A Hargita Megyei Tanács elnöke személyesen adott utasítást arra, hogy a 131-es megyei út felújításkor 16 helyett 5 cm vastagságban aszfaltozzanak. A számos törvénytelenséget utólag próbálták "lepapírozni", állítja vádiratában az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA).

Borboly Csaba személyes utasítására sorozatos szabálytalanságot követtek el a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es megyei út felújítása során. Az utat a tervekben előírt vastagságnál jóval vékonyabb aszfaltréteggel borították, majd utólag, iratokat hamisítva igyekeztek „lepapírozni” a munkálatokat. A trükközés azután is folytatódott, hogy a megyei tanácsnál tudták: folyik a nyomozás.
Mindez a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádiratából derül ki, melynek egy anonimizált verziója az Átlátszó Erdély birtokában van. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a vádiratot, illetve magát az ügyészek által összeállított dokumentumot is közzétesszük.
A vádiratból kiderül, hogy noha az RMDSZ-es Hargita megyei tanácselnök mozgatta a szálakat, a megyei tanács számos más hivatalnoka és a kivitelező cég képviselői is érintettek az ügyben.
A vádlottak között ott van Sófalvi László, a megyei tanács akkori alelnöke, Pálffy Domokos megyei tanácsos, a Stravia Group SRL de facto ügyvezetője, Csiszér Botond Benedek, a megyei önkormányzat útügyi igazgatóságának ügyvezetője, valamint Kelemen Csongor osztályvezető is.
A 131-es úton levő homoródszentpáli híd átadása. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata
Tucatnyi párhuzamos vizsgálat
Az ügyészek által összeállított iratokból az is kiderül, hogy 2012 júniusától tucatnyi, útfelújítással kapcsolatos ügyben indult párhuzamosan nyomozás és vizsgálat: nyomozás indult például a 131-es út felújítására kiírt közbeszerzés ügyében is.
Az útfelújítással kapcsolatos kifizetések miatt a Hargita megyei számvevőszék indított vizsgálatot, egy másik útépítő cég, a Bridge Road Construct SRL-nak nyújtott kifizetést a DNA vizsgált. Az útfelújítások ügyében érkeztek feljelentések is, sőt maga Borboly Csaba is feljelentette egyik beosztottját.
Emellett az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) is vizsgálta Pálffy Domokos RMDSZ-es megyei tanácsos érdekeltségét az útfelújítást végző Stravia Group SRL-ben. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit összesítették aztán az ügyészek egy vádiratban.
Útfelújításban utazó megyei tanácsos
Az ügy egyik fontos szála a Pálffy Domokos megyei tanácsos, valamint a 131-es út felújítását végző cég, a Stravia Group SRL közötti kapcsolat. A cég papírforma szerint Pálffy húga birtokában van, ügyvezetője pedig Sajó Tibor. Azonban minden jel arra mutat, hogy a cégnél de facto Pálffy Domokos a döntéshozó.
A vádiratban idézett lehallgatási jegyzőkönyvekből kiderül, a 131-es út felújításával kapcsolatos ügyekkel több ízben is Pálffy Domokost keresik meg, ő pedig a cég ügyvezetőjeként válaszol a kérdésekre, tesz ígéreteket.
Minden jel arra mutat, hogy Pálffy aktívan részt vesz a cég munkájában, az árajánlatok kidolgozásában, a szerződések megkötésében, a szerződéses partnerekkel való komunikációban, valamint az alkalmazottak irányításában is szerepet vállal. Mi több, a cég bankszámlái felett is rendelkezik – így a vádirat.
Négy év alatt 5,7 millió eurónyi szerződés
Az ügyészek kiemelik, Pálffy esetében az összeférhetetlenség gyanúja áll fenn, mivel a 2008-2012-es időszakban megyei tanácsosként részletes információkkal rendelkezett azokról az összegekről, melyeket a tanács infrastrukturális beruházásokra, útjavításokra szánt.
2008-2012 között a Stravia Grouppal összesen 40 szerződést kötött a Hargita Megyei Tanács, 25 millió lej (kb. 5,7 millió euró) összértékben. Ráadásul Pálffy megyei tanácsosként rendszeresen jelen volt a Stravia Group által végzett munkálatok átvételekor, az ő aláírása gyakran szerepel az átvételi jegyzőkönyveken.
Szabálytalanul kiírt közbeszerzés
A megyei tanács szabálytalanul úgy írta ki a közbeszerzést a 131-es megyei út felújítására, hogy azzal a Stravia Group SRL-t hozzák helyzetbe. A kezdeti, 2010 novemberében megjelent kiírásban az ÁFA nélkül 1,9 millió lej (kb. 400 ezer euró) összértékű munkálatoknak csak egy kis részét hirdették meg, anélkül, hogy tisztázták volna: a kivitelezés többi részét közvetlen felhívással induló tárgyalásos úton ítélik oda az első közbeszerzés nyertesének.

A 131-es megyei út a Google Maps-en
Az ügyészek szerint a Stravia Group egy további trükköt is alkalmazott, hogy bebiztosítsa magát: az út alsó rétegeinek kivitelezésére rendkívül alacsony, az út felső rétegeire viszont kifejezetten magas árral jelentkezett. A végösszeg azonban így is alacsonyabb volt, mint a többi ajánlattevőé.
Azt azonban a többi pályázó nem tudhatta, hogy a kivitelezés kezdetekor Borboly Csaba tanácselnök utasítást ad arra, hogy a tervben szereplő alsóbb rétegeket hagyják el, és csak a felső koptatóréteget fektessék le, melyre a Stravia Group a többi céghez képest 1,3-2,6-szoros árat szabott.
A 65 kilométeres 131-es megyei út felújítása pedig egyáltalán nem kis feladat. Így nyilatkozott a felújításról a Hargita Megye Tanácsa által megjelentetett kiadványban Borboly Csaba (a teljes interjú elérhető itt):

Miért volt szükség a munkálatok leállítására április végén röviddel az elkezdésük után?
A leállásnak műszaki okai voltak, a 131-es számú megyei út javítása a többihez viszonyítva nehezebb, ugyanis a térségben nagyon kedvezőtlenek domborzati és talajtani feltételek. Azóta már ismét aszfaltoznak és hamarosan át is vehetjük a frissen felújított útszakaszt.
Mi okozta a DJ131 állapotának leromlását?
Egy igen forgalmas és 65 kilométer hosszú útról van szó, amely hosszú ideig el volt hanyagolva. Nagyon nehéz rövid idő alatt behozni a lemaradást egy olyan úton, amely egy rendkívül instabil talajrétegen fekszik. Ez sok bonyodalmat okozott, folyamatosan eredményteleníti törekvéseinket.
Milyen nehézségekkel szembesültek a DJ131 út felújítása során?
A hátralévő öt kilométer nagyon nehéz és költséges szakasz, nagy sülyedések vannak rajta, ezért több méter mélyen alapot, támfalakat kell építeni. Erre a munkálatra nem lenne elég a megyei tanács utakra szánt teljes költségvetése, ugyanis 240 milliárd lejbe kerül, ami hozzávetőlegesen tíz falu teljes évi költségvetése, de a kormány felvállalta, hogy két év alatt befejezi.

Borboly utasítást ad
A vádlottak vallomása szerint az utat a tervek szerint, 16 cm vastag aszfaltréteggel kezdték el felújítani. Azonban alig haladtak 10 métert, a helyszínen jelen levő megyei tanácselnök a fehér Daciájához hívatta Kelemen Csongor osztályvezetőt.
Kelemen aztán odament a Stravia Group ügyvezetőjéhez, Sajó Tiborhoz, és közölte vele: Borboly azt az utasítást adta, hogy a terv szerint előírt vastagság helyett csak 4 cm koptató, illetve 1 cm kiegyenlítő réteget fektessenek le, „hogy minél hosszabb távon lehessen aszfaltozni”.
„Biztosított, hogy megoldják”
„Vitatkoztam egy ideig Kelemen Csongorral, elmagyaráztam neki, hogy ez az utasítás nem tartja tiszteletben a tervet. Ő biztosított arról, hogy megoldják a tervezővel, hogy adjon egy tervmódosó tervezői nyilatkozatot. (…)
Másnap faxon megkaptam a munkálatok megkezdésére vonatkozó utasítást, melyben átlagosan 5 cm vastagságú aszfaltréteg lefektetését irányozták elő. Így mi nem aggódtunk amiatt, hogy a tervet nem tartjuk be, mi a megrendelő utasításai szerint jártunk el” – nyilatkozott Sajó.
Nem stimmel
A vád szerint azonban a munkálatok megkezdésére vonatkozó, Kelemen Csongor és Csiszér Botond Benedek által aláírt utasítást is utólag állították ki, és látták el 2010. december 3-i dátummal.
A munkálatok megkezdése után nem sokkal mások számára is világossá vált, hogy a kivitelezés nem tartja be a tervben előírtakat. A vádirat idézi a Stravia Group egy alkalmazottját, aki 2010. december 10-én járt a munkálatok helyszínén, amikor már mintegy 6400 méter hosszan lefektették az aszfaltot.
A tanú méréseiből kiderült, nem csak az a gond, hogy az előírt három, összesen 16 cm vastagságú réteg helyett csak egy, átlagosan 4,8 cm vastagságú réteget fektettek le: a munkálatok átlagos szélessége 6,06 m, a padkák pedig hiányoznak.

