Súlyos örökséggel kell szembenéznie a város következő vezetésének: az éves költségvetésnél jóval nagyobb kártérítést követel a távfűtést korábban biztosító E-Star. A helyi tanács ugyanis 2015-ben nem szavazta meg a fűtés árának növelését, emiatt a cég felbontotta a szerződést, és most jogosan követel kártérítést. Akár több tízmillió eurót.

Hogy könnyebben összeálljon a nagy kép

Ennek fényében különös olyan beszámolót olvasni, hogy a város 89 millió lejes költségvetésének kétharmadát, 62 millió lejt fordítja majd fejlesztésekre és beruházásokra.

Az ügyben nemrég született bírósági döntés: február 17-én a Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította Gyergyószentmiklós önkormányzatának fellebbezési kérelmét, így a Hargita Megyei Törvényszék döntése érvényes, melynek értelmében az E-Star Centrul de Dezvoltare Regionala SRL (korábbi nevén: SC RFV Centrul de Dezvoltare Regionala SRL, a továbbiakban: E-Star) jogosan bontott szerződést 2015 szeptemberében.

Frissítés 20:43, 20.03.2020: A Marosvásárhelyi Táblabíróság közzétette a döntés indoklását, az E-Star tulajdonosa, az ENEFI Nyrt. erről szóló közleménye itt elérhető.

Így nem az a kérdés, hogy fog-e kártérítést fizetni az önkormányzat a cégnek, hanem az, hogy mennyit. Ezt a kérdést újabb per dönti el.

„Az önkormányzat szavahihetetlen. Ez sajnos számtalanszor bebizonyosodott. Volt olyan lehetősége az önkormányzatnak, hogy peren kívül megállapodjunk, de végül bármiben is állapodtunk meg, mire hazaértek, már másképp gondolták. Mi most már maradunk a peres eljárásnál, nem olyan ördögtől való az” – nyilatkozta az Átlátszó Erdélynek Soós Csaba, amikor rákérdeztünk: lát-e lehetőséget peren kívüli megállapodásra.

Az E-Star igazgatója nem mondott végösszeget, amikor a kártérítés mértékéről kérdeztük. „Egyrészt kérjük az összesen 15 millió euróra rúgó beruházás megtérítését késedelmi kamatokkal növelten. Másrészt kérjük, hogy fizessen az önkormányzat 13 millió euró összegű kártérítést. Harmadrészt kérjük az elmaradt hasznunk megtérítését 15%-os piaci hozammal kalkulálva” – vázolta az Átlátszó Erdély számára.

A Transindex szerint a kártérítés lakosonként 1500 eurót is kitehet – másképp fogalmazva, mintegy 5 ezer eurót kell kifizessen minden család.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkkel egy hete kerestük Nagy Zoltánt, Gyergyószentmiklósnak a Magyar Polgári Párt színeiben megválasztott polgármesterét. A polgármester egy múlt kedden írt SMS-ben szerdára-csütörtökre ígérte a válaszokat, de azokat a mai napig nem kaptuk meg.

Hogyan jutottak ide? Tekintsük át röviden az utóbbi bő tíz évet:

2009 augusztusában a helyi tanács felhatalmazza Mezei János akkori polgármestert, hogy a városi távfűtés biztosítása érdekében tárgyaljon, illetve szerződést is kössön.

2009 októberében a helyi tanács megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló SC GO SA nem képes megfelelően biztosítani a távfűtést Gyergyószentmiklóson.

2010. szeptember 8-án rendkívüli tanácsülésen határoznak arról, hogy elfogadják az E-Star távfűtés-szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, egyben felhatalmazzák a polgármestert, hogy aláírja azt a 25 évre szóló szerződést, mely a határozat részét képezi.

Kérdés, hogy tisztában voltak-e a tanácsosok azzal, hogy milyen feltételekkel fogadják el ezt a szerződést.

A polgármesteri hivatal által az Átlátszó Erdélynek elküldött dokumentumban csak a határozat és a szerződéstervezet található, a szerződés mellékletei hiányoznak. (A szerződés szövege hivatkozik mellékletekre, így már egy felületes olvasásra is világos, hogy ez a dokumentum nem teljes).

Ez azért fontos mert a 3. melléklet tartalmazza a kártérítés kiszámításának a módját (az E-Star által is teljesnek elismert szerződés másolata ide kattintva érhető el). Itt írja, hogy a cég különféle jogcímeken összesen akár 26 millió euró kártérítést is követelhet, amennyiben az önkormányzat hibájából bontják fel a szerződést.

2010. szeptember 13-án aláírják a szerződést.

A szerződés főbb pontjai:

Az önkormányzat az E-Star használatára bocsátja a távfűtés már létező infrastruktúráját. Ennek a használatáért a cég évente 320 ezer lejt fizet úgy, hogy a szerződés teljes, 25 éves futamidejére szóló, összesen 8 millió lejre (mai árfolyamon 1,6 millió euró) rúgó összeget az első 6 évben kifizeti.

