Sok szavazókörzetből kapott kevés szavazatot a Kárpátokon túli megyékben az RMDSZ, akárcsak azok a pártok, melyek nem ugrották meg az 5 százalékos küszöböt.

A 2019-es európai parlamenti választáson az RMDSZ közel 35 ezer szavazatot kapott a Kárpátokon túli megyékben. Több cikk és elemzés is született erről, ezek a lényegi állítások:

  • az RMDSZ-re leadott szavazatok száma a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor regisztrált magyar népességnek több mint háromszorosa;
  • a 2016-os parlamenti választások idején ugyanezekben a megyékben az RMDSZ 11,3 ezer szavazatot kapott;
  • minden Kárpátokon túli megyében nőtt az RMDSZ-re adott szavazatok száma 2016-hoz képest, a szavazókörzetek túlnyomó többségben az RMDSZ kapott legalább 1 szavazatot;
  • a Regátban legutóbb 2007-ben volt nagyon magas az RMDSZ-re és Tőkés Lászlóra együttesen leadott szavazatok száma (26 ezer)

Az elemzések arra a következtetésre jutottak, hogy az RMDSZ-re leadott szavazatok száma azért ugrott meg, mert az RMDSZ a mostani választások idején a regáti szavazókörzetekbe több szavazóbiztost delegált: a mintegy 11 ezer szavazókörzet közül 9 ezerben volt RMDSZ-t képviselő urnabiztos.

Ők a legtöbb esetben nem magyar nemzetiségű román állampolgárok, és a választási eredmények alapján feltételezni lehet, hogy ezek a szavazóbiztosok, illetve szűkebb családjuk az RMDSZ-re voksolt.

A Központi Választási Bizottság (BEC) által közzétett, nem végleges adatokat elemezve utánajártunk, hogyan nézett ki az RMDSZ-re leadott szavazatok megoszlása a regáti megyékben, választókörzetek szintjén. Az RMDSZ voksait összehasonlítottuk a többi pártra leadott szavazatok megoszlásával is.

A regáti megyékben (az összes Kárpátokon túli megyében, beleértve Bukarestet is) 1998 adminisztratív egységben (városban és községben) összesen 11750 szavazókörzet van. Egy szavazókörzetben átlagosan 482 érvényes szavazatot adtak le.

Azt vizsgáltuk, hogy az egyes pártokra leadott szavazatok mennyire fedik le az összes szavazókörzetet, és hogy jellemzően hány szavazatot kaptak a pártok egy körzetben.

Csoportosítottuk a szavazókörzeteket aszerint, hogy az egyes pártok hány szavazatot kaptak.

Az RMDSZ-re a kis pártokhoz hasonlóan szavaztak

Így derült ki, hogy vannak pártok, amelyek szinte minden szavazókörzetben nyertek voksokat: ezek a PNL, PSD, USR PLUS 2020 Szövetség (továbbiakban az egyszerűség kedvéért: USR), Pro Romania, PMP és ALDE, ezeket a továbbiakban nagy pártoknak nevezzük.

A PNL és a PSD a körzetek 99 százalékában legalább 10 szavazatot kapott, de a másik 4 párt esetében is magas azon körzetek aránya, ahol kaptak minimum 10 szavazatot.

Ezek tehát az ismert pártok, melyekről látszik, hogy relatív jól beágyazottak a legtöbb településen. Ez még az USR PLUS esetében is igaz, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a szavazatai nagy részét városi környezetben kapta.

Az RMDSZ és másik 6 párt: Pro DEMO, PSR, PRU, UNPR, PSDI és BUN szavazatainak megoszlása ettől jelentősen eltér.

Az RMDSZ a 11750 körzetből csupán 1535-ben nem kapott egyetlen szavazatot sem (ez 13%). Az RMDSZ-nek 2000 szavazókörzetben nem volt urnabiztosa. 4511 körzetben 1-2, 3319 körzetben 3-4 közötti szavazatot kapott. Csupán 14 körzetben kapott legalább 10 szavazatot.

A többi 6 párt esetében is hasonlóan oszlanak meg a szavazatok: a legtöbb választókörzetben 1-4 szavazatot kaptak, alig van olyan szavazókörzet ahol 10-nél több szavazatot kaptak, a körzetek 13-43 százalékában pedig nem kaptak egy szavazatot se.

Ezekről a pártokról elmondható, hogy annak ellenére, hogy szervezetileg nem annyira erősek, kevéssé ismertek és népszerűek, sikerült több ezer körzetben jellemzően pár szavazatot szerezniük. Ezeket a továbbiakban kis pártoknak nevezzük. Az RMDSZ-t kivéve egyik párt sem érte el országosan az 5 százalékot.

A regáti szavazókörzetek megoszlása az adott pártra leadott szavazatok száma szerint (összesen 11750 regáti szavazókörzetből)

Megállapítható, hogy a kis pártok „szavazóbázisa” relatív egyenletes a régión belül: tehát nincsenek csúcsok, ahol nagyon sok szavazatot kaptak volna (vagy nagyon kevés ilyen csúcs van). Ezek a csúcsok az RMDSZ esetében jellemzően ott találhatók, ahol magyar közösség is létezik.

Másfelől észrevehető, hogy nincsