AŞA LUCRĂM

Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă) este un proiect de jurnalism de investigație. Scopul nostru este creșterea transparenței vieții publice a comunității maghiare din Transilvania, România.

Dorim să câștigăm și să menținem încrederea cititorilor noștri prin respectarea valorilor jurnalismului, care sunt universal acceptate de comunitatea profesională: dovezi solide, analiză critică, acuratețe și corectitudine.

Transparența este o altă valoare care ne definește activitatea. În paragrafele următoare prezentăm un set de reguli pe care le respectăm, oferind cititorilor noștri posibilitatea de a ne verifica activitatea și de a decide dacă ne respectăm principiile în fiecare etapă a activității noastre.

Aceste reguli nu acoperă toate situațiile posibile. Ori de câte ori trebuie să reflectăm asupra răspunsului dat la o anumită situație, pe lângă regulile noastre luăm în considerare principiile etice ale forumului redactorilor șefi din Ungaria (Főszerkesztők Fóruma) precum și ghidul editorial al The Guardian.

Toți membrii echipei editoriale, precum și liber-profesioniștii care lucrează pentru Átlátszó Erdély sunt obligați să respecte regulile de mai jos.

Redactorul-șef, Zoltán Sipos, este responsabil pentru aplicarea și actualizarea acestor reguli. Dacă aveți întrebări, reclamații sau comentarii, vă rugăm să îl contactați pe redactorul-șef: sipos@atlatszo.ro sau puteți depune o plângere la Corrector.

1. Subiecte

1.1. Átlátszó Erdély abordează subiecte de interes public legate de comunitatea maghiară din Transilvania.

1.2. Acordăm prioritate subiectelor care sunt insuficient abordate de presa maghiară, sau care nu sunt abordate deloc.

1.3. Atât redacția, cât și jurnaliștii individuali sunt liberi să aleagă subiectele pe care le abordează.

2. Interes public

2.1. Responsabilitatea noastră este de a furniza informații relevante și benefice pentru publicul larg, de a contribui la bunăstarea societății, de a promova transparența și de a-i trage la răspundere pe cei aflați la putere. 

2.2. Problemele de interes public sunt acele probleme care afectează pe toată lumea, chiar dacă mulți oameni nu sunt conștienți de ele sau chiar dacă nu par să le pese.

2.3. Servim interesul public print prezentarea de informații imparțiale și exacte care să permită persoanelor să participe la procesul democratic și să ia decizii în cunoștință de cauză.

3. Viața privată

3.1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului, a sănătății și a corespondenței, inclusiv a comunicațiilor digitale.

3.2. Evităm intruziunea în viața privată a oamenilor, cu excepția cazului în care există o permisiune clară din partea persoanei în cauză sau dacă există un interes public puternic în acest sens.

3.3. În cazurile în care dreptul publicului de a fi informat intră în conflict cu dreptul la confidențialitate al unei persoane, întotdeauna considerăm cu atenție confidențialitatea și interesul public atunci când luăm decizii editoriale.

3.4. Gradul de intruziune în viața personală a unei persoane trebuie să fie justificat de importanța subiectului și de binele public care rezultă din publicarea acestuia.

4. Personalități publice

4.1. Personalitățile publice sunt persoane cu un anumit grad de proeminență și recunoaștere în cadrul societății, de obicei ca urmare a realizărilor, poziției sau vizibilității lor în sfera publică. Adesea, aceste persoane dețin poziții de autoritate, influență sau statut de celebritate, iar acțiunile, declarațiile și comportamentul lor poate avea un impact semnificativ asupra publicului larg sau asupra unei comunități specifice.

4.2. Personalitățile publice au o așteptare diminuată în ceea ce privește viața lor privată datorită rolului lor public și a influenței lor asupra societății. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că acțiunile și deciziile lor pot avea un impact semnificativ asupra publicului larg.

4.3. Publicăm informații despre viața privată a personalităților publice, inclusiv despre averea, comportamentul, hobby-urile, sănătatea sau familia acestora, numai în cazurile în care aceste informații au legătură cu rolul lor public.

