ÍGY DOLGOZUNK

Az Átlátszó Erdély tényfeltáró portál az erdélyi magyar közélet átláthatóságát szeretné növelni. 

Olvasóink bizalmát azzal szeretnénk elnyerni, hogy betartjuk az újságírás általánosan elfogadott szabályait: állításainkat meggyőző bizonyítékokra alapozzuk, kritikusak vagyunk úgy magunkkal, mint másokkal szemben, pontosságra és méltányosságra törekszünk.

Munkánkat is az átláthatóság jellemzi. Az alábbi paragrafusokban leírjuk azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a munkánkat, így lehetőséget nyújtunk olvasóinknak, hogy ellenőrizzék azt, és eldöntsék, hogy munkánk összhangban van-e a szabályainkkal.

Ezek a szabályok nem fedik le az összes elképzelhető helyzetet. Amikor egy összetett kérdésre mérlegeljük a választ, a saját szabályaink mellett a Főszerkesztők Fóruma etikai irányelveit, valamint a The Guardian szerkesztési útmutatóját tekintjük irányadónak.

Az alábbi szabályokat be kell tartania a szerkesztőség összes tagjának és az Átlátszó Erdély megbízását teljesítő szabadúszóknak.

A főszerkesztő, Sipos Zoltán felel a szabályok betartásáért és kiegészítéséért. Amennyiben kérdése, panasza van, vagy hozzá szeretne szólni, írjon a főszerkesztőnek a sipos@atlatszo.ro mailcímre, vagy tegyen panaszt a Korrektoron.

1. Témák

1.1. Az Átlátszó Erdély az erdélyi magyar közösség érdeklődésére számot tartó, közérdekű témákkal foglalkozik.

1.2. Azokat a témákat kezeljük prioritásként, melyek kevéssé vagy egyáltalán nem jelennek meg a nyilvánosságban.

1.3. Úgy a szerkesztőség, mint az egyes újságírók szabadon döntenek arról, hogy mely témákkal foglalkoznak.

2. Közérdek

2.1. Az a feladatunk, hogy olvasóink számára releváns és hasznos információkat közöljünk. Az Átlátszó Erdély így a társadalom jólétét szolgálja, növeli a transzparenciát, és felelősségre vonja a hatalommal rendelkező személyeket.

2.2. Azokat a problémákat tartjuk közérdekűeknek, amelyek mindenkit érintenek. Egy probléma akkor is lehet közérdekű, ha sokan nem ismerik, vagy sokakat nem érdekel.

2.3. Akkor szolgáljuk a közérdeket, ha pontos információkat közlünk, amelyek hozzásegítik a közösség tagjait ahhoz hogy tájékozott döntésekkel vegyenek részt a demokratikus folyamatokban.

3. Magánélet

3.1. Mindenkinek joga van a magánélethez, a család, az otthon nyugalmához, az egészségügyi adatainak és a levéltitok tiszteletben tartásához.

3.2. Minden esetben tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogot. Ettől csak abban az esetben tekintünk el, ha az érintett személy erre világos felhatalmazást ad, vagy ha erős közérdek indokolja.

3.3. Azokban az esetekben, amikor a közösség információhoz való joga ütközik az egyén magánélethez való jogával, a szerkesztőségi döntések során minden esetben körültekintően egyensúlyozunk a magánélet védelme és közérdek szolgálata között.

3.4. Egy személy magánéletébe való betolakodás csak abban az esetben megengedett, ha a probléma közérdeklődésre tart számot, és az adott információ a közösség javát szolgálja. 

4. Közszereplők

4.1. Közszereplők azok a személyek, akik bizonyos ismertséggel és elismertséggel rendelkeznek a közösségben teljesítményük, pozíciójuk vagy ismertségük eredményeként. Gyakran rendelkeznek autoritással, befolyással, illetve celeb-státusszal. Cselekedeteik, kijelentéseik, viselkedésük számottevően befolyásolhatja a közösséget.

4.2. A közszereplők magánélethez való joga az átlagembereknél szűkebb, köszönhetően a közéleti szerepüknek és a társadalomra gyakorolt befolyásuknak.

