Szilágy megye veteránt és újoncot küldött a parlamentbe, Kolozs megye orvos vállalkozót és jogász közszolgát. Mutatjuk, hogyan tudtak vagyonosodni az RMDSZ közép-erdélyi vezetői.

Rekorder és üdítő kivétel az RMDSZ-ben Szilágy megye: nyolcadik parlamenti mandátumát kezdi az itt megválasztott Seres Dénes képviselő, illetve releváns szakmai tapasztalatokkal vált a szenátus tagjává Kovács Irénke Erzsébet.

Seres Dénes a háromszéki Márton Árpád tavaly év végi visszavonulása után az RMDSZ parlamenti frakciójának legtapasztaltabb tagjának számít: 1992 óta ül a bukaresti törvényhozásban. 2004-ig szenátorként, azóta képviselőként. 1990 óta tagja az RMDSZ-nek, 23 éve vezeti a Szövetség Szilágy megyei szervezetét. Felesége a tanügyben dolgozott, két felnőtt lánya van.

Seres két évnyi tanítóskodás után, 1977-ben nyergelt át a közigazgatásba. Szülőfaluja, a Zilah közeli Magyarkecel néptanácsának titkára volt 1980-ig, amikor is elvégezte a jogot Kolozsváron, és a Szilágy megyei tanács jogászaként dolgozott 1992-ig. A szenátus közigazgatási bizottságának alelnöke, majd elnöke volt. Első képviselői mandátumában az alsóház hasonló szakbizottságának volt a titkára. 2008 óta a házbizottság RMDSZ-es tagja.

Veterán kollégáihoz hasonlóan ő is 2004 óta tölt ki vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat. Ezekből az látszik, hogy kis telkei és lakásai vannak, de nem szerzett számottevően nagyobb vagyont, mint például fiatal kollégái Szatmár megyében.

Feleségével először 1991-ben vásárolt lakást Zilahon. Az 58 négyzetméteres lakást 2006-ban egy 87 négyzetméteres váltotta fel, nyugdíjas éveikre pedig Kolozsváron is vásároltak 2018-ban egy 71 négyzetméterest.

Vidéken több ingatlant vásároltak, illetve örököltek. 1999-ben Magyarkecelen, 2006-ban Szilágybagoson, 2013-ban Krasznamihályfalván vásároltak 500-1500 négyzeméter közötti beltelket. A 2006-os telek- és lakásvásárlással egy időben egy ötvenezer lejes hitel is feltűnik Seres vagyonnyilatkozatában, amelyet 15 év helyett már tíz év alatt törlesztett. A bagosi telkét 2008-ban el is adta a SC Aroma de primavara SRL, azaz Tavaszi illat nevű kft-nek, és ugyanabban az évben vásárolt 46 ár mezőgazdasági területet Zilahon két másik magánszeméllyel közösen.

1992-ben örökölt 3,2 hektár mezőgazdasági, harmadhektárnyi erdős területet Magyarkecelen. Felesége 2010-ben ugyanott közel öt hektár mezőgazdasági, egy hektár erdős területet, illetve fél hektár beltelket és egy 264 négyzetméteres házat. Seres saját járműve 2017-ig mindössze egy traktor volt, ekkor vett egy Renault Kadjar márkájú városi terepjárót.

Inkább tud félretenni, mint vállalkozni

Nem egészen 40 ezer lejes fizetéséből már 2005-ben is félre tudott tenni 150 ezer lejt több letéti számlán. Megtakarításai aztán a lakás- és telekvásárlások, illetve választási kampányok függvényében több tízezer lej értékben hullámoztak.

Bankbetétje, biztosítása és államkötvényei most épp 144 ezer lejt tesznek ki tízezer lejes folyószámlája mellett, miközben legutolsó bevallott éves fizetése 2019-ben 170 ezer lej volt. Emellé jött még a 63 ezer lejes ügyvédi nyugdíja és 15 ezer lej bevétel a BCR biztosítórészlegétől. Azaz havi bevétele 20 ezer lej körül alakult, ebből tudott 40 ezer lejt kampányra áldozni. Összehasonlításként: pedagógus felesége egész évi nyugdíja 26 700 lej volt 2019-ben.

