Noha a támogatási szerződést aláíró cégek nevét publikálni kezdte a Pro Economica Alapítvány, az továbbra sem derül ki, hogy mennyi támogatást kaptak, és pontosan mire.

Miután erre júliusban ígéretet tett, egy hete valóban publikálni kezdte a Pro Economica Alapítvány a székelyföldi gazdaságfejlesztési pályázat nyertesei közül azoknak a nevét, akikkel szerződést kötöttek.

Van azonban egy bökkenő: a szerződést aláírt cégek pályázatainak az iktatószámát nem tartalmazza a közlemény, így a két, elvben nyilvános adat – a nyertes pályázatok iktatószámokat és megítélt összegeket tartalmazó listája, valamint a szerződést aláírt cégek – között nem lehet kapcsolatot teremteni.

Magyarán: továbbra sem tudjuk, hogy ki és mire nyert százmilliós vagy akár milliárdos nagyságrendű támogatást Székelyföldön.

Cikkünk megjelenéséig a székelyszentléleki tejfeldolgozó Gordon Prod SRL, a baróti gabonatermesztéssel foglalkozó Racos Agro Land SRL, valamint Kanabé András és Balázs A. Előd egyéni vállalkozók nevét publikálták, mint akikkel már megkötötték a támogatási szerződést.

Rekordösszegű támogatás

A magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programját lebonyolító Pro Economica Alapítvány homályos pályázati rendszeréről, valamint az egyik, a pályázat körüli zavarosban halászó cégről a nyáron írtunk. Azt is kiderítettük, hogy a magyar kormány minősített adatbázisában megtalálható romániai cégek közül nem mindegyik felelt meg a minősítéshez szükséges pénzügyi feltételeknek, emiatt az egyik céget ki is zárták.

A Székelyföldi mezőgazdasági nagyberuházások nevű pályázattal a korábbi támogatásokhoz képest nagyságrendekkel nagyobb összeget, 24 milliárd forintot (73 millió euró) osztott szét a magyar állam erdélyi vállalkozók között.

Ez nem csak abszolút számokban hatalmas összeg, hanem más támogatásokhoz képest is – viszonyításképp a Bethlen Gábor Alap 2018-ban összesen ennek dupláját, 47 milliárd forintot ítélt meg erdélyi szervezetek számára. Ez a 47 milliárd egyébként szintén rekordnak számított a korábbi évek támogatásaihoz képest.

A BGA viszont rendszeresen nyilvánosságra hozza, melyik pályázó mekkora összeget kért, milyen célra, és mekkora támogatást ítéltek meg számára, mi több, betekintésen a teljes pályázati iratcsomót valamint az elszámolásokat is meg lehet tekinteni.

A Pro Economica székelyföldi programjában 66 nyertes pályázó százmillió forintos nagyságrendű támogatáshoz jutott, a támogatások közül kirí néhány milliárdos, valamint három, 2 milliárd forint feletti támogatás. A döntési listáról azonban semmi nem derül ki: sem a nyertes neve, sem a projekt helyszíne vagy rövid leírása nem szerepel rajta.

Külügy: közérdekű adat még nem keletkezett

A Pro Economica Alapítvány ügyvezetője, Kozma Mónika akkor azt válaszolta az Átlátszó Erdély nyertesek kilétét firtató kérdésére, hogy csak azon pályázók adatai válhatnak majd nyilvánossá, akikkel valóban szerződést kötnek, és ezáltal ők majd állami támogatáshoz jutnak.

Ezután adatigényléssel fordultunk az erdélyi gazdaságfejlesztési program kezdeményezőjéhez, a magyar Külügyminisztériumhoz: azt kértük, küldjék el nekünk a pályázók azonosító adatait, a pályázat révén megvalósítani tervezett projekt helyszínét és rövid ismertetését, az árajánlatot (vagy árajánlatokat) nyújtó cég(ek) nevét, valamint a megnyert összeget.

Amint az várható volt, igénylésünkre érdemi válasz nem érkezett: arról tájékoztattak, hogy mivel szerződéskötésre még nem került sor, ezért közérdekű adat még nem keletkezett, a minisztérium folyamatban levő eljárásra vontkozóan adatot szolgáltatni nem tud.

