A princetoni egyetem könyvtárában több száz oldalnyi, eddig nem publikált dokumentumot találtunk, melyek sok érdekes részletet tartalmaznak az RMDSZ politikusai és a bukaresti hatalom képviselői között lezajlott, úgynevezett „Neptun-tárgyalásokról”. Az iratok és háttérbeszélgetések révén megpróbáljuk rekonstruálni, mi is történt ezeken a találkozókon.

A téma azért fontos, mert a kilencvenes évekbeli, titokzatos megbeszélések a mai napig megosztják az erdélyi magyarságot: a „radikális” oldal a mai napig azzal vádolja a „mérsékelteket”, hogy a találkozókon vállalhatatlan kompromisszumot kötöttek, gyakorlatilag elárulták a magyar közösséget.

Cikksorozatunk tegnapi részében a találkozók nemzetközi kontextusát vázoltuk. Ez a poszt arra keres magyarázatot, minek köszönhető a találkozókat szervező Project on Ethnic Relations kiváló terepismerete.

Cikksorozatunk előző részei

Neptuni találkozók 2.: három bomba árából elkerülni a háborút

Neptuni találkozók 1.: több száz oldalnyi belső levelezést találtunk

Otthonosan mozognak a kulisszák mögött

Ahhoz képest, hogy a PER egy frissen alapított, 1991-ben Romániában épp csak a szárnyait bontogató projekt, a politikai csúcsvezetés körében látványosan jó kapcsolatokkal rendelkezik. A bukaresti irodavezető, Larry Watts jelentéseiből kitűnik, hogy szinte naponta érintkezik az elnöki hivatal, a kormány és a parlament tisztségviselőivel, őket nem ritkán keresztnevükön emlegeti.

Otthonosan mozog a kulisszák mögött, remekül kiismeri magát a kilencvenes években még sokszor kaotikus államapparátusban, gyakran olyan részleteket, háttérinformációkat is megoszt, melyeket az adott hivatalnokok egy ismeretlen amerikai civil szervezet frissen érkezett képviselőjének biztosan nem mondanának el.

Egyértelmű, hogy a PER nem akkor ismerkedik a romániai helyzettel, képviselőinek nem kell névjegykártyákat osztogatniuk Bukarestben. A szervezet által kialakított kapcsolatrendszer feltárásához érdemes megnézni a fontosabb egyéniségeinek szakmai hátterét és életútját.

Kassof, a „good mixer”

A PER alapítója és elnöke Allen Kassof, egy „erőteljes felépítésű, dinamikus, jó humorú ember, kiváló kapcsolatteremtő, 'good mixer'. Az a fajta személyiség, aki mindenkit jó kedvre tud deríteni, mindenről eszébe jut egy jó anekdota”.

Ugyanakkor nem rohan fejjel a falnak, mint egyes politikusok – jellemezte egyik ismerőse. A PER-kerekasztalok egyik résztvevője úgy emlékezik Kassofra, mint korrekt, becsületes, nagyon jó diplomáciai érzékkel rendelkező emberre.

„Bár az volt az érzésem, hogy enélkül (a PER nélkül – szerk megj.) is jól meglenne, kellett neki a nyüzsgés” – mesélte egyik másik forrásunk, aki Kassofot a nyolcvanas évek végén ismerte meg. „Szeretett a középpontban lenni. Ez olyan jópofa dolog volt, hogy ő, az egyszerű bölcsész, ma az egyik miniszterelnökkel vacsorázik, holnap a másik államfővel. Általában mindenhol jól fogadták.”

Kelet-Európa kiváló ismerője

Úgy tudjuk, Magyarországon jó viszony fűzte Jeszenszky Gézához, aki 1990 és 1994 között az Antall-kormány külügyminisztere volt; később két, határon túli magyarokkal kapcsolatos ügyekben aktív baloldali politikussal, a szocialista Tabajdi Csabával és az SZDSZ-es Szent-Iványi Istvánnal is tartotta a kapcsolatot.

Magával ragadó személyisége mellett a bölcsészekre jellemző analitikus gondolkodás, diplomáciai érzék és a kelet-európai térség kiváló ismerete jellemzi Kassofot, aki ukrajnai származású szülők gyermekeként korán elkezd érdeklődni a külpolitika iránt. Szociológiát tanul a Rutgers University-n, majd szovjetológus lesz a Harvardon, később a Smith College-ben és Princetonban tanít.

Allen Kassof. Forrás: princetoninfo.com
Allen Kassof. Forrás: princetoninfo.com

IREX: egyfajta agyleszívás

Kassof 1968-as alapításától 1992-ig az az International Research & Exchanges Board (IREX) igazgatója, mely az amerikai külügyi tárca támogatását élvezi. Egy Eisenhower és Hruscsov által kötött egyezmény értelmében az IREX a Vasfüggönyön túli országok és az Egyesült Államok között bonyolít le csereprogramokat.

Az IREX tevékenysége abból áll, hogy tudósokat hív meg az Egyesült Államokba és fordítva, amerikai szakemberek utaztak a Szovjetunióba. A program célja naprakész információkat szerezni a Vasfüggönyön túl zajló tudományos életről, társadalmi folyamatokról. Rossz nyelvek szerint katonai programokról, hadi potenciálról is így szereztek információkat.

