Felkészületlenségüknél talán csak a naivitásuk volt nagyobb azon RMDSZ-politikusoknak, akik részt vettek azokon a kilencvenes évekbeli találkozókon, melyek később a „Neptuni tárgyalások” néven híresültek el, és melyek kapcsán sokan a mai napig árulást emlegetnek. A találkozókat szervező Project on Ethnic Relations (PER) feljegyzéseiből többé-kevésbé világos képet kaphatunk arról, hogy mi történt a kilencvenes évek elején Neptunon és a többi kerekasztal-beszélgetésen.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nincs okunk azt feltételezni, hogy Tokay György, Borbély László és Frunda György ne próbálta volna az erdélyi magyar közösség érdekeit képviselni. Nem teljesen helytálló az a gyakran hangoztatott állítás sem, miszerint a magyar résztvevők mandátum nélkül, az RMDSZ vezetőségének a háta mögött, titokban tárgyaltak és egyeztek meg a bukaresti hatalom képviselőivel.

Az Átlátszó Erdély birtokában lévő, eddig publikálatlan iratanyagból és egy sor háttérbeszélgetésből leginkább az az értelmezés tűnik valószerűnek, hogy az erdélyi magyar politikusok nem voltak felkészülve arra, hogy ezeken a magas szintű megbeszéléseken sikeresen képviseljék a közösség érdekeit. Nem voltak képesek felmérni a saját mozgásterüket, nem látták át a külpolitikai kontextust, és több olyan hibát is elkövettek, melyek végső soron gyengítették a tárgyalási pozícióikat.

Megkérdőjelezhető a PER semlegessége

A közvetítő szervezet, az amerikai Project on Ethnic Relations (PER) semlegessége megkérdőjelezhető. A PER-csapat egy tagjáról, Larry Wattsról feltételezhető, hogy a romániai kisebbségi jogok rendezése helyett csak egy kirakategyezség megkötésében volt érdekelt.

A PER őszinte közvetítői szándékait illetően kérdésekre ad okot az is, hogy a dokumentumok egyértelműen bizonyítják: a moderátorok már a találkozók legelején szívességet tettek, később nagy értékű ajándékot, esetenként pénzösszegeket juttattak el a magyar fél képviselőinek.

Sok szóbeszéd, kevés konkrétum

Bár a találkozók annak idején óriási port kavartak (a vita Borbély Zsolt Attila dokumentum-kötetében nyomon követhető), és azokról a mai napig számtalan szóbeszéd kering, eddig nagyon kevés első kézből származó információ látott napvilágot a tárgyalássorozatról.

A Washington Postban és The New York Times-ban megjelent korabeli tudósítások mellett néhány rövid sajtóközleményről, valamint egy, a Romániai Magyar Szóban megjelent interjúról tudunk, ahol Tokay György, Borbély László és Frunda György összefoglalják a találkozók történéseit.

Több száz oldalnyi iratot találtunk, tele részletekkel

Nemrég megtaláltuk a PER archívumát, melyet a szervezet 2012-es felszámolása után a princetoni egyetem kézirat-könyvtárában helyeztek el. Az anyagból sikerült lefotóznunk mintegy 350 oldalnyi, a PER kilencvenes évekbeli, romániai tevékenységére vonatkozó dokumentumot.

Ezek között ott vannak az ún. „Neptuni találkozók” jegyzőkönyvei, esetenként a találkozókon készült, kézzel írott jegyzetek, a szervezők levelezése, összefoglalók és a tárgyalások eredményeiről, belső használatra írt elemzések a további teendőkről.

Egymásra dobált iratok

Valószínű ugyanakkor, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentáció nem teljes: több helyen is utalás történik olyan iratokra, melyek nekünk nincsenek meg.

A hiány egyik oka az lehet, hogy az archívum nem rendezett. A dokumentumokat ugyan téma és időszak szerint dobozokban tárolják, azonban a helyszínen dolgozó kutatók szerint ezekben a dobozokban egymásra vannak dobálva az iratok. Emiatt nem lehet kizárni, hogy más dobozokban is vannak további érdekes információk – teljes képet csak az archívum módszeres átnézése nyújthat. Erre azonban eddig nem volt lehetőségünk.

Publikáljuk az érdekesebb dokumentumokat

Anyagunk távolról sem teljességre törekvő rekonstrukció, és nem is tudományos igényű dolgozat. A kilencvenes évekbeli bel- és külpolitikai kontextussal, a többség-kisebbség viszonnyal, Románia és Magyarország kapcsolatainak alakulásával, az erdélyi magyar sajtóban megjelent, neptuni találkozókkal foglalkozó újságcikkekkel és közleményekkel, a bukaresti politikai történésekkel csak érintőlegesen foglalkozunk.

A dokumentumok tartalmának részletes ismertetése sem célunk. Aki kíváncsi arra, hogy pontosan mi hangzott el a megbeszéléseken, vagy hogyan zajlott a szervezői munka, az a cikkekbe ágyazva megtalálja az eredeti források közül az érdekesebbeket; a cikksorozat utolsó részében pedig majd időrendben is közöljük őket.

A dokumentumokat a cikk szerzője válogatta, és a jogokat birtokló princetoni egyetemi könyvtár engedélyével publikálja. Kérésre a teljes dokumentumcsomagot az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.

Iliescu nem válaszolt

Csupán arra vállalkozunk, hogy a PER-közvetítést mint folyamatot bemutassuk, valamint kiemeljünk néhány olyan mozzanatot, mely segít kontextusba helyezni, értelmezni a találkozókat.

A minél teljesebb kép érdekében megkerestünk sok olyan személyt, aki részt vett a találkozókon, valamilyen módon kapcsolatban állt abban az időszakban a PER-rel, vagy pedig olyan pozícióban volt a kilencvenes évek elején-közepén, hogy rálátása lehetett a tárgyalásokra.

Közülük többen – például Ion Iliescu volt államelnök vagy Larry Watts, a PER bukaresti irodájának az egykori vezetője – nem válaszoltak ismételt megkeresésünkre. Mások vállalták az interjút, közülük sokaknak névtelenséget biztosítottunk abban a reményben, hogy így szabadabban beszélnek. Több olyan forrásunk is van, aki névvel vállalja a nyilatkozatát, a velük készített interjúkból részleteket vagy rövid összefoglalókat közlünk.

Cikksorozatunk második, holnap megjelenő részében a találkozók nemzetközi kontextusát vázoljuk.

Sipos Zoltán 

Az Átlátszó Erdély működtetésében nagyon nagy szerepük van a közösség adományainak. Azt szeretnénk, ha minél több olvasónk adományozna havonta egy kis pénzösszeget az Átlátszó Erdély Egyesületnek.
Csakis így, magánszemélyektől érkező kis adományokkal lehet elkerülni azt, hogy érdekcsoportok, hirdetők, szponzorok, tulajdonosok befolyást szerezzenek a tartalom fölött.
A pénzt PayPal-on keresztül (a doboz az oldal tetején, jobb oldalon) vagy közvetlenül a bankszámlánkra lehet utalni.
Bankszámla:
Asociatia “Atlatszo Erdely Egyesulet”
RO71OTPV200000913457RO01
SUC. CLUJ OTP BANK ROMANIA

Cod BIC: OTPVROBU