4.4. Nu considerăm că sunt personalități publice persoanele se găsesc din întâmplare într-o situație de interes pentru public (de exemplu, sunt supraviețuitorii unui accident sau sunt rudele unui politician).

5. Informații publice

5.1. O mare parte din informațiile pe care le folosim se bazează pe informații publice.

5.2. Informațiile publice se referă la orice date, înregistrări sau informații care sunt accesibile publicului larg. Acestea sunt informații care nu sunt confidențiale sau privilegiate și care pot fi obținute prin diverse mijloace, cum ar fi solicitările de informații publice, publicațiile oficiale sau bazele de date accesibile publicului. Informațiile publice joacă un rol crucial în promovarea transparenței, contribuie la responsabilizarea celor aflați la putere și la funcționarea societăților democratice.

5.3. Întotdeauna atribuim în mod clar sursa informațiilor noastre și înserăm un link către documentul original, atunci când este posibil.

5.4. Presupunem că informațiile publice pe care le-am obținut din surse oficiale sunt corecte, cu excepția cazului în care avem motive bine întemeiate pentru a crede contrariul.

6. Surse

6.1. O altă sursă importantă de informații este reprezentată de informațiile provenite de la persoane private.

6.2. Adesea o persoană vorbește mai liber dacă i se permite să vorbească în mod anonim. Acesta este motivul pentru care colaborarea cu surse umane este vitală pentru descoperirea corupției, a faptelor ilegale sau a altor chestiuni de interes public.

6.3. Oferim posibilitatea de păstrare a anonimatului numai în situațiile în care există pericolul ca sursa sau persoanele apropiate acesteia să se confrunte cu represalii, acțiuni în justiție sau alte forme de răzbunare.

6.4. Pe cât este posibil fără a divulga identitatea surselor, descriem legătura acestora cu informația (de exemplu, „o persoană care susține că a fost martor la eveniment”, „un funcționar public care are o viziune de ansamblu directă asupra problemei”).

6.5. Jurnaliștii noștri evaluează fiecare situație în parte și se consultă cu editorul înainte de a acorda anonimatul unei surse. Decizia va fi comunicată cu sursa. Nu suntem în măsură să acordăm anonimatul persoanelor care se află în poziții de autoritate.

6.6. Atunci când promitem anonimatul surselor noastre, depunem toate eforturile posibile pentru a ne asigura că identitatea acestora nu va fi dezvăluită.

6.7. Eforturile noastre pentru a asigura anonimatul surselor noastre includ, dar nu se limitează la respectarea unor proceduri stricte de securitate digitală în comunicarea cu jurnaliștii noștri. Aceste proceduri sunt explicate în mod clar de către reporterul nostru la începutul lucrului. Solicităm surselor noastre să respecte cu strictețe aceste proceduri, altfel nu putem garanta anonimatul acestora.

6.8. Jurnaliștii noștri vor verifica și corobora întotdeauna informațiile obținute de la surse.

6.9. Întotdeauna procedăm cu mare precauție atenție în cazul informațiilor, documentelor sau datelor primite de la surse anonime. Ne vom strădui să verificăm veridicitatea documentelor și a informațiilor.

6.10. În cazul în care nu este posibilă verificarea completă a informațiilor obținute de la o sursă umană (anonimă), vom menționa acest lucru în mod clar în materialul nostru (de exemplu, “nu am putut verifica informația în mod independent”). Vor fi cazuri când vom decide să nu folosim informațiile care nu pot fi coroborate din alte surse.

6.11. Sursa are dreptul de a ști când și exact cum vor fi utilizate informațiile pe care le-a furnizat. Atunci când ni se solicită, noi vom furniza citatele pe care intenționăm să le folosim. Cu toate acestea, sursa nu are dreptul de a revizui sau de a edita întregul material.

6.12. Nu ne plătim sursele și nu oferim nimic în schimbul informațiilor.

6.13. Lucrăm cu și mai multă atenție și considerație în cazul în care avem motive să credem că sursele noastre sunt traumatizate, în doliu sau sunt minore. În aceste cazuri, ne consultăm de obicei cu experți și luăm în considerare fiecare caz în parte pentru a ne asigura că munca noastră nu provoacă daune suplimentare.

6.14. Unele dintre informațiile pe care le obținem în contextul unor întâlniri, evenimente sau discuții se află sub incidența regulii Chatham House. Această regulă încurajează dialogul deschis și schimbul de informații, menținând în același timp confidențialitatea identității și afilierii vorbitorului.

6.15. Verificarea materialelor provenite din surse externe este supusă acelorași principii ca și cele create în întregime de jurnaliștii noștri.

7. Interviuri

7.1. De obicei, nu trimitem întrebările noastre în avans persoanelor intervievate. Cu toate acestea, dezvăluim subiectul general al interviului și oferim detalii privind modul în care vor fi utilizate informațiile obținute.

7.2. Întotdeauna indicăm în mod clar momentul în care începem înregistrarea și ne asigurăm că persoana intervievată este conștientă de faptul că este posibil să publicăm informațiile care ni le dezvăluie. Nu permitem persoanelor intervievate să ceară ca unele dintre răspunsuri să devină “off the record” după ce interviul a fost înregistrat.

7.3. Persoanele intervievate pot cere să citească interviul, în forma în care acesta va fi publicat.

7.4. Cu toate acestea, ei pot verifica doar dacă răspunsurile lor au fost înregistrate și transcrise cu exactitate. Ei nu pot retrage interviul și nu pot face sugestii de editare. În cazul în care folosim doar un citat de câteva fraze, le arătăm doar citatul, nu întreaga poveste.

7.5. În cazul în care persoana intervievată vrea să citească interviul înainte de publicare, stabilim de obicei un termen limită pentru trimiterea înapoi a materialului revizuit. Dacă nu primim un răspuns până la termenul limită, presupunem că materialul este acceptat în întregime de către persoana intervievată și procedăm cu publicarea.

7.6. Citatele cuvânt cu cuvânt sunt plasate între ghilimele sau publicate sub forma unui interviu. Declarațiile sau discuțiile mai lungi le putem rezuma sau parafraza. În acest caz, încercăm să formulăm și să redăm principalele afirmații din declarație.

8. Lucrul sub acoperire

8.1. Nu folosim aparate de înregistrare a vocii, camere ascunse și alte tehnici ilegale sau aflate la limita legalității pentru a colecta informații.

8.2. Lucrăm sub acoperire doar în circumstanțe excepționale, doar atunci când există un interes public clar, și este imposibil să accesăm informațiile în alt mod. Aceste situații sunt evaluate cu atenție și aprobate de consiliul editorial.

8.3. De regulă, jurnaliștii noștri se prezintă întotdeauna în mod clar, menționându-și numele complet și numele angajatorului, Átlátszó Erdély.

9. Dreptul la replică

9.1. Înainte de publicare, întotdeauna confruntăm persoana, compania sau instituția în cauză cu criticile sau acuzațiile care le sunt adresate și le oferim posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere.

9.2. De regulă, cu cât criticile sau acuzațiile sunt mai serioase, cu atât depunem mai multe eforturi pentru a contacta părțile implicate și pentru a le oferi acestora posibilitatea de a-și expune punctul de vedere.

9.3. De obicei, vom solicita un interviu în persoană; dacă acest lucru nu este posibil, ne vom oferi să organizăm un interviu online. În cazul în care nici acest lucru nu este acceptat, vom trimite întrebările în scris.

9.4. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că persoana/compania/instituția a primit cererea noastră, dar nu primim niciun răspuns într-un termen rezonabil, vom publica materialul, menționând că am contactat părțile implicate, dar nu am primit nici un răspuns.

9.5. În cazul în care persoana/compania/instituția refuză să răspundă la întrebările noastre, vom publica acest lucru.