4.3. Csak akkor közlünk információkat a közszereplők magánéletéről – vagyonukról, viselkedésükről, hobbijaikról, egészségi állapotukról vagy családjukról –, amennyiben ezek az információk érintik a közéleti szerepvállalásukat.

4.4. Nem tartjuk közszereplőnek azokat a személyeket, akik nem saját akaratukból kerültek közérdeklődésre számot tartó helyzetbe (például baleset túlélői vagy politikusok rokonai).

5. Közérdekű információk

5.1. Az általunk használt információk nagy része közérdekű információ.

5.2. Közérdekű információ minden olyan adat, feljegyzés vagy ismeret, amely mindenki számára elérhető. Nem bizalmas vagy titkos, és hivatalosan hozzá lehet férni: közérdekű adatigényléssel, hivatalos kiadványokból vagy nyilvános adatbázisokból. A közérdekű információk kulcsfontosságúak a transzparencia és elszámoltathatóság, valamint a demokratikus társadalom működése szempontjából.

5.3. Mindig világosan megjelöljük az általunk közölt közérdekű információ forrását, és linkeljük az eredeti dokumentumot, ha mód van rá.

5.4. A hivatalos forrásból kapott információkról azt feltételezzük, hogy az pontos, kivéve, ha jó okunk van azt gondolni, hogy ez nem így van.

6. Emberi források

6.1. Másik fontos információforrásunkat magánszemélyek képezik. 

6.2. Magánszemélyek általában szabadabban beszélnek, ha névtelenséget biztosítunk nekik. Ez az oka annak, hogy az emberi források kulcsfontosságúak a korrupció, a törvénysértések és egyéb, közérdeklődésre számot tartó problémák feltárásában.

6.3. Csak abban az esetben biztosítjuk a névtelenséget forrásainknak, ha felmerül annak a lehetősége, hogy a forrás vagy a forráshoz közel álló személyek bosszú, jogi lépések, vagy egyéb megtorlás áldozatai lesznek.

6.4. Lehetőség szerint körülírjuk, hogy a névtelen források hogyan jutottak az információk birtokába (például „egy személy, aki állítása szerint szemtanúja volt az esetnek” vagy „olyan hivatalnok, aki a problémára közvetlen rálátással bír”).

6.5. Újságíróink minden esetet egyénileg bírálnak el, és a szerkesztővel is konzultálnak, mielőtt egy forrás számára névtelenséget biztosítanának. A döntést közlik a forrással. Felelős pozíciót betöltő személyeknek nem áll módunkban névtelenséget biztosítani.

6.6. Amikor megígérjük egy forrásunknak, hogy névtelen marad, akkor részünkről mindent megteszünk, hogy kilétére ne derüljön fény. 

6.7. A források védelmének többek között része az újságíróval való biztonságos kommunikáció. Ezeket az eljárásokat az újságíró a kapcsolatfelvétel idején világosan elmagyarázza. Forrásainkat arra kérjük, hogy ezeket az eljárásokat szigorúan tartsák be, ellenkező esetben nem tudjuk garantálni névtelenségük megőrzését.

6.8. Újságíróink minden esetben ellenőrzik, és más forrásokkal összevetik a források által közölt információkat.

6.9. A névtelen forrásokból származó, kiszivárgott információkat, dokumentumokat vagy adatokat mindig fokozott óvatossággal kezeljük. Törekszünk arra, hogy ellenőrizzük a dokumentumok, információk valóságtartamát.

6.10. Ha nem sikerül teljes egészében ellenőrizni a névtelen forrástól származó információt, azt mindig az olvasók tudtára adjuk ilyen vagy ehhez hasonló kitétellel: „nem sikerült egymástól független forrásokból ellenőrizni az információt”. Előfordulhat, hogy úgy döntünk, nem használjuk azt az információt, melyet más forrásokból nem sikerül ellenőrizni. 

6.11. Forrásainknak jogukban áll tudni, mikor és pontosan hogyan használjuk majd az általuk közölt információt, és mi kérésre elküldjük nekik az adott információt tartalmazó szövegrészt. Azonban a forrásnak nincsen joga átnézni vagy szerkeszteni a teljes anyagot.