Céges kalandjai szintén 2004-től követhetőek. General Print nevű zilahi cége csak 2001-ben és 2002-ben volt aktív, és csak adósságot termelt. A műanyag csomagolást gyártó, sepsiszentgyörgyi Plastico SRL-ben 2016-ig rendelkezett részesedéssel, de bevétele nem származott belőle egyetlen vagyonbevallása szerint sem. A cég 2011-ig volt aktív, és csak 2005-ben profitos, miután 150-ről százra csökkentette az alkalmazottai számát. Pár milliós árbevétel mellett előtte és utána is folyamatosan 1-2 milliós veszteséget termelt.

A bőség asztalánál
Középen Seres Dénes képviselő, jobbra Kovács Irénke Erzsébet szenátor. A kép forrása a szenátor Facebook-oldala

Valós bevételt egyedül a 2008-ban vásárolt 23 Transgaz-részvény hozott számára: 2011-től évente pár száz, tavaly már 1500 lejnyi osztalékot. Részesedést és így osztalékot sem kapott A tavasz illatától: attól az idősotthont működtető bagosi cégtől, amelynek eladta ott vásárolt telkét, és amelynek 2010-ben több mint 56 ezer lejt adott kölcsön. A kölcsön 2018-ig szerepelt a vagyonbevallásában.

Seres Dénes több szilágysági települési és közművelődési egyesület tagja, illetve elnöke. Tagja továbbá a Communitas és az Eurotrans Alapítvány kuratóriumának.

Oktatási államtitkárból környezetvédelmi titkár

Minden adott ahhoz, hogy Kovács Irénke Erzsébet legyen az RMDSZ legfelkészültebb oktatáspolitikusa a szenátusban, de a szakbizottsági helyek elosztásakor a környezetvédelmi bizottság titkárává választották. Az oktatási bizottságba Novák Zoltán történész került. Kovácsnak a mostani az első parlamenti mandátuma, 1990 óta a tanügyben dolgozott.

1989-ben végezte el a BBTE biológia szakát, egy évet Konstanca megyében, majd Kolozsváron tanított, 1996-ig pedig Zsibón és a közeli Tótszálláson. 2004-től 2013-ig a zilahi Wesselényi Református Kollégiumot igazgatta, 2007-től tanít a Vasile Goldiș Egyetem zilahi kirendeltségén.

Közben elvégzett egy oktatásmenedzsment mesterit Váradon, 2010-ben ledoktorált biológiából Kolozsváron, majd szintén a BBTE-n átképezte magát angoltanárnak. 2013-tól Szilágy megye helyettes főtanfelügyelője volt, 2017-ben a kisebbségi nyelvű oktatás államtitkárává nevezték ki a tanügyminisztériumba. 2011-2017 között elnöke volt a Wesselényi Kollégium barátságegyesületének, 2018-2019-ben pedig az RMDSZ Nőszervezetének volt az alelnöke.

Az állami oktatásban is lehet keresni, meggazdagodni már kevésbé

Mivel csak három és fél éve dolgozik politikai beosztásban, Kovács Irénkének alkalma sem volt különösebb vagyont felhalmozni. Vagyonnyilatkozatai szerint sokféle munkát elvállalt oktatói pályája során, de a tanügyben még a vezetői fizetések is elmaradnak például a közigazgatási javadalmazásoktól.

Ráadásul Kovács Irénke komoly életválságon mehetett át legkorábbi vagyonnyilatkozatainak tanúsága szerint. Míg a 2008-as bevallásában az áll, hogy 2006-ban örökölt húsz ár mezőgazdasági területet Zsibón, illetve épített egy 300 négyzetméteres házat egy két évvel korábban vásárolt 6,5 áras telken Zilahon, 2011-re ez eltűnt. 2009-ben vásárolt egy négy áras telket szintén Zilahon, és csak 2011-ben épített rá egy jóval kisebb, 140 négyzetméteres házat. Eközben két, összesen nyolcezer eurónyi hitelt is törlesztett évi 30 ezer lejes igazgatói fizetéséből, amely mellé 2010-ben 1802 lejt kapott egy egészségügyi iskolában tartott órákért.

2011-ben négy hektár szántó és egy száz négyzetméteres ház felét örökölte, és amellett, hogy a zilahi Wesselényi Kollégiumot igazgatta, tartott pár órát a Vasile Goldiș Egyetemen, képzéseket tartott két egyesületnek és a Szilágy megyei Pedagógusok Házánál, és szakértőként szerződött az oktatási minisztérium két projektjében is. Ez összesen évi hatvanezer lejes bevételt jelentett számára, miközben férje keresete az egészségügyi szakképzőben nem érte el az évi 15 ezer lejt. Az előző években vásárolt két Volkswagen mellett 2012-ben tűnik fel egy 2005-ös BMW is a családi autóparkban, ahonnan a Volkswagenek egy év alatt kikopnak.

