Eltérően értelmezték a törvényt, vagy tudatosan korlátozták a versenyt? Politikaközeli cég a pénzügyi korrekciók bajnoka a Központi Régióban, ahova a székely megyék is tartoznak.

Az Eurotop Consulting SRL által megnyert 13 közbeszerzésre rendelt el 100 százalékos pénzügyi korrekciót a Központi Régió menedzsment hatósága. Azzal érvelt, hogy a projekteket mesterségesen osztották kisebb részekre. Csíkszereda polgármesteri hivatala szerint a törvény eltérő értelmezéséről van szó. A város a teljes tanácsadói díjat kifizette a cégnek.

Az Eurotop Consulting SRL neve gyakran szerepel az ADR Centru (a Központi Régió fejlesztési ügynöksége) által a 2014-2020-as időszakban kiszabott pénzügyi korrekciók listáján. Ez a cég uniós pályázati tanácsadással foglalkozik, egyik tulajdonosa pedig Antal Lóránt Hargita megyei RMDSZ-szenátor volt ebben az időszakban.

  • A pénzügyi korrekciók eszközével akkor él a felügyelő hatóság, amikor az EU-s támogatásokat nem megfelelően költik el. A korrekció a kifizetések halasztását, a jövőbeli kifizetések csökkentését vagy a már kifizetett összegek visszatérítését jelentheti.

A szenátorhoz köthető tanácsadócég összesen 18 alkalommal bukkan fel a pénzügyi korrekciók több száz tételből álló listáján. A listát a menedzsment-hatóság az Átlátszó Erdély kérésére adta ki. Kiderült, hogy 12, Csíkszereda polgármesteri hivatala által kiírt közbeszerzésre rendeltek el 100 százalékos korrekciót. A közbeszerzések tárgya pályázati dokumentáció összeállítása volt csíkszeredai iskolák és óvodák felújításához.

Az Eurotop Consulting SRL neve szerepel még egy, a gyergyószentmiklósi önkormányzat által kiírt közbeszerzésen, ahol szintén 100 százalékos korrekciót állapítottak meg. További 5 százalékos korrekciót szabtak ki öt olyan szerződésre, melyet Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalával kötött a cég.

A közbeszerzéseket mesterségesen osztották fel”

De mi volt ezeknek a korrekcióknak az oka? Bár kértük a Regionális Operatív Program Menedzsment Hatóságától (Autoritatea de Management POR – AMPOR) a döntések részletes indoklását, csak egy szűkszavú, a tapasztalt rendellenességek törvényes besorolásáról szóló válasz érkezett. Az is 30 nappal az adatigénylés elküldése után.

Az AMPOR válasza szerint a csíkszeredai közbeszerzésekre a korrekcióra vonatkozó 519/2014-es kormányhatározat 1-es és 2-es pontja értelmében szabták ki ezt a büntetést.

Ebből azt értjük, hogy a közbeszerzési felhívások nem voltak szabályosak, illetve hogy a felhívások tárgyát képező szolgáltatásokat úgy osztották fel kisebb részekre, hogy a projekt értéke a versenytárgyalási küszöb alatt maradjon. A közbeszerzési törvény szerint 135 ezer lej alatt a termékeket vagy szolgáltatásokat közvetlenül, versenytárgyalás nélkül lehet megrendelni, e fölött egyszerűsített eljárást vagy nyílt licitet kell alkalmazni.

„A 2017-es év közbeszerzési programjában több, az 515/60641/26.06.2017-es, pályázati tanácsadásra valamint 351/60438/07.08.2017 DALI (műszaki) dokumentáció összeállítására vontakozó szerződéshez hasonló szolgáltatás szerepel, ezek összértéke meghaladja a 98/2016-os közbeszerzésekre vonatkozó törvény 7. paragrafusának 5. cikkelye által előírt, közvetlen beszerzéskre vonatkozó küszöböt. Ennek alapján úgy tartjuk, a közbeszerzéseket mesterségesen osztották fel” – áll az egyik indoklásban, melyet 2019 júliusában állított össze az AMPOR, és melyet Csíkszereda polgármesteri hivatala bocsátott rendelkezésünkre. Az indoklásokban azt is megemlítik, hogy nem tapasztaltak érdekkonfliktusra utaló jelet a szerződések odaítélésében.

A közbeszerzéseket beruházásonként osztották fel

„Az Eurotop Consulting SRL-vel minden esetben az elektronikus közbeszerzési oldalon kiválasztott ajánlat alapján kötöttünk szerződést, a 2016/98-as törvény betartásával” – magyarázta Korodi Attila. Csíkszereda 2020-ban megválasztott polgármestere rámutatott, hogy a korrekciók oka a törvény különböző értelmezése.

A városháza beruházásonként értelmezte a közbeszerzési szabályokban említett szükséglet megállapítását, és ezek alapján alkalmazta a közbeszerzési küszöböket. Az ellenőrző szervek ugyanakkor a naptári évet vették figyelembe, és a teljes év szükségleteinek alapján vélték kiválasztani a közbeszerzési módot.