Felújított szakasz Oklánd után a megyehatár irányában. Fotó: Hargita Megye Tanácsa
Felújított szakasz Oklánd után a megyehatár irányában. Fotó: Hargita Megye Tanácsa

A műszaki ellenőr nem javasolja a kifizetést
Az építési műszaki ellenőr 2010. december 16-án kelt, a Hargita Megyei Tanácsnak és a kivitelező cégnek is megküldött szakjelentése is számos szabálytalanságról tesz említést.
A jelentésből kitűnik, hogy a kivitelezési tervek más útpályaszerkezetet írnak elő; többek között hiányzik a munkálatok megkezdésére vonatkozó utasítás, nincsen tervmódosító tervezői nyilatkozat, a beépített anyagok minőségellenőrzését nem végezték el, hiányzik az építési napló, melyben részletesen le vannak írva az elvégzett munka fázisai, a beépített anyagok mennyisége, valamint az egyes munkafázisokért felelő személyek nevei.
„Az elvégzett munkák pénzügyi elszámolásában szereplő munkamennyiség nem egyezik a helyszíni mérések eredményeivel”, írja az ellenőr, majd így zárja a jelentését: „nem tudjuk elfogadni és kifizetésre javasolni a Stravia Group SRL által 2010. december 15-én benyújtott pénzügyi elszámolást”. Az építési ellenőr jelentését úgy Borboly Csaba, mint az alelnök Sófalvi László is ismerte, azon szerepel a kézjegyük – állítják az ügyészek.
Formális átvétel után fizetnek
A munkálatok 2010-re előirányozott részére ennek ellenére december 17-én kiállítják az átvételi elismervényt. Egyik tanú szerint a megyei tanács hivatalnokai ki sem mentek a helyszínre. Sőt az átvételről az építési ellenőrt sem tájékoztatták, noha neki kötelező részt venni az átvételi bizottságban, az átvételi elismervényt pedig alá kellett volna írnia.
Bár törvény szerint az elvégzett munkák pénzügyi elszámolását az építési ellenőrnek is jóvá kell hagynia, továbbá egy sor dokumentum hiányzik, december 23-án kifizetnek 1,9 millió lejt (kb. 400 ezer eurót) a kivitelezőnek.
Kezdődnek a 131-es út felújítási munkálatai. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata
Kezdődnek a 131-es út felújítási munkálatai. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata

„A mennyiségek valósak”
Sófalvi László erről így nyilatkozott: „emlékszem, hogy a jelentés megérkezése (december 16.) és a kifizetés (december 23.) közötti időszakban Csiszér Botond Benedekkel együtt beszéltünk az elnök úrral arról, hogy az elvégzett munkák pénzügyi elszámolásában található mennyiségek valósak, a munkát megvalósították (noha nem a terv által előírt vastagságban), és szó volt arról is, hogy az építési ellenőr nem fogadja el a Stravia Group SRL által benyújtott pénzügyi elszámolást. Nem emlékszem, hogy akkor beszéltünk volna kifizetésről. Nem tudom, miben maradtunk.”
A számvevőszék vizsgálódni kezd
Fél évre rá, 2011 júniusában a Hargita megyei Számvevőszék auditja számos szabálytalanságot tár fel a megyei tanácsnál. A könyvvizsgálók főként a 131-es út felújítását tartják gyanúsnak, és elkezdik bekérni a munkálatok dokumentációját. A megyei tanács hivatalnokai, bár biztosítják a könyvvizsgálókat arról, hogy a kért dokumentumok megvannak, folyamatosan halogatják azok átadását.
A megyei tanácsnál ekkor óriási kapkodás kezdődik; megpróbálják utólag, hamisított dokumentumokkal „lepapírozni” a már elvégzett és kifizetett munkálatot. Csiszér Botond-Benedek és Kelemen Csongor először a terveket készítő céget keresi meg több ízben, ahol szó szerint könyörögnek egy utólagos, visszadátumozott tervmódosító tervezői nyilatkozatért, mely az eredeti 16 centis vastagság helyett 4+1 centis vastagságot ír elő a 131-es útra.
Ezután az építési ellenőrt környékezik meg egy rendben levő szakjelentésért, mely indokolja a kifizetést. A vádirat több, Borboly Csaba és beosztottai között zajlott telefonbeszélgetést is idéz. 2011. július 13-án például ez a párbeszéd zajlott a megyei tanácselnök és Csiszér Botond Benedek között (a párbeszédek eredetileg magyarul hangzottak el, ezt az ügyészek románra fordították, mi ezt a verziót magyarítottuk ismét. Igyekeztünk visszaadni a valószerű beszédfordulatokat úgy, hogy közben az elhangzottak lényege ne módosuljon. A fontos mondatokat mi emeltük ki – szerk. megj.).

Csiszér Botond Benedek: – Halló?
Borboly Csaba: – Hol van az építési ellenőr levele?
Csiszér Botond Benedek: – Hát ott van... az ellenőr … elment valahová, megyünk most és elhozzuk. Elhozom tőle.
Borboly Csaba: – Nem, nem, Boti, te elmész...
Csiszér Botond Benedek: – De hát én ma megyek...
Borboly Csaba: – Nem érdekel, akár az országban van, akár az országon kívül, míg nem hozod eredetiben a levelet.
Csiszér Botond Benedek: – Beszéltem velük, hajlandóak...
Borboly Csaba: – És legyen iktatási száma, legyen mindene. Hogy legyen rendben.
Csiszér Botond Benedek: – Igen, igen, úgy ahogy volt a másik. Igen, igen, megoldom. Beszéltem vele.
Borboly Csaba: – Na kérlek oldd meg.
(...)
Borboly Csaba: – Nem, neked egy feladatod van...
Csiszér Botond Benedek: – Egy feladat, igen, értem.
Borboly Csaba: – Hogy elhozd azt a levelet az építési ellenőrtől, érted?
Csiszér Botond Benedek: – Rendben, értem.
Borboly Csaba: – Eredetiben, iktatva és kész.
Csiszér Botond Benedek: – Igen.

(...)
Ugyanaznap, egy másik telefonbeszélgetés Borboly Csaba és Csiszér Botond között:

Csiszér Botond Benedek: – Halló?
Borboly Csaba: – Na hol a papír?
Csiszér Botond Benedek: – Hát azt mondják rendben van részükről, reggel megírták a papírt, csak … azt mondja hogy hiányzik az az autó aszfalt, pontosabban 8 autónyi aszfaltot kell még leönteni. Mert...
Borboly Csaba: – Ez engem nem érdekel...
Csiszér Botond Benedek: – Én megoldom ezt.
Borboly Csaba: – … annak a papírnak léteznie kell.
Csiszér Botond Benedek: – Igen.
Borboly Csaba: – A papír létezett. Remélem, nem innentől arrafele lesz.
Csiszér Botond Benedek: – Igen, azt mondták hogy ők akkor lépnek amikor … megállapodtak (…) hogy leöntik az aszfaltot (…) nem öntötték le, december volt, siettek hogy ne legyen harag (...)
Borboly Csaba: – De akkor hogy tudtál fizetni, ne hülyéskedj, ne mesélj nekem.
Csiszér Botond Benedek: – De ha kiszámoljuk, csak egy kicsivel kevesebb … érted, együtt mérték, a céggel …
Borboly Csaba: – Nem érdekel, nem érdekel, papír nélkül ne is gyere munkába Boti.
Csiszér Botond Benedek: – Megcsináljuk a papírt. Rendben. Rendben.
Borboly Csaba: – Papír nélkül nincs mit keress itt.
Csiszér Botond Benedek: – Értem. Rendben. Rendben. Rendben.
Borboly Csaba: – Várom.

Ugyanaznap a tanácselnök Kelemen Csongort is felhívja:

Borboly Csaba: – Halló?
Kelemen Csongor: – Szervusz elnök úr, kerestél csak nem vettem észre.
Borboly Csaba: – Hát csak azt akartam mondani amit mondtam (…)-nak, hogy csak akkor gyertek munkába ha megvan a papír.
Kelemen Csongor: – Rendben, holnap reggel megkapjuk.
Borboly Csaba: – OK! Ennyit akartam, szervusz!
Kelemen Csongor: – Szervusz!

Borboly Csaba megtekinti a 131-es úton zajló munkálatokat. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata
Borboly Csaba megtekinti a 131-es úton zajló munkálatokat. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata

Július 14-én Borboly Csaba az alelnököt, Sófalvi Lászlót is felhívja (a vádiratban Borboly egy „úrral” beszélget, a kontextusból azonban teljesen világos, hogy Sófalviról van szó. Mi a vádirathoz hűen „urat” használunk – szerk. megj).