9.6. În cazul în care primim un răspuns foarte detaliat și lung, nu garantăm că îl vom publica în întregime ca parte a articolului. Cu toate acestea, vom include principalele puncte ale argumentelor lor în articolul nostru și vom crea un link către un document care conține întregul răspuns. Alternativ, am putea lua în considerare publicarea răspunsului ca articol separat.

9.7. Părțile implicate au dreptul la replică după publicarea articolului.

9.8. În cazul în care părțile implicate au refuzat cererea noastră inițială de a comenta, dar trimit  un drept la replică după publicare, comitetul nostru editorial va decide dacă vom publica sau nu răspunsul lor.

10. Corecții

10.1. Facem tot ce ne stă în putință ca să fim exacți în munca noastră, dar uneori facem greșeli.

10.2. În cazul în care descoperim mici erori în materialul publicat (greșeli gramaticale etc.), le vom corecta fără a face o notă de corecție.

10.3. În cazul în care descoperim greșeli factuale în articolul nostru publicat, le corectăm, lăsând în text data corecției și o scurtă notă despre tipul de greșeală.

10.4. În cazul în care primim informații noi după ce articolul a fost publicat, fie le inserăm în textul original ca o actualizare și marcăm data adăugării, fie le publicăm ca un articol nou.

10.5. Se poate întâmpla ca un articol să fie bazat în întregime pe o presupunere greșită sau să facem o altă greșeală profesională gravă. În acest caz, publicăm o notă editorială în care explicăm de ce am greșit.

10.6. Materialele publicate care au trecut de toate filtrele editoriale sunt șterse doar în cazuri excepționale, în cazul în care există o decizie judecătorească definitivă în acest sens.

10.7. Greșelile pot fi semnalate de către cititorii noștri pe adresa de e-mail erdely@atlatszo.ro sau prin intermediul paginii noastre de Facebook.

10.8. Rezolvăm toate reclamațiile privind erorile într-un mod corect, rezonabil și în timp util.

11. Scrisori de la cititori

11.1. Uneori publicăm scrisori de la cititori, în cazul în care considerăm că scrisoarea este relevantă, bine scrisă și documentată.

11.2. Aceste texte sunt supuse aceluiași proces editorial ca și celelalte publicații ale noastre.

12. Amenințări

12.1. Luăm foarte în serios orice amenințare la adresa jurnaliștilor noștri.

12.2. În cazul unei amenințări, depunem întotdeauna o plângere la autorități și implicăm comunitatea jurnalistică internațională.

12.3. Este puțin probabil ca o amenințare să oprească un proiect de investigație în curs de desfășurare.

13. Referințe

13.1. Facem trimitere la informațiile preluate din alte surse media prin menționarea numelui publicației și un link către materialul original.

13.2. Conținutul nostru se află sub licența Creative Commons. Așteptăm o atribuire clară și un link din partea altor organizații media atunci când fac referire la materialele noastre.

13.3. Imaginile modificate digital, montajele, ilustrațiile sunt etichetate în mod clar ca atare.

13.4. Solicităm permisiunile necesare înainte de a utiliza conținut (imagini, texte sau alte materiale media) din surse terțe.

14. Colaboratori independenți

14.1. Colaboratorii independenți cu care lucrăm trebuie să respecte aceleași standarde editoriale ca și jurnaliștii noștri angajați.

14.2. Întotdeauna indicăm numele colaboratorilor independenți care au avut o contribuție semnificativă, și le oferim, de asemenea, un salariu corect pentru munca lor.

15. Venituri

15.1. Átlátszó Erdély este susținută de granturi internaționale pentru jurnalism de investigație, venituri din mici proiecte și donații ale cititorilor.

15.2. Nu aplicăm la granturi și nu acceptăm donații de la entități despre care am scris în trecut sau despre care am putea scrie în viitor (de exemplu, administrații locale, partide politice etc.).

15.3. Publicăm rapoarte anuale despre veniturile și cheltuielile noastre, în care publicăm finanțările primite de la organizații internaționale.