A 2010-es évek közepén a stabil, 30 ezer lej körüli éves igazgatói fizetését tíz- és negyvenezer lej közötti összegekkel egészíti ki különböző képzések és szakértői szerződések révén. 2014-től meghaladja az évi 31 ezer lejt a főtanfelügyelő-helyettesi fizetése, igazgatói bére pedig a felére csökken. Eladja a BMW-t és az örökölt házát Zsibón, és vesz egy másik, 2011-es gyártású Volkswagent.

Közben mindkét alapbére emelkedik, a kiegészítésekkel együtt 2015-ben már évi 94 ezer lejt keresett. Egy évvel később eladta a Volkswagent is közel ötvenezer lejért. 2017-ben 42 ezer lejes hitelt vett fel, ekkor már iskolaigazgatóként, tanfelügyelőként majd államtitkárként összesen 94 ezer lejt keresett. Kapott tízezer lej értékű pontot 1989 előtt elkobzott ingatlan ellenértékeként.

Ezután már csak az államtitkári fizetése a fő bevételi forrása, amely 2019-re évi 116 ezer lejre emelkedett. A bíróság megítélt neki még nyolcezer lejt volt igazgatói és tanfelügyelői posztja után, és a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség is biztosított 4500 lej területalapú támogatást. Megtakarítása, cége nincs, most már autóval sem rendelkezik.

Az orvos, aki tulajdonképpen vállalkozó

Míg Kovács Irénke saját szakmájából nőtt ki szakpolitikussá, majd szenátorrá, a kolozsvári László Attila úgy lett a szenátus egészségügyi bizottságának tagja, majd elnöke, most pedig titkára, valamint az RMDSZ járványkommunikációjának szakértői arca, hogy 1990-ben megszerzett orvosi diplomája után mindössze 2-3 évet dolgozott a területen, egy szolnoki kórházban. Utána 15 évig cégeket vezetett, majd alpolgármester lett Kolozsváron, és HR-diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen.

Kolozs megyében másodjára állt össze a László Attila – Csoma Botond parlamenti tandem. Míg László a harmadik szenátori, Csoma a második képviselői mandátumát kezdte most el. Mindketten a kolozsvári önkormányzatban kezdték a politikai pályafutásukat, László 2004-től, Csoma 2006-tól. László 2005-2011 között, Csoma 2015-től a Kolozs megyei RMDSZ elnöke.

Hogy mennyire nem érzékeltük itt Kolozsváron 2008 és 2012 között, hogy László Attila a város alpolgármestere, arra 2012 után jöttünk rá. Akkor választották Horváth Annát a tisztségbe, aki gyorsan a Szövetség egyik legnépszerűbb politikusává vált.

László Attila a `90-es években a Novo Farm SRL autóalkatrész-forgalmazó céget vezette szenátusi önéletrajza szerint. A cégkivonat szerint az utolsó aktív évben, 2008-ban is még László Attila kezelte a céget, sőt maga László Attila írta 2008-as vagyonbevallásában, hogy 2007-ben 33 ezer lejt keresett a Novo Farm igazgatójaként. A cégről csak 2000 utáni adatokat közöl az adatbázis: 20-28 főt foglalkoztatott, 1,5-2,3 millió lejes évi árbevétel mellett pár tízezer lej profitot termelt az utolsó két évig, amikor mínuszba fordult.

A Novo Farm mellett tíz évig, 1998-2008 között a Rulmenți-Șuruburi SRL – szó szerint: Csapágyak-Csavarok kft – cégvezetője volt, áll az önéletrajzában. A cégkivonat szerint csak 2003-ban kezdett beindulni, 2010-ben pedig hanyatlani az üzlet. Addig 9-18 alkalmazottja volt, és az egy-másfél milliós árbevétel mellett szinte folyamatosan veszteséget termelt, így osztalékot sem fizetett.