Úr: – Halló?
Borboly Csaba: – Szervusz, hol vagy?
Úr: – Én most parkoltam a kórháznál. Azt mondták, elmentél.
Borboly Csaba: – Jó, jó, de itt ég a ház és minden omlik össze...
Úr: – Vagyis?
Borboly Csaba: – Kifizettünk egy csomó pénzt utakra, hamis papírok alapján...
Úr: – Igen?
Borboly Csaba: – Én nem értem miért nem figyelsz ezekre a dolgokra, na.
Úr: – Hamis papírokkal, hát olyan dolgokat mondasz itt nekem...
Borboly Csaba: – Igen.
Úr: – Őszintén megmondom...
Borboly Csaba: – Hát nem olvastad? A 131-esre azt írta a műszaki ellenőr, hogy nem szabad kifizetni, egy kollégád betette a műszaki ellenőr papírját és fizettünk. Érted? És a Számvevőszék most ebből ügyet akar csinálni. Holnap lezárják a vizsgálatot, mind mehetünk Keresztúrra kórházat avatni, csinálhatunk bármit, ez van. A 124-es törvénytelen, és nem biztos hogy az én aláírásom van rajta … ööö … a pénzt kifizettük, ami simán büntetőügy. Tegnap is felhívtalak háromszor, nem hívtál vissza, most a 131-esre kifizették, érted, a pénzt (…) ellenőr nélkül. Benn van az iratok között, a Számvevőszék megtalálta a papírt miszerint az ellenőr nem hagyja jóvá, nem szabad fizessünk, és fizettünk, érted? Nem tudom mit csinálnak a kollégáink...
Úr: – Megnézzük, hát én most mit csináljak?
Borboly Csaba: – Hát...
Úr: – A kollégák, a kollégák nem csak az én kollégáim...
Borboly Csaba: – Jó, jó, jó, én nem mondom, az én irányításm alatt levő igazgatóságnál én nem mondom hogy te felelsz értük, de felelsz amiatt hogy a papír hamis... hogyhogy hoznak elszámolást?
(…)
Borboly Csaba: – Tehát 810 milló... 840 millió a 124-es, ha nem fizetik vissza holnapig, büntetőügy lesz belőle. Érted miről van szó?
Úr: – Értem. Értem.
Borboly Csaba: – A 131-es pedig, ööö... akiknek aláírtam vagy aláírtuk a kifizetéseket, vissza kell szerezzük a 18 milliárdot. Ha holnap délig nem kapjuk meg a papírt a műszaki ellenőrtől, nem jelenik meg.
Úr: – (…) nekem azt mondta hogy megtalálták a papírt a műszaki ellenőrtől.
Borboly Csaba: – Nincs, érted, ez az, hogy nincs. Kiderült, nem is öntöttek annyi aszfaltot amennyi van, 8 autóval kevesebb aszfalt van mint kellene, na, hogy el ne mondjam mi derült még ki. 8 autóval kevesebb aszfalt van, mint kellene. Nem hiszem hogy mi kifizettük ezt. Nem hiszem. Nem akarom hinni, de ezt mondja az ellenőr. És holnap délig...
Úr: – Ki ez az ellenőr?
Borboly Csaba: – (…) Hívd fel kérlek, beszéljétek meg, kell legyen egy ilyen papír, mert másképp nagyon nagy problémák vannak, másrészt pedig … a Bridge ma vissza kell adja a pénzt. Ma.
Sófalvi László: – Na jó, felhívom. (...)

Zajlik a munka a 131-es úton. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata
Zajlik a munka a 131-es úton. Fotó: Hargita Megye Sajtószolgálata

A vádirat szerint a műszaki ellenőr végül kötélnek áll, és hajlandó kiadni egy dátum nélküli, 131-es útról szóló tevékenységi naplónak a fénymásolatát, azzal a megjegyzéssel, hogy az eredetit csak a számvevőszék vizsgálata után kaphatják meg. Hozzáteszi azt is, hogy ha valaha valaki rákérdez, letagadja a kérdéses iratot.
Azonban az, hogy a háttérben milyan alkudozás folyt, jól mutatja egy 2011. december 14-i telefonbeszélgetés Gábor László, megyei tanács Gazdasági Igazgatóságának ügyvezetője és a műszaki ellenőr között (az ő neve a rendelkezésünkre álló vádiratban ki van takarva, de a beszélgetés kontextusából egyértelműen kiderül, hogy csak róla lehet szó).