Köszönik az érdeklődést

Amint a Pro Economica Alapítvány elkezdte közzétenni azon vállalkozók nevét, akikkel szerződött, újból megkerestük kérdéseinkkel az alapítvány ügyvezetőjét, Kozma Mónikát.

Arra kértük, küldje el vagy tegye közzé azon pályázatok iktatószámát, melyek nyerteseivel már szerződést kötöttek. Azt is szerettük volna megismerni, hogy a nyertesek milyen fejlesztéseket terveznek a pályázat részeként.

Az ügyvezető válasza: „Örömmel veszem, hogy követi az oldalainkat és érdeklődik a program iránt, és egyben köszönöm a visszajelzését is.

Ahogyan azt korábban is jeleztem, a mezőgazdasági nagyberuházási programunk keretében az ejárásrendünk szerint, a nyertesnek nyilvánított pályázóknak, a támogatási szerződés megkötése előtt teljesíteni kell a szerződés aláírásához szükséges feltételeket, azaz be kell mutatni a teljes saját forrás rendelkezésre állását és amennyiben a beruházás engedélyköteles, úgy az összes releváns engedélyt is. Azon pályázóink, akik ezeket a feltételeket teljesítették, a hét folyamán és a jövő héten is jelentkeztek szerződésaláírásra, amely tényt, ahogyan ígértük nyilvánosságra is hoztuk. Lévén, hogy ez egy folyamat, terveink szerint majd egy összegző jelentést és statisztikát fogunk közzétenni a honlapunkon a szerződéskötési időszak lejárta után, ezért kérem szíves türelmét amíg ez megtörténik.

A Pro Economica Alapítvány, mint ez erdélyi gazdaságfejlesztési program lebonyolítója, küldetésének tekinti az erdélyi magyar közösséget szolgálni tevékenységével és egyben a külső körülmények és jogszabályok által meghatározott keretben az elvárások szerint eljárni. Ehhez a felelősségteljes munkához és a program sikeres és hatékony lebonyolításához szükség van a közösség támogatására és együttműködésére.”

A román külügy fenyeget, a magyar külügy kiterjeszti a támogatást

Romániának explicit módon bele kellett volna egyeznie, hogy a területén Magyarország gazdasági támogatást nyújthasson – válaszolta a román külügyminisztérium a G4Media.ro megkeresésére. A román külügy nem adta beleegyezését, úgy véli, meghaladja a (nem részletezett) nemzetközi standardokat az, hogy anyaország ilyen jellegű gazdasági támogatást nyújtson határon túli kisebbségének, miközben a román fél ismételt módon felhívta a magyar külügy figyelmét arra, hogy a program lebonyolításába vonják be a román hatóságokat, a program legyen átlátható, ne tartalmazzon etnikai diszkriminációt, és tartsa be az ország törvényeit és az Európai Unió belső piaci szabályozását.

A román külügy közleménye viszont nem tartalmazza, hogyan reagált ezekre a megkeresésekre a magyar külügy, kezdeményezte-e bármelyik fél a román külügy által szükségesnek tartott kétoldali megállapodást, és ha igen, miért nem született ilyen. Ahogy azt sem tartalmazza, hogy a román fél szerint megsértette-e a program bármelyiket az általa kért feltételek közül, vagy sérti-e annyira a román fél érdekeit a támogatási program, illetve a megállapodás hiánya, hogy sajtóközlemény kiadásánál komolyabban lépjen fel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előtte pár nappal, október 6-i aradi látogatásán állapodott meg Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével, hogy a magyar kormány kiterjeszti erdélyi gazdaságfejlesztési támogatását, és 2019 novemberében partiumi vállalkozók számára is kiírják a pályázatot a Pro Economica Alapítványon keresztül.

A nyitóképen Kozma Mónika (jobbra) aláírja a támogatási szerződést az egyik nyertessel. A Facebok-posztban nem szerepel a nyertes neve. Fotó: Pro Economica Alapítvány Facebook-oldala