László Attila 2008-as érdekeltségi nyilatkozata amellett, hogy tisztázza: a Novo Farm 30 százaléka volt az övé, a Rulmenți-Șuruburi-nak pedig a száz százaléka, további négy céges érdekeltségét is felsorolja. Céggondnoka és 95 százalékos tulajdonosa volt a honlapcíme szerint fémpolcokkal kereskedő Salgo Straktech (vagy Salgo ST Raktech) kft-nek, amely 2004 és 2010 között működött 120-250 ezer lejes árbevétellel, pár tízezer lejes profittal. Kisebb részesedése volt továbbá

  • a két év működés után bebukott kereskedelmi cégben, az Eureka Groupban olyan ismert üzletemberekkel együtt, mint Pászkány Árpád;
  • a kolozsvári Paprika Rádiót 2006-ban elindító Eureka Media kft-ben együtt ugyanazzal a vállalkozói körrel,
  • az Aranyoskert Részvénytársaságban, amely nagybani zöldség- és gyümölcseladással foglalkozott volna Szentmihályon, ha két évnél tovább működött volna.

Egyikből sem származott bevétele. Tagja volt továbbá a Paprika Rádió többségi tulajdonosaként működő Eureka vállalkozói egyesületnek, valamint a helyi RMDSZ-hez kötődő, 2005-2011 között ifjúsági és közművelődési programokat bonyolító Claudiopolis Egyesületnek.

László Attila magyaráz
László Attila szenátor. A kép forrása László Attila Facebook-oldala

Felesége irányítja és 40 százalékban birtokolja a kozmetikai termékeket gyártó Cosmetic Plant kft-t. A cég 1991 óta működik. 2000 óta fokozatosan fejlődött az egymillió lejes árbevételtől a 11 millió lejesig, a 9 munkavállalótól a jelenlegi 39-ig, az utóbbi években stabilan 1,8 millió lejes profittal.

Kolozsvári ingatlanjaikat még azelőtt vásárolták, hogy László Attila politikai pozíciókba került. 2002-ben egy 333 négyzetméteres telket egy 98 négyzetméteres házzal, 2003-ban egy hétszáz négyzetméteres telket egy 101 négyzetméteres házzal. Mindkettő Kolozsvár belvárosának szélén található. Egyiket kiadták bérbe, ez 2008-ban 46 ezer lejt hozott.

2005-ben pedig öt hektár szántót, 18 ár erdőt, egy 15 áras beltelket és egy 80 négyzetméteres nyaralót vettek Márkodon, Nyárádmente egyik falujában.

Alpolgármesterré választása után

derült ki, hogy feleségének is van egy háza, amit kiadtak bérbe, és ezután jelentek meg járművek László Attila vagyonbevallásában. Vásároltak egy MZ motorkerékpárt, egy Volkswagen Passat autót és két Linhai quadot. 2010-ben a család összbevétele közel 93 ezer lej volt az év első háromnegyedében. 2011-ben már meghaladta 150 ezer lejt, és ennek zömét felesége érdekeltsége, a Cosmetic Plant hozta a konyhára.

Ekkor már csak a két egyesületben viselt tagságát tartotta meg, valamint minimális részesedését a Paprika Rádióban és az Aranyoskert Rt-ben. Ezeket szenátori mandátumai alatt is megtartotta, 2015-ben ehhez társult 50 százalékos, de felfüggesztett részesedése a teljesen inaktív Kalas Management kft-ben.

A 2012-es választási év második félévét, amikor már nem volt alpolgármester, és még nem választották meg szenátorrá, László Attila az Energobit Group fejlesztési igazgatójaként töltötte. A két állása ötvenezer lejt eredményezett a család 123 ezer lejes évi bevételében. 2012-ben 25 ezer euró kölcsönt is felvett egyik cégtársától, 2020-ra ez ötezerre olvadt úgy, hogy évente 2-3 ezret törlesztett.

Szenátori mandátumával

már 70 ezer lejt keresett, felesége vállalkozása több mint kétszer ennyit jövedelmezett a család számára. A Cosmetic Plant vállalkozásfejlesztési támogatást is nyert 2013 decemberében több mint 300 ezer lej értékben, akárcsak 2015-ben.