Gábor László: – Halló! … úr?
– Igen
Gábor László: – Jó napot! Gábor László vagyok a megyei tanácstól, a gazdasági igazgató.
– Jó napot!
Gábor László: – Itt van ez a 131-es út amin dolgoztunk, és ehhez kéne, nem tudom hogyan került hozzám hogy elszámoljam és most látom hogy nincsen meg az építési műszaki ellenőr tevékenységi naplója és nem is pecsételt le semmit a műszaki ellenőr (nem érthető)
… – Hát nincs mert nincs terv, nem teljesülnek azok a dolgok melyeket teljesíteni kellett volna, nincsenek mérések, senki nem hív fel, senki nem hívott fel akkor amikor dolgoztak, ezeket a dolgokat már megbeszéltem (...)
Gábor László: – Hát jó de én azt szeretném...
– Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Mi ezzel a projekttel nem tudunk mit kezdeni. Múlt év óta...
Gábor László: – És akkor mi lesz a szerződéssel, amit megkötöttünk.
– Hát én azt nem tudom hogy mi lesz a szerződéssel. A szerződésnek vannak bizonyos feltételei.
Gábor László: – Hát igen, persze, értem én...
… – És azokat a feltételeket nem tartották be, én pedig nem tudok egy olyan helyen dolgozni, ahol nem tartják be a törvényeket.
Gábor László: – Nem tudom, meg kéne oldjuk valahogy. Hogyan oldhatnánk meg?
– Nem tudjuk megoldani, én már mindenkivel beszéltem ötször és minden beszélgetés vége ugyanaz. Nem tudom.
Gábor László: – Ön megfogalmazta a munkálatokkal kapcsolatos kifogásait?
– Mi már múlt évben megírtuk. (…) Ebben az évben kezdeményeztünk egy gyűlést, egyikből sem lett semmi. Akkor megjelent a Számvevőszék. Hirtelen történt valami, voltak még próbálkozások, aztán jött az ICSIC (valószínűleg az Állami Építészeti Felügyelet – szerk. megj.). Én mondom, hogy ott nincs terv, a terv helyett készítettek egy tanulmányt, de az egy teljesen más helyre szól, egy másolat, a tervező ezt nem vállalja be, mi ezeket a dolgokat leírtuk, mi nem dolgozhatunk terv nélkül, nem dolgozhatunk a technikai (zavaros) nélkül.
Gábor László: – A kollégáim azt mondták, hogy azok a változtatások benne vannak a tervben.
… – Hát jó, mindenki mondja, de először valaki meg kéne mutassa nekünk azt a tervet. Ez eddig nem jött össze. Eddig még senki nem mutatott be nekünk egy valós, reális tervet. Mi CD-n kaptunk egy régi tervet, amit valaki megtervezett, majd egy másik másolatot, melyet egy másvalaki írt alá, van még egy szakvélemény másolt pecséttel és aláírásokkal. Én egyszerűen nem tudom, mit csináljak. Annak idején beszéltem az alelnök úrral, a jogi osztállyal, elmondtam nekik, mi nincsen rendben, ennél többet én nem tudok tenni.
Gábor László: – Akkor ezt sehogy sem tudjuk megoldani?
– Nem, velünk nem.
Gábor László: – Azt sem hogy legalább az anyagmennyiségek ott vannak?
– Azt aztán főleg nem.
Gábor László: – Úgy tűnik, a kollégája volt ott.
– Én is voltam ott, csak az a probléma, hogy összevegyült a tömítőanyaggal, összevegyült nem is tudom (…)
Gábor László: – Igen.
– Új mennyiségek voltak. Nem lehet tudni, mi volt.
Gábor László: – A felügyeletbe vétel egy dolog, de … hm?
… – De az akkor hogy van? Hát én most nem tudom, mit írok alá.
Gábor László: – Az el van számolva. A felügyeletbe vett dolgok egy része el van számolva.
– Hát ha nincs a helyszínen, akkor hogy van?
Gábor László: – Aha...
– Hát én most nem tudom mi van felügyeletben, mi a másik, nem lehet tudni.
Gábor László: – És ha én elmagyarázom önnek mi hol van?
… – De nem tudja elmagyarázni nekem, mert ez eddig senkinek nem sikerült, és tízszer voltam már ott és már nem...
Gábor László: – Jó, de...
… – Én versenytárgyaláson nyertem ezt a munkát, ott voltam tízszer, hússzor, látom, mi a baja a munkának, és mi tényleg ki szeretnénk maradni ebből.
Gábor László: – Jó, de akkor fel kéne bontani a szerződést, hogy keressünk más műszaki ellenőrt. Ez lett volna a megoldás. Azt kellett volna mondja, hogy nem, ezek között a körülmények között ön nem akarja folytatni, és fel kellett volna bontani a szerződést. Nem így, hogy év végén futunk körbe, megyünk körbe mert nem...
… – De pont nem miattam vannak itt, ha valaki tiszteletben tartja a törvényt, akkor nem jut ide.
Gábor László: – Jó, most törvény szerint van megírva, most (nem érthető) autópálya, mert mi nem akarjuk megépíteni, ebben nem kell...
– Akkor arra kell tervezni, és nem kéne mástól olyan dolgot kérni, amit a törvény értelmében nem lehet betartani.
Gábor László: – Itt...
… – Én nem vagyok tervező sem, és nem írhatok alá olyan dolgokat, melyek nem a terv szerint történtek.
Gábor László: – Tudom, hogy nem tervező, tudom hogy nem...
– De akkor miért kér tőlem ilyesmit?
Gábor László: – Hivatalosan ön ennek a munkának a műszaki ellenőre, és nem adott le semmilyen szakvéleményt.
– Hát vegyék ki a tavalyi papírokat, a tavalyi szakvéleményeim megvannak, azóta a helyzet nem változott.
Gábor László: – Jó, de nekem egy idei szakvélemény kellene, az hogy nem változott semmi tavaly óta, rendben van.
– Ön találja ki, mit kell csinálni.
Gábor László: – Mit találjak ki, nem vagyok műszaki ellenőr. Én közgazdász vagyok. Én nem értek ezekhez a dolgokhoz, most már ne haragudjon, de...
– Akkor keressék meg a (kivitelező) cégnél a technikai dolgokért felelős embert, ő lehet, hogy meg tudja mondani.
Gábor László: – Jó, rendben, kit keressek, mondja meg.
– Hát én nem tudom, ez nekem sem sikerült, a cégnek, mely dolgozik, kell legyen egy olyan embere, aki a kivitelezés műszaki részéért felel.
Gábor László: – Jó, de mi most egy valamilyen megoldást szeretnénk erre, mert ez...
… – Én tudom, hogy önök szeretnék, de nem velünk. Akkor, amikor jelen van a tervező, és időben, nem most, utólag, amikor már kész van. Akkor kellett volna, amikor dolgoztak tavaly. Oda kellett volna hívják a tervezőt, mondják meg neki, mi a megoldás, a tervező megoldotta volna, és utólag ennek alapján mérünk, újra elkészülnek a tervek, ha ez létezik, és ott az építő is, aki mondja, akkor megkezdjük és megmérjük.
Gábor László: – Nem tudom, de ezek nem voltak leírva, és semmi ilyen nem volt ide betéve, hogy ezeket a lépéseket csináljuk meg.
– Sajnos nem csak én írtam meg, hanem...
Gábor László: – Az aszfalt le van fektetve, és most mindenki rohan, mint egy bolondgyermek.
– Írt az ICSC is, nekik nem én írtam, az ICSC (…)
Gábor László: – Jó, most hogy mit ír az ICSIC, az az ő dolga...
– Na hát, ha az, amit az ICSIC ír, az az ő dolga, akkor...
Gábor László: – De a mennyiségek, amik ott vannak, és amikről tudni lehet, azok legalább ott vannak?
… – Hát ezt én honnan tudjam? Mi nem írtunk alá mennyiségeket, egy darabot sem.
Gábor László: – Nem írt alá semmit...
… – Mi nem tudunk aláírni, míg...
Gábor László: – Ez a legegyszerűbb...
… – De mi nem írhatunk alá, ön összekeveri a jól meghatározott dolgokat más dolgokkal. Úgy ahogy önnek jól meghatározott feladatai vannak, az én legfontosabb feladatom az, hogy a kivitelezővel betartassam a törvényt. Ez nekem nem sikerült.
Gábor László: – Jó, most elmegyek beszélgetni az útügyis kollégákkal, és újból felhívom, jó?
– Kérem szépen.
Gábor László: – Jó? Rendben, minden jót, a viszont látásra.