15.4. Publicăm suma totală anuală a donațiilor primite de la cititorii noștri, dar tratăm numele donatorilor individuali în mod confidențial, cu excepția cazului în care aceștia cer în mod expres ca numele lor să fie inclus în raport.

15.5. Întrebările din partea donatorilor noștri individuali trebuie adresate la adresa de e-mail erdely@atlatszo.ro.

15.6. Acceptăm sponsorizări din partea companiilor, dar pentru sume mai mari de 500 EUR, contractul de finanțare trebuie să conțină un paragraf care să precizeze că finanțatorul nu interferează în niciun fel cu activitatea noastră sau cu conținutul publicat pe site-ul nostru.

15.7. Publicăm conținut sponsorizat numai după ce analizăm cu atenție dacă informația este relevantă pentru public, dacă este în concordanță cu valorile noastre și dacă nu există niciun risc de interferență editorială din partea clientului.

15.8. Conținutul sponsorizat este întotdeauna marcat în mod clar ca atare, cu o mențiune a numelui clientului.

16. Cadouri

16.1. Jurnaliștii noștri nu folosesc această poziție pentru a obține beneficii private pentru ei sau pentru alții.

16.2. Jurnaliștii noștri nu au voie să accepte niciun cadou mai scump decât o cafea (aproximativ 5 EUR) de la persoanele sau organizațiile despre care relatează sau despre care ar putea relata în viitor.

16.3. Toate cheltuielile legate de munca pe teren (inclusiv costurile de călătorie, cazare, masă, echipament etc.) sunt suportate de Átlátszó Erdély.

16.4. Atunci când suntem invitați să participăm la o călătorie de studiu (de exemplu, invitație la o conferință), menționăm în mod clar acest lucru atunci când publicăm un material despre aceasta.

17. Conflict de interese

17.1. Jurnaliștii noștri trebuie să fie onești cu privire la orice interese personale, filozofice sau financiare externe care ar putea intra în conflict cu performanțele lor profesionale sau care ar putea fi percepute ca un conflict de interese.

17.2. Jurnaliștii noștri sau membrii apropiați ai familiilor lor nu pot fi plătiți, nu pot deține acțiuni sau nu pot fi membri activi ai entităților (companii, organizații, partide politice) despre care relatează sau despre care ar putea relata în viitor.

17.3. În cazul în care apare un conflict de interese, jurnalistul trebuie să informeze comitetul editorial despre acest lucru.

17.4. În caz de conflict de interese, proiectul este atribuit unui alt jurnalist.

18. Conținut explicit

18.1. Publicăm sau trimitem linkuri către conținut explicit sau deranjant numai dacă acesta are o relevanță publică evidentă.

18.2. Conținutul explicit sau deranjant este întotdeauna marcat ca atare.

19. Comentarii

19.1. Ne dorim ca paginile social media ale Átlátszó Erdély să fie spații pentru dezbateri civilizate.

19.2. Comentariile sunt moderate după publicare.

19.3. Orice comentariu sau critică care aduce noi informații, perspective sau opinii pe un anumit subiect este binevenit.

19.4. Nu tolerăm atacurile personale, abuzurile, hărțuirea, discursul de ură și reclamele nedorite. Acestea vor fi șterse, iar cei care postează în mod regulat astfel de comentarii vor fi blocate.

20. Politica privind diversitatea și bunăstarea personalului

20.1. Ne străduim ca componența echipei noastre să reflecte comunitatea în care lucrăm. La angajare luăm în considerare echilibrul de gen din echipa noastră, dar și vârsta, proveniența socială, culturală și geografică al candidaților.

20.2. Suntem conștienți de faptul că jurnaliștii din această regiune sunt de obicei prost plătiți, iar mulți angajatori au practici de exploatare. Acesta este motivul pentru care plătim întotdeauna un salariu corect (adică cel puțin mediu, dacă nu mai bun decât media) pentru echipa noastră și pentru colaboratorii independenți și oferim beneficiile prevăzute de lege. Nu ne așteptăm la muncă gratuită din partea nimănui.