„A szóban forgó cég minden szerződéses kötelezettségét teljesítette, mindegyik szolgáltatói szerződés nyomán finanszírozási szerződést kötött a város. Minden korrekciót megállapító döntést megfellebbeztünk” – így a polgármester.

Grădinița
A felújított "Aranyalma" óvoda Csíkszeredában, melynek a pályázatát az Eurotop Consulting SRL írta. Fotó: Csíkszeredai Városháza

Parajdi Borbála, az Eurotop Consulting SRL ügyvezetője elmondta, hogy az akkori gyakorlat és a jellemző értelmezés mind Csíkszereda önkormányzata, mind más önkormányzatok esetében az, hogy projektenként nem haladhatja meg a szerződések értéke az említett küszöböt, ami egy nagyobb önkormányzat esetén, ahol akár több tíz, esetleg száz projekt is fut, teljesen nyilvánvaló.

A finanszírozó utólagos törvényértelmezése szerint egy adott naptári évben, adott szolgáltatásra összesítve a SEAP katalógus megvizsgálása alapján megkötött szerződések értéke nem haladhatja meg a közbeszerzési törvényben megjelölt küszöböt, efelett egyszerűsített eljárást vagy nyílt licitet kell használni. Ezt az értelmezést 2020-tól kezdték leginkább alkalmazni.

Parajdi megerősítette, hogy az ezen szerződések alapján az Eurotop Consulting SRL által kibocsátott számlákat – melyek összeértéke 456 ezer lej (93 ezer euró) – a csíkszeredai önkormányzat kifizette.

Az AMPOR vizsgálta Sepsiszentgyörgy közbeszerzéseit is, amelyeket pályázatírásra írt ki. A hatóság 2020 novemberében kelt indoklása szerint a városháza a szerződés céljához képest egy sor törvénytelen és/vagy diszkriminatív feltétel beépítésével szűkítette a közbeszerzésre jelentkezők nyerési esélyeit.

Mégpedig azzal, hogy külön pontozta a „városi közlekedési szakértő” (lot 1) valamint a „projektmenedzser – pályázati tanácsadó” (lot 1, 2, 3) jelenlétét az ajánlattevő cég csapatában. Az AMPOR szerint ezek a képesítési kritériumok nem relevánsak vagy aránytalanok a közbeszerzési szerződés természetéhez és komplexitásához képest. Következésképp 5 százalékos korrekciót rendelt el minden esetben.

Székelyföldi önkormányzatok rendeltek pályázatokat a szenátor cégétől

Az Eurotop Consulting SRL-t 2005-ben alapították, fő tevékenységi területe az üzleti és menedzsment-tanácsadás. 2017 és 2019 között, abban az időszakban, amikor a korrekciókra sor került, a cég üzleti forgalma 260 ezer euróról 360 ezer euróra növekedett, az alkalmazottak száma pedig 10-ről 15-re nőtt. Ebben a periódusban a cég nettó profitja 4500 euróról 12 ezer euróra nőtt.

Az Eurotop Consulting SRL körülbelül 160, összesen 14 millió euró értékű szerződés szerepel a közbeszerzési adatbázisban a 2015-2020-as időszakban. A szerződések tárgya általában pályázatírás és projektmenedzsment, nagy részüket (szám szerint 142-t) közvetlenül ítélték oda a cégnek székelyföldi önkormányzatok.

A cég tulajdonosi köre folyton módosul: az évek során egy sor további cég, illetve magánszemély birtokolt tulajdonrészt ebben a cégben, a maga során az Eurotop Consulting SRL is tulajdonosa más cégeknek.

A folyton változó tulajdonosi struktúra ellenére a tulajdonosok közt nagyjából végig ott van Lokodi Csaba (ő a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke volt a 2000-es évek elején), Antal Lóránt üzletember és RMDSZ-szenátor, valamint Szepessy Szabolcs, Borbély László tanácsadója abból az időből, amikor Borbély környezetvédelmi tárcavezető volt. Szepessyt 2016-ban két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték befolyással való üzérkedésben való bűnrészességért, a Képviselőház azonban nem szavazta meg Borbély mentelmi jogának a felfüggesztését.

Abban az időszakban, amikor a szerződéseket megkötötték (2017-2019), a cég tulajdonosai: Regio Progres Egyesület (elnöke Szepessy Előd, Szepessy Szabolcs testvére), Antal Lóránt cége, a Luxury Nook SRL, valamint Lokodi Csaba.

Hogy milyen önkormányzatok rendeltek pályázatírást a szenátor cégétől, azt Antal Lórántnak fel kell tüntetnie az évente kitöltött érdekeltségi nyilatkozatában. A szenátor vagyon- és érdeknyilatkozatairól ebben a cikkben írtunk bővebben:

Vezető kép: Antal Lóránt RMDSZ-szenátor, aki a szerződések megkötésének idején az Eurotop Consulting SRL egyik tulajdonosa volt. Fotó: uh.ro/Gál Előd

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Átlátszó Erdély în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.