1000 tonnával több aszfaltot számoltak el?
A Hargita Megyei Számvevőszék számításai szerint a 131-es út felújítása során mintegy 1000 tonnával több aszfaltot számoltak el, mint amennyit valójában lefektettek. A számítások megerősítésére a számvevőszék az Állami Építészeti Felügyelet Hargita megyei kirendeltségét hívta segítségül.
Ők egyrészt megerősítették azt, hogy egy sor dokumentum hiányzik, és számos törvényes rendelkezést megsértettek a munkálatok során. Ugyanakkor műszaki ellenőrzést rendeltek el, hogy megállapítsák: pontosan mennyi munkát végzett, és mennyi anyagot használt fel a kivitelező.
A méréseket is hamisítják
2012. április 2-án a Hargita Megyei Tanács, valamint a Stravia Group SRL képviselőiből álló bizottság kiszáll a 131-es úthoz, hogy jelen legyenek az útpálya teherbírásának a felmérésénél. A megyei tanács alkalmazottai itt is kísérletet tesznek arra, hogy a mérés eredményeit befolyásolják. Az eredményeknek azért van nagy tétje, mert ezektől függ az, hogy végül a számvevőszék mekkora kárt állapít meg.
A vádirat ezt egy újabb, a Stravia Group alkalmazottja és Pálffy Domokos közötti telefonbeszélgetéssel, valamint a méréseket végző munkás tanúvallomásával támasztja alá.

Hargitai: – Igen.
Pálffy Domokos: – Halló?
Hargitai: – Jó napot! Parancsoljon!
Pálffy Domokos: – Jó napot! Azt szeretném megkérdezni – épp itt vagyok, fúrnak és az út teherbírását mérik – most az emberünk írja az értékeket, növeljük, hogy jobbak legyenek az értékek, vagy kevesebbet írjunk?
Hargitai: – Kisebbeket, kisebbeket.
Pálffy Domokos: – Tehát, mit mond ő (a méréseket végző munkás, Mandache Daniel Cristian)
Hargitai: – Tehát, ami meggörbül, meggörbül, minél kisebb kell legyen a görbület.
Pálffy Domokos: – Értem. Tehát mint mond ő, 5, akkor inkább írjon 4,5-öt vagy 4-et inkább?
Hargitai: – Igen, igen, igen.
Pálffy Domokos: – Tehát csökkentsük.
Hargitai: – Igen. Minél kevésbé görbüljön meg befele, az az.
Pálffy Domokos: – Aha.
Hargitai: – Az az, hogyishívják.
Pálffy Domokos: – Jó. Jó. Jó. Jó. Na, akkor köszönöm! Viszontlátásra!

Szintén a mérések befolyásolásáról beszél a méréseket végző útügyi laboratórium munkása, Mandache Daniel Cristian. Mint kiderült, ez a fajta munka két ember kíván: az egyik cipeli a nagyméretű műszert, a másik pedig lejegyzi a mérések eredményeit. Mivel a kollégája nem lehetett ott a felmérésen, a munkásnak a megyei tanács egy alkalmazottja segített.
„Vagy nem tud románul, vagy rosszhiszemű”
„Amikor megszakítottuk a méréseket, elvettem attól a munkástól a mérések eredményeit, hogy aláírjuk a megyei tanács képviselőivel. Amikor megláttam, azonnal tudtam, hogy egyes helyeken más értékeket írt be, mint amit én mértem, és lediktáltam neki.
Az a munkás vagy nem értett románul, vagy rosszhiszeműen járt el. Mivel fáradt voltam, és meg voltam fagyva, nem kértem magyarázatot, mert úgyis hiába lett volna minden. Akkor már nem lehetett csinálni semmit, nem lehetett újra mérni” – állította az ügyészeknek a munkás.
Borboly Csaba feljelenti beosztottját
Nem csak a mérések eredményeivel próbáltak trükközni a megyei tanácsnál. Borboly Csaba tanácselnök – amikor már tudta, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség nyomoz – 2012 októberében csalás miatt hazug módon feljelentette beosztottját, Kelemen Csongort.
A megyei tanácselnök azzal vádolta Kelement, hogy a műszaki ellenőr 131-es megyei útról készült jelentését meghamisította, hogy az álljon benne: a feltüntetett munkamennyiségek megfelelnek a terepen tapasztaltakkal. A dátum nélküli jelentést aztán betette abba az iratcsomóba, melynek alapján aztán a Megyei Tanács kifizette a munkálatokat.
Sorozatos halasztások
Borboly Csaba és 12 vádlott-társának a perének érdemi része a folyamatos halasztások miatt még nem kezdődött meg. A legutóbbi, 2015 januárjában lezajlott tárgyaláson egy bonyolult jogi kérdés is felmerült. Az uh.ro tudósítása szerint az ügyvédek még tavaly jelezték az Alkotmánybíróságnak a 2014-ben életbe lépett új perrendtartási törvénykönyv egy hiányosságát.
Az új törvény egy, a bírósági tárgyalás előszobájaként is értelmezhető tárgyalási szakaszt határoz meg, ez az úgynevezett „cameră preliminară". Ennek lényege, hogy még az érdemi tárgyalás előtt megállapíthassák, az ügyben felhozott bizonyítékok használhatóak-e, illetékes-e az adott bíróság az ügyben stb.
Az uh.ro szerint Borbolyék ügyvédei ezt kifogásolták, ugyanis úgy találták, hogy a törvény nem biztosít a perek minden résztvevője számára egyenlő bánásmódot, ezért ez a rendelkezés alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróságjogosnak találta a kifogásokat, alkotmányellenesnek nyilvánította a kérdéses passzusokat, ám a törvényt még nem módosították.
Ennek ellenére a román bíróságok már a módosítások figyelembe vételével dolgoztak, ám Borbolyék ügyében a tárgyalás ezen szakasza már lejárt, mire az Alkotmánybíróság meghozta döntését. A következő tárgyalási nap március 3-ra van kitűzve.
Sipos Zoltán

Az Átlátszó Erdély működtetésében nagyon nagy szerepük van a közösség adományainak. Azt szeretnénk, ha minél több olvasónk adományozna havonta egy kis pénzösszeget az Átlátszó Erdély Egyesületnek.

Csakis így, magánszemélyektől érkező kis adományokkal lehet elkerülni azt, hogy érdekcsoportok, hirdetők, szponzorok, tulajdonosok befolyást szerezzenek a tartalom fölött.

A pénzt PayPal-on keresztül (a doboz az oldal tetején, jobb oldalon) vagy közvetlenül a bankszámlánkra lehet utalni.

Bankszámla:

Asociatia “Atlatszo Erdely Egyesulet”

RO71OTPV200000913457RO01

SUC. CLUJ OTP BANK ROMANIA

Cod BIC: OTPVROBU