjúalanyaink megnézhetik a teljes, velük készült interjút. Azonban csak azt ellenőrizhetik, hogy a mondanivalójukat pontosan, az elhangzottakhoz képest hűen írtuk-e le, az interjút nem vonhatják vissza, szerkesztési javaslatokkal nem jöhetnek. Amennyiben egy néhány mondatos idézetet használunk, akkor nem a teljes anyagot, hanem csak az adott szövegrészt mutatjuk meg alanyunknak. Minden esetben az a kérésünk, hogy a láttamozott anyagot minél hamarabb, lehetőleg még aznap küldjék vissza.

Interjú előtt elkülditek a kérdéseket?

Mi is és az olvasóink is jobban szeretik az élő beszélgetést az előre leegyeztetett interjúknál. A beszélgetés témájáról tájékoztatjuk az alanyunkat, amikor interjút kérünk, a konkrét kérdéseket azonban nem küldjük el.

E-mailben csak akkor küldünk kérdéseket, ha nincsen mód személyes találkozásra és/vagy a téma nem várhat. Az anyagban mindig jelezzük, ha kérdéseinket írásban tettük fel.

Névtelenül lehet nektek nyilatkozni?

Forrásaink kilétét semmilyen esetben nem fedjük fel, azonban állításaikat ellenőrizzük. Amennyiben valaki névtelenül nyilatkozik, igyekszünk majd körülírni a szakterületét, funkcióját, valamint azt, hogy a témával milyen kapcsolatban áll.

A névtelen nyilatkozatokkal azért vagyunk nagyon óvatosak, mert névtelenség leple alatt bárki bármiről mondhat bármit, következmények nélkül. Ez pedig nem az a nyilvánosság, amit mi építeni szeretnénk.

Van egy jó sztorim. Megoszthatom veletek?

Persze, sőt: meg is köszönjük. Azonban nem tudjuk megígérni, hogy minden témajavaslatnak utánajárunk, vagy hogy abból anyagot készítünk.

Olvasói levelet közöltök?

Ha publikációra érdemes akkor igen. A levél szerzőjének állításaiért azonban nem vállaljuk a felelősséget. Az érintetteknek jogukban áll utólag reagálni.

Kaptatok már fenyegetést?

Eddig is szabadon dolgoztunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben is szabadon dolgozhassunk. Mindenféle fenyegetést, nyomásgyakorlást nagyon komolyan veszünk: újságíróink biztonsága az első gondolatunk, a második pedig, hogy hogyan folytathatjuk a sztorit.

Hogyan hivatkoztok?

Más médiaorgánumtól átvett értesülést a médiaorgánum nevének feltüntetésével és az adott anyagra mutató linkkel hivatkozunk. Ugyanezt várjuk el az Átlátszó Erdély anyagait hivatkozó kollégáktól, tartalmaink a Creative Commons licenc szerint használhatóak. Fotók esetében a fotós nevét tüntetjük fel, valamint azt a webhelyet, ahonnan a fotót átvettük. Igyekszünk jogtiszta fotókat használni, illetve a fotósok munkáját megfizetni.

Milyen pénzből dolgoztok? Közzéteszitek a támogatóitok nevét?

Az Átlátszó Erdély részben nemzetközi tényfeltáró újságíró pályázatokból, részben pedig olvasói adományokból működik. Minden évben beszámolót teszünk közzé jövedelmeinkről és kiadásainkról – itt a nemzetközi szervezetektől kapott pénzösszegeket feltüntetjük. Az olvasóktól kapott adományok éves összegéről is beszámolunk, azonban a nevüket bizalmasan kezeljük, hacsak ők explicit módon nem kérik, hogy tüntessük fel a nevüket a beszámolóban.

Céges támogatásokat elfogadtok?

Igen, azonban 500 EUR feletti összeg esetén a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, miszerint a támogató semmilyen módon nem szól bele a munkánkba vagy a honlapunkon publikált tartalomba.

Ajándékok, ebédmeghívások, utazások, egyéb „kedvezmények”?

Inkább nem. Találkozókon, terepmunka során újságírónk legfeljebb egy kávét fogad el, minden mást – étkezést, szállást, útiköltséget – az Átlátszó Erdély Egyesület állja. Amennyiben olyan sajtóútra hívnak meg, ahova egyébként újságíróként nem juthatnánk el – ilyenek például a közel-keleti menekülttáborok –, az erről készülő anyagban világosan feltüntetjük, hogy ki fizette az utat. Ajándékokat nem áll módunkban elfogadni.

Összeférhetetlenség?

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy-egy témáról elfogulatlanul, magántermészetű kötődésektől mentesen tudjunk írni. Újságíróink nem lehetnek pártok vagy pártokhoz kötődő civil szervezetek tagjai, továbbá nem lehetnek olyan gazdasági vagy személyes érdekeltségeik, melyek akadályozzák azt, hogy egy témát elfogulatlanul tudjanak körüljárni. Amennyiben egy újságírónknak mégis lenne ilyen kötődése, az anyagban feltüntetjük a kötődés természetét, vagy egy másik újságírót bízunk meg az adott témával.

A kommenteket moderáljátok?

Igen, mivel azt szeretnénk, ha az Átlátszó Erdély közösségi oldalai trollmentes övezetek lennének, ahol civilizált vita folyik. A moderálási elveink közel állnak a The Guardian moderálási szabályzatához. Röviden: minden olyan hozzászólásnak vagy kritikának örülünk, mely új információt, szempontot, véleményt tesz hozzá egy adott témához. Személyeskedést, uszítást, gyűlöletbeszédet, kéretlen reklámot törlünk, aki rendszeresen posztol ilyesmit, azt egy idő után letiltjuk. Kérünk vegyétek figyelembe hogy csapatunk kicsi, a munkánk jellege folytán sokszor senki nincsen netközelben, így nem tudunk mindig azonnal közbelépni, ha elszabadulnak az indulatok.