6.12. Forrásainknak az információkért nem fizetünk.

6.13. Különös körültekintéssel dolgozunk akkor, amikor forrásunk traumatizált, gyászol, vagy kiskorú. Ilyen esetekben szakértőket is bevonunk a munkába, és minden esetet külön mérlegelünk, hogy munkánkkal ne okozzunk további, szükségtelen szenvedést.

6.14. Bizonyos találkozókon, rendezvényeken vagy beszélgetéseken elhangzó információkat a Chatham House szabály szerint használunk. Ez a szabály bátorítja a szabad információmegosztást, miközben védi az információ közlőjének kilétét és szervezeti hovatartozását.

6.15. A külső szerzők által írt anyagok ellenőrzésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a szerkesztőség munkatársai által elkészített anyagokra.

7. Interjúk

7.1. A kérdéseinket általában nem küldjük el előre az interjúalanyainknak. Az interjú témáját azonban előre közöljük velük, és elmondjuk, hogy a tőlük származó információkat hogyan fogjuk használni.

7.2. Minden esetben jelezzük, amikor indul a felvétel, és megbizonyosodunk arról, hogy interjúalanyunk tudja, hogy a felvett információkat publikálhatjuk. Nem adunk helyt az olyan utólagos kérésnek, hogy az interjúban elhangzott valamelyik válasz off the recordnak számítson.

7.3. Interjúalanyaink elkérhetik a velük készült interjú szövegét abban a formában, ahogy az közlésre kerül.

7.4. A láttamozás során azonban az interjúalanyok csak azt ellenőrizhetik, hogy az írott szöveg hűen tükrözi az általuk mondottakat. Nem vonhatják vissza az interjút, és nem adhatnak szerkesztési utasításokat. Ha az interjúból csak néhány mondatot használunk, akkor csak ezt a részt mutatjuk meg nekik, nem a teljes szöveget.

7.5. Amennyiben egy interjúalany elkéri a vele készült interjút, határidőt szabunk arra, hogy mikorra küldje vissza. Ha a határidőig nem kapunk választ, azt feltételezzük, hogy az interjúalanynak nem volt hozzáfűznivalója az anyaghoz, és az interjút publikálhatjuk.

7.6. A szó szerinti idézeteket idézőjellel jelöljük, vagy interjúformában közöljük. A hosszabb nyilatkozatokat vagy beszélgetéseket összefoglaljuk, ebben az esetben a főbb állításokat emeljük ki.

8. Fedett munka

8.1. Az információgyűjtéshez nem használunk rejtett hangfelvevőt, kamerát, törvénybe ütköző vagy törvényesség szempontjából határesetnek számító technikát.

8.2. Csak rendkívüli esetben folyamodunk a fedett munka eszközeihez, abban az esetben, ha az információt másképp nem lehet megszerezni, és ha ez az információ nyilvánvalóan közérdeklődésre tart számot. A szerkesztőség minden ilyen esetet külön mérlegel és jóváhagy.

8.3. Az újságíróink minden más esetben világosan bemutatkoznak, a nevük mellett az Átlátszó Erdélyt is megnevezve.

9. Válaszadás joga

9.1. Anyagunk publikálása előtt mindig megkeressük és szembesítjük az anyagainkban szereplő személyt, céget vagy intézményt az ő(ke)t ért kritikával vagy vádakkal, és lehetőséget biztosítunk számukra, hogy ismertessék álláspontjukat.

9.2. Általában minél súlyosabb a kritika vagy a vád, annál nagyobb erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy felvegyük a kapcsolatot az érintett féllel, és lehetőséget adjunk arra, hogy ismertesse álláspontját az ügyben.

9.3. Általában személyes interjút kérünk. Ha ez nem lehetséges, felajánljuk, hogy telefonos vagy online interjút szervezünk. Ha ez sem jár sikerrel, akkor írásban küldjük el a kérdéseinket.

9.4. Ha jó okunk van feltételezni, hogy a személy/cég/intézmény megkapta a kérésünket, de ésszerű időn belül nem válaszol, anyagunkat közzétesszük azzal a megjegyzéssel, hogy felvettük a kapcsolatot az érintett felekkel, de azok nem válaszoltak.