Szenátori fizetése folyamatosan nő, 2018-ban már meghaladja 110 ezer lejt. Előtte két évben is felesége több százezer lejes osztalékot tudott kivenni a cégéből, utána viszont a parlamenti fizetés vált a fő bevételi forrássá. A család két újabb motorkerékpárt vásárolt, egy Yamahát és egy Hondát. Egy évvel később eladják a 2002-es Volkswagent, és vásárolnak egy Renault Cliót. László Attila ekkor, 2019-ben tüntet fel először bankszámlákat, amelyeken összesen húszezer lej és 349 euró volt a vagyonbevallás kitöltésének idején. Szenátori bére ekkor már évi 143 ezer lej.

2020-ra egy Hyundai Konával és egy Kawasaki motorral újult meg a járműparkjuk. Az MZ-t, a Yamahát és a Hondát eladták egy szamosújvári cégnek darabonként 1500 euróért. Az Egészségügyi Világszervezet 295 euróval járult hozzá, hogy László Attila részt vegyen a szervezet közgyűlésén.

Jogtanácsos lakókocsiban

A politikában vele párhuzamosan indult Csoma Botond a BBTE jogi és európai tanulmányok karán végzett, majd a CEU-n mesterizett nemzetközi közjogból. Lászlóval ellentétben szinte végig közalkalmazott volt: 2006-2015 között az Állami Birtokok Ügynökségénél dolgozott jogtanácsosként. 2016végéig, míg képviselővé választották, az RMDSZ egyik alapítványa, az Eurotrans alkalmazottja volt. 2018 áprilisáig a képviselőház közigazgatási bizottságának volt az alelnöke, utána a két ház közös, a SRI-t felügyelő bizottságának a titkára.

Csoma 2002-ben örökölte egy kolozsvári lakás 3/8-adát, 2008-ban pedig 21 hektár visszaigényelt erdőt kapott vissza Szilágy megyében (korábban tévesen állítottuk, hogy vásárolta). Ekkor az Állami Birtokok Ügynökségének irodavezetőjeként évi bő 45 ezer lejt keresett, városi tanácsosi juttatásával elérte az évi közel 52 ezer lejt. Alapítótagja és ekkor alelnöke a László Attilánál már említett Claudiopolis Egyesületnek.

Az erdőt eladta 2010-ben egy cégnek 161 ezer lejért, ebből vett egy év múlva egy 500 négyzetméteres beltelket Kolozsváron. Ekkor tűnik fel a Knaus márkájú, 1980-as lakókocsi a vagyonnyilatkozatában. Ekkor már évi 55 ezer lejt keres az állami ügynökségnél, ehhez jön hozzá az évi 7663 lej városi tanácsosi juttatás. Beszállt a Project Trust Development nevű catering cégbe, amely a cégadatbázis szerint 2012-ig működött, akkor is mínuszban.

Csoma Botond rámutat
Csoma Botond képviselő. A kép forrása Csoma Botond Facebook-oldala

2011-ben eladta a szüleitől abban az évben örökölt lakást, közölte Csoma az Átlátszó Erdéllyel (frissítés időpontja: 2021. január 12., 18:45). 2013-ban 44 ezer lej hitelt vett fel, 2014-ben épített egy 190 négyzetméteres házat a korábban vásárolt beltelekre. 2015-re vissza is fizette a hitelt. Fizetése 24-28 ezer lejre csökkent, de bejött 6600 lej egy uniós POSDRU projektből, illetve közel nyolcezer lej a megyei önkormányzat Univers T részvénytársaságának igazgatótanácsi tagságából. (A cég üzemelteti az Univers T szállodát a Györgyfalvi tó partján, a Iulius Mall mellett.)

2016-ban 30 ezer lejjel szállt be a választási kampányba, ebben az évben 28 ezer lejt keresett az Eurotrans Alapítvány jogtanácsosaként. Képviselőként visszakapta a kampányhozzájárulást, és még spórolt is, mert 2017-ben már 53 ezer lej volt a folyószámláján, és felvett 30 ezer lej hitelt három évre.

2018-ban vásárolt egy Ford Mondeót, és belépett az Erdélyi Magyar Jogászok Egyesületébe. Képviselői bére ekkor évi 90 ezer lej volt, 2019-ben már 123 ezer lej. Félre tudott tenni 49 ezer eurót, tavaly már 74 ezret, hiszen képviselői bére meghaladta az évi 130 ezer lejt. 15 ezer lejjel szállt be a tavalyi önkormányzati választások kampányába.

Nyitókép: Kolozs megyei jelöltek plakátja. A kép forrása Csoma Botond Facebook-oldala

Hogy könnyebben összeálljon a nagy kép