Az E-Star továbbá:

- átvállalja a város távfűtési rendszerén 2009-ben elkezdett és 36 millió lejre (7,5 millió euró) rúgó beruházási munkálatok költségét;

- saját költségén ruház be a város távfűtés-infrastruktúrájába (az E-Star állítása szerint összesen mintegy 15 millió eurót fektetett be az infrastruktúrába);

- átvállalja a GO SA 2,6 millió lejre (540 ezer euró) rúgó adósságait (késedelmi kamatokkal együtt), valamint a 3,8 millió lejre (780 ezer euró) rúgó hiteleit;

- átveszi és legalább 1 évig alkalmazza a GO SA 20 alkalmazottját.

A szerződés a távfűtési szolgáltatás lakossági árát is rögzíti: 184,8 lej/Gcal (ÁFA nélkül) a szerződés aláírását követő 36 hónapban.

Fontos, hogy a lakossági ár számottevően alacsonyabb a távfűtési szolgáltatás termelési áránál (az árak változásáról l. infografikánkat).

Az önkormányzat a maga részéről kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes ideje alatt a távfűtés lakossági árának 10 százalékát támogatásként kifizeti. Ez az összeg a szerződés megkötésének pillanatában 1,3 millió lej évente, később azonban a 4 millió és az 500 ezer lej közt fluktuál.

Szakítás egy 10 százalékos áremelés miatt

2012 júniusában Mezei János fölényesen megnyeri az önkormányzati választásokat, miután azzal kampányol, hogy Gyergyószentmiklóson a lakossági fűtésár jóval alacsonyabb, mint más városokban.

2013 januárjában az önkormányzat csődeljárást kér a GO SA ellen. Ez a lépés érzékenyen érinti az E Start, mivel neki az önkormányzati cég összesen 6,5 millió lejjel tartozik.

2014 szeptemberében lejár az a 3 éves időszak, amelyre rögzítették a távfűtés lakossági árát. Az E-Star új termelési árként a 391 lej/Gcal árat jelöli meg, és azzal érvel, hogy ebbe az árba beépítette az amortizáció értékét, valamint a koncesszióba vállalt költségeket, úgy, ahogy azt a törvény előírja.

Fontos, hogy ez a termelési ár csak mintegy 10 százalékkal magasabb a korábbinál – 2011 februárjától ugyanis 355 lej/Gcal a fűtés termelési ára Gyergyószentmiklóson.

Érdekesség, hogy amikor a közművek árát szabályozó hatóság (ANRSC) tisztázást kér a polgármestertől ez ügyben, Mezei János úgy válaszol, mintha polgármesterként semmi köze nem lenne a szolgáltató cég és az önkormányzat között megkötött szerződéshez.

2014 decemberében az ANRSC jóváhagyja az E-Star által megszabott árat.

2015 márciusában Nagy Zoltán ideiglenes polgármester (Mezei János akkoriban el van tiltva a hivataltól, illetve vizsgálati fogságba is helyezik) előterjeszti az E-Star 391 lej/Gcal árra vonatkozó kérését. A határozattervezetet a tanácsosok nem fogadják el, ezt az elutasító határozatot azonban 2015 júniusában a Hargita Megyei Törvényszék semmissé nyilvánítja.

Sesztákban bíznak

2015. szeptember 4-én az E-Star közli az önkormányzattal, hogy egyoldalúan felmondja a szerződést, miután a helyi tanács a törvény által megszabott határidőn belül nem fogadta el az általa kért és az ANRSC által is jóváhagyott távhőárat. Azt is bejelenti, hogy be fogja nyújtani a szerződés felbontásából fakadó kárigényét.

2015. szeptember 9-én az önkormányzat tárgyalni próbál: levélben fordul az E-Starhoz, hogy magyarországi tulajdonosával, az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. képviselőjével találkozzon.

Az E-Star válaszából kiderül, a gyergyószentmiklósiak különös feltételt szabtak: hogy a találkozóra kizárólag Seszták Miklós akkori nemzeti fejlesztési miniszter, vagy Seszták Miklós valamely képviselője jelenlétében kerülhet sor. (Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. igazgatóságának korábban tagja volt Szivek Norbert, akinek üzleteiről az Átlátszó összefoglalója itt olvasható.)

Megkeresésünkre Soós Csaba, az E-Star képviselője elmondta, azokon a találkozókon, amelyeken jelen volt, sosem találkozott Seszták Miklóssal.

Az önkormányzati határozatból kimaradt mellékletekre és egy sor más részletre is rákérdeztünk Mezei Jánosnál, aki a kérdéses időszakban polgármester volt, válasz azonban nem érkezett február 25-én küldött e-mailünkre. A Magyar Polgári Párt ügyvezető elnökétől annyit tudtunk meg, hogy Mezei a kérdéseinket megkapta, és azokat el is olvasta.

Az RMDSZ előválasztását egy hete megnyerő Csergő Tibor polgármesterjelölt biztosra veszi, hogy az RMDSZ legyőzi a várost jelenleg vezető MPP-t a nyári önkormányzati választásokon.

Nyitókép: Illusztráció - Debreceni Hőszolgáltató Zrt. szolgáltatói hőközpontja. Fotó: MTI/Oláh Tibor

Hogy könnyebben összeálljon a nagy kép