9.5. Ha a személy/cég/intézmény elutasítja a választ kérdéseinkre, azt közzé fogjuk tenni.

9.6. Ha egy nagyon részletes és hosszú választ kapunk, nem garantáljuk, hogy azt teljes egészében közzétesszük a cikkünk részeként. A főbb érveket azonban beépítjük anyagunba, és linkeljük a teljes választ tartalmazó dokumentumot. Alternatív megoldásként megfontoljuk, hogy a választ külön cikkben tesszük közzé.

9.7. Az érintett feleknek a cikk megjelenését követően is élhetnek a válaszadás jogával.

9.8. Ha az érintett felek elutasítják az eredeti megkeresésünket, de az anyag közzététele után élnének a válaszadás jogával, a szerkesztőség döntése, hogy közzétesszük-e a válaszukat.

10. Hibaigazítások

10.1. Munkánk során pontosságra törekszünk, de néha előfordul, hogy hibázunk.

10.2. Ha apró hibákat fedezünk fel egy közzétett anyagban (elgépelés stb.), azokat javítjuk külön jelzés nélkül.

10.3. Ha egy közzétett anyagunkban ténybeli hibát találunk, kijavítjuk azt, a szövegben pedig jelezzük a javítás időpontját és egy rövid megjegyzést a hiba típusáról.

10.4. Ha a cikk megjelenése után új információt kapunk, akkor azt vagy frissítésként illesztjük be az eredeti szövegbe a frissítés időpontjával, vagy új anyagként tesszük közzé.

10.5. Előfordulhat, hogy egy anyagunk teljesen téves feltételezésen alapul, vagy valamilyen más, súlyos szakmai hibát követünk el. Ilyenkor külön anyagban magyarázzuk el, miért tévedtünk.

10.6. A szerkesztési szűrőkön átment, már közzétett anyagokat csak egészen kivételes esetben, jogerős bírósági döntés esetén távolítjuk el.

10.7. Minden hibabejelentésre tisztességesen, ésszerű módon és időben reagálunk.

11. Olvasói levelek

11.1. Néha publikálunk olvasói levelet, ha azt relevánsnak tartjuk, jól van megírva és dokumentálva.

11.2. Ezen szövegek esetében a szerkesztési folyamat ugyanaz, mint más anyagaink esetében.

12. Fenyegetések

12.1. Rendkívül komolyan veszünk minden, újságíróinkat ért fenyegetést.

12.2. Fenyegetés esetén minden esetben panaszt teszünk az illetékes hatóságoknál, és értesítjük a nemzetközi újságíró közösséget.

12.3. Egy fenyegetés azonban nem állítja le a folyamatban lévő oknyomozó munkát.

13. Hivatkozások

13.1. Más médiaorgánumokban megjelent információkra a forrás nevével és az eredeti anyagra mutató linkkel hivatkozunk.

13.2. A mi tartalmaink Creative Commons licenc alatt állnak. Elvárjuk, hogy más médiaorgánumok világosan hivatkozzanak ránk, ha az általunk publikált információkat használják.

13.3. Jelezzük, ha egy képet digitálisan módosítunk, a montázsokat és illusztrációkat is egyértelműen feltüntetjük.

13.4. Harmadik féltől származó tartalmakat (képek, szövegek, más anyagok) csak engedéllyel használunk fel.

14. Szabadúszók

14.1. A nekünk dolgozó szabadúszóktól azt várjuk, hogy ugyanazon szerkesztési normák szerint dolgozzanak, mint az állandó újságíróink.

14.2. Szabadúszó munkatársaink nevét mindig feltüntetjük, munkájukért tisztességes fizetést kínálunk.

15. Jövedelmek

15.1. Az Átlátszó Erdély nemzetközi oknyomozó újságírói grantokból, pályázatokból és olvasói adományokból működik.

15.2. Nem pályázunk és nem fogadunk el támogatást, adományokat olyan szervezetektől, melyek tevékenységét a múltban témaként követtük, vagy amelyekkel a jövőben foglalkozhatunk (például helyi önkormányzatok, politikai pártok).

15.3. Minden évben beszámolót teszünk közzé bevételeinkről és kiadásainkról. Itt felsoroljuk a nemzetközi szervezetektől kapott támogatásokat.

15.4. Az olvasói adományok éves összegét is közzétesszük, azonban az egyéni támogatók nevét bizalmasan kezeljük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy nevük szerepeljen a jelentésben.

15.5. Az egyéni adományozók kérdéseiket az erdely@atlatszo.ro e-mail címre küldjék.

15.6. Céges adományokat is elfogadunk, azonban az 500 eurónál magasabb összegek esetében a támogatási szerződés tartalmaz egy olyan bekezdést, amely kimondja, hogy az adományozó semmilyen módon nem avatkozik bele a munkánkba vagy a weboldalunkon közzétett tartalomba.

15.7. Fizetett tartalmat csak akkor teszünk közzé, ha az anyag releváns a nyilvánosság számára, összhangban áll az értékeinkkel, és nem áll fenn annak kockázata, hogy a megrendelő beleszól a szerkesztőségi munkába.

15.8. Mindig egyértelműen megjelöljük, ha fizetett tartalmat teszünk közzé, és a megrendelő nevét is feltüntetjük.

16. Ajándékok

16.1. Újságíróink nem használhatják fel pozíciójukat arra, hogy saját vagy mások számára előnyöket szerezzenek.

16.2. Újságíróink nem fogadhatnak el egy kávénál (kb. 5 euró) drágább ajándékot olyan személyektől vagy szervezetektől, akikről tudósítanak, vagy akikről a jövőben tudósíthatnak.

16.3. A terepmunka összes költségét (útiköltséget, szállást, étkezést, felszerelést, stb.) az Átlátszó Erdély állja.

16.4. Ha meghívnak egy tanulmányútra (konferencia vagy riportút), akkor ezt a tényt egyértelműen megemlítjük, ha az útról anyagot teszünk közzé.

17. Összeférhetetlenség

17.1. Újságíróinknak jelezniük kell a szerkesztőségnek minden olyan személyes, meggyőződésbeli vagy pénzügyi érdekeltséget, amely szakmai teljesítményükre befolyással lehet, vagy az érdekellentét látszatát keltheti.

17.2. Újságíróink vagy közeli családtagjaik nem kaphatnak fizetést, nem birtokolhatnak részvényeket, és nem lehetnek aktív tagjai olyan szervezeteknek (magáncégeknek, szervezeteknek, politikai pártoknak), amelyek tevékenységéről beszámolnak, vagy amelyekről a jövőben beszámolhatnak.

17.3. Ha összeférhetetlenség merül fel, akkor az újságírónak erről tájékoztatnia kell a szerkesztőséget.

17.4. Összeférhetetlenség esetén az adott témát egy másik újságíróra bízzuk.

18. Explicit tartalmak

18.1. Csak akkor teszünk közzé vagy linkelünk explicit vagy felkavaró tartalmakat, ha azokhoz közérdek kapcsolódik.

18.2. Az explicit vagy felkavaró tartalmakat mindig megjelöljük.

19. Kommentek

19.1. Szeretnénk, ha az Átlátszó Erdély közösségi oldalain kulturált viták folynának.

19.2. A hozzászólásokat közzététel után moderáljuk.

19.3. Örömmel fogadunk minden olyan megjegyzést vagy kritikát, amely új információt, nézőpontot vagy véleményt ad hozzá a témához.

19.4. Nem toleráljuk a személyes támadásokat, a bántalmazást, zaklatást, a gyűlöletbeszédet és a nem kívánt hirdetéseket. Ezeket a kommenteket eltávolítjuk, azokat pedig letiltjuk, akik ilyen hozzászólásokat tesznek közzé.

20. Sokszínűségi politika és a munkatársaink jólléte

20.1. Arra törekszünk, hogy munkatársaink tükrözzék a közösséget, amelyről tudósítunk. Alkalmazáskor figyelembe vesszük a csapatban a nemek közötti egyensúlyt, de a jelöltek életkorát, társadalmi, kulturális és földrajzi hátterét is.

20.2. Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a régióban az újságírók általában alulfizetettek, és sok munkáltatóra jellemző a kizsákmányolás. Munkatársainknak és a nekünk dolgozó szabadúszóknak tisztességes (azaz: legalább átlagos, ha nem az átlagosnál jobb) bért fizetünk, és biztosítjuk a törvény által előírt juttatásokat és szabadnapokat. Senkitől nem várjuk el, hogy ingyen dolgozzon nekünk.