A Kolozsvári Magyar Opera igazgatójaként ismert Szép Gyula nem tartja magát besúgónak, és elmondta, úgy Markó Béla, mint Kelemen Hunor tud a múltjáról.

Simon András nagybaconi polgármester, Sallai Imre nagysármási alpolgármester mellett egy harmadik RMDSZ-tisztségviselő neve is megtalálható a Securitatéval történt együttműködést kimondó bírói ítéletek listáján, melyet a CNSAS, a Szekuritate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács tett közzé a honlapján.

Hogy könnyebben összeálljon a nagy kép

Szép Gyula, az RMDSZ egykori művelődési és egyházügyi ügyvezető alelnöke jelenleg a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB) tagja. Épp abban a bizottságban ül, melynek feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása.

Az RMDSZ alapszabályzata 116. cikkelyének b) pontja világosan fogalmaz: összeférhetetlenségnek számít, és így az RMDSZ-ben nem viselhet tisztséget az, aki a Temesvári Nyilatkozat 8. pontjának a hatálya alá esik.

És noha a Temesvári Nyilatkozat csak kommunista aktivistákról és Securitate-tisztekről beszél, a Maros megyei RMDSZ nemrég így nyilatkozott a besúgó Sallai Imre kapcsán:

„az RMDSZ nem támogat és nem jelöltet olyan személyt, aki 1989 előtt együttműködött a titkosszolgálatokkal”.

Az RMDSZ-elnökök tudtak a múltjáról

Úgy Markó Béla, mint a jelenlegi szövetségi elnök, Kelemen Hunor számára jelezte, hogy annak idején „hívogatták” – nyilatkozta az Átlátszó Erdélynek Szép Gyula. Hangsúlyozta, hogy nem tartja magát besúgónak, és hogy az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztályán betöltött ügyvezető alelnöki tisztségéről még az ítélet megszületése előtt lemondott.

“Szép Gyula 2011 óta nem tölt be vezetői tisztséget az RMDSZ-ben. Amióta Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, Szép Gyula semmilyen olyan választott vagy kinevezett politikai tisztséget nem töltött be, amelyhez szükséges lett volna a saját felelősségre tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy együttműködött-e vagy sem a politikai rendőrséggel. Az RMDSZ nem nyomozó hatóság, és kapacitása sincs arra, hogy mindenkinek a múltját kivizsgálja” – nyilatkozott megkeresésünkre Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője, hozzátéve, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottsága tagjának lenni nem politikai tisztség.

Bár közvetlen politikai tisztsége jelenleg valóban nincsen, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság mellett Szép Gyula több RMDSZ-hez köthető – és RMDSZ által finanszírozott – civil szervezet vezetésében vesz részt.

Például az RMDSZ által kezelt kormánytámogatásokat kiosztó Communitas Alapítvány alelnöke, a Communitas Művelődés Szaktestületének elnöke, továbbá az RMDSZ televízióját, az ETV-t működtető Janovics Jenő Alapítvány elnöke.

Emellett 2010 óta a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója. Számos erdélyi magyar művelődési szervezetben tölt be vezető funkciót, művelődésszervező tevékenységéért egy sor díjat és kitüntetést kapott.

Baptista kollégájának a levelezéséről jelentett

Cikkünk publikálása idején csak a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság 2013-ban született ítéletének az indoklása áll rendelkezésünkre, mely kimondja: Szép Gyula együttműködött a Securitatéval.

A dokumentumból az derül ki, hogy a Gheorghe Dima Zeneakadémia Muzikológiai és Zeneszerzési Fakultásának pedagógia szakán tanuló egyetemistaként írta alá a beszervezési nyilatkozatot 1976-ban. (Az indoklásban ugyan 1986 szerepel, de a kontextusból és Szép önéletrajzából egyértelműen kiderül, hogy az elírás.) Azt a feladatot kapta, hogy „Suciu” álnéven jelentsen az akadémián tanuló „nacionalista elemekről”.

> Az ítélet indoklása megtekinthető itt >>

Az indoklás szerint több ízben jelentett egy baptista felekezethez tartozó egyetemista kollégájáról, akiről azt írta, hogy vallási hovatartozásából „nem csinált titkot”. Miután utasítást kapott arra, hogy több információt szerezzen, Szép egy alkalommal úgy tett, mintha aludna, titokban azonban megfigyelte, amint a lány levelet ír szüleinek, és jelentette, hogy az írás minden mondatában előfordultak vallásos kifejezések.

Később „ellenséges” magatartása miatt megfigyelték

Beszámolt arról is, hogy egy ízben a baptisták államhoz való viszonyáról beszélgettek, megjegyezve, hogy „a baptista egyház hozzáállása nem megfelelő”, mivel egykedvűen szemlélik az állam sorsát. Egy másik jelentése arról szólt, hogy egy kollégája a romániai társadalmi-gazdasági helyzetet Nyugathoz hasonlította. Ez a jelentés indokot szolgáltatott ara, hogy kollégáját ne engedjék turnézni Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban.

Később azonban nem működött együtt a Securitate-tiszttel abban az iskolában, ahova kihelyezték, így 1979-ben informátorként lemondtak róla és 1982-től megfigyelték, mivel az állammal szemben ellenséges magatartást tanúsított. Súlyosbító körülmény volt kapcsolata egy nemkívánatos személynek nyilvánított magyarországi etnográfus hölggyel.

Szép Gyula teljes iratcsomójának a megtekintését nemrég kérvényeztük, azt jóváhagyta a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS). Időpontunk november végére szól, így a jövőben jelentkezünk részletes beszámolóval Szép Gyula és a Securitate viszonyáról.

A nyitóképen Szép Gyula szerepel, forrás: YouTube

Hogy könnyebben összeálljon a nagy kép