Allen Kassof az IREX élén eltöltött évtizedek során kerül nagyon jó kapcsolatba azokkal a kelet-európai elitekkel – értelmiségiekkel, hivatalnokokkal, disszidensekkel –, akik közül 1989 után sokan döntéshozó pozícióba kerülnek.

Már lőnek, amikor Romániából távoznak

Az IREX a kommunizmus utolsó évtizedeiben – bár egyre szűkülő mozgástérrel – végig jelen van Romániában. Valószínűleg ezekkel a személyes kapcsolatokkal magyarázható, hogy a szervezet épp Romániában kezdi el a közvetítői munkát (később aztán Közép-Kelet Európa számos országában dolgoznak).

Érdekesség, mely részben megmagyarázza a bukaresti politikai elit bizalmát a PER iránt: Kassof, valamint munkatársa, Livia Plaks 1989 decemberében, közvetlenül a forradalom előtti napokban Bukarestben közgazdászokkal tárgyal; hetekkel a rendszerváltás után visszatérnek.

Kassof a PER „agya”: a kis részletekkel nem foglalkozik, de ő moderálja a beszélgetéseket, szintén ő tartja a kapcsolatot a projektet finanszírozó alapítványok vezetőivel, az Egyesült Államok diplomatáival, valamint a meghívott „nagy” nevekkel.

Odaszól, ha kell

Befolyását és kapcsolatait jól jelzi az az epizód, amikor egy levélben megkéri Charles Gati-t, az amerikai külügyminisztérium magyar származású, '56-ban disszidált tanácsadóját, hasson oda, hogy a bukaresti nagykövet adjon ki egy nyilatkozatot a megbeszélések miatt heves támadásoknak kitett magyar politikusok védelmében.

Máskor odaszól David Hamburgnak, a PER-t finanszírozó Carnegie Corporation of New York elnökének: győzze meg az atlantai találkozó sztármeghívottját, Jimmy Carter volt amerikai elnököt, hogy az előirányozott fél óra helyett több időt szánjon a csoportra.

Livia Plaks mindent nagyon pontosan ért

Ha Kassof Románia iránti érdeklődése inkább szakmai jellegű, a PER társelnökét személyes élmények is kötik Erdélyhez. Livia Plaks (1947-2013) ugyanis nagybányai származású, a Nobel-díjas író, Elie Wiesel unokahúga. Gyermekkorát magyar, román és cigány gyermekek között töltötte, kiválóan beszél úgy magyarul, mint románul.

Anyja Holokauszt-túlélő, a családjuk 1964-ben vándorol ki az Egyesült Államokba. Plaks a Rutgers University-n tanul, majd orosz irodalomból szerez mesteri fokozatot a New York University-n. Allen Kassof közeli munkatársa lesz az IREX-nél, később pedig követi a PER-hez.

Livia Plaks. Forrás: Romea.cz
Livia Plaks. Forrás: Romea.cz

A magyarokkal szimpatizál

Ismerői egy végtelenül bájos, kedves, vonzó, divatosan öltözködő nőként, igazi ladyként írják le, aki azonnal megtalálja a közös hangot bárkivel. A tárgyalások során Plaks volt a magyar fél kapcsolatembere – egyes interjúalanyaink azt is megjegyezték, hogy látszott, a magyarokat szimpatizálja, rajtuk próbál segíteni.

Ugyanakkor egy magyarországi diplomata azt is megjegyezte, hogy – bár látszott, Plaks mindent nagyon pontosan ért – kizárólag amerikai szemszögből volt hajlandó értékelni az eseményeket.

„Nagyon hiányzol! Ölellek, Laci”

Livia Plaks tevékenységére kevés utalást találunk; minden valószínűség szerint ő tartotta a kapcsolatot a magyar féllel. Ő járt közbe annak érdekében, hogy Borbély egy hónapos ösztöndíjat kaphasson a The Woodrow Wilson Center „East European Studies” programjában. Egy, az Átlátszó Erdélynek adott interjúban Borbély László közeli családi barátként mesélt Plaksról.

Feltételezni lehet, hogy kettejük kapcsolata bizalmasabb volt annál, mint ami egy, tárgyalásokat moderáló szervezet és az egyik fél képviselője között megszokott. Az iratok között ugyanis találtunk két, kézzel írott, magyar nyelvű, félig-meddig hivatalos hangvételű levelet is, melyek végén Borbély így búcsúzik: „Csókollak Laci” valamint „Nagyon hiányzol! Ölellek Laci”.

Sorozatunk holnap megjelenő részében a találkozók szürke eminenciásának, Larry Watts-nak a portréját vázoljuk.

Sipos Zoltán

Az Átlátszó Erdély működtetésében nagyon nagy szerepük van a közösség adományainak. Azt szeretnénk, ha minél több olvasónk adományozna havonta egy kis pénzösszeget az Átlátszó Erdély Egyesületnek.
Csakis így, magánszemélyektől érkező kis adományokkal lehet elkerülni azt, hogy érdekcsoportok, hirdetők, szponzorok, tulajdonosok befolyást szerezzenek a tartalom fölött.
A pénzt PayPal-on keresztül (a doboz az oldal tetején, jobb oldalon) vagy közvetlenül a bankszámlánkra lehet utalni.
Bankszámla:
Asociatia “Atlatszo Erdely Egyesulet”
RO71OTPV200000913457RO01
SUC. CLUJ OTP BANK ROMANIA

Cod BIC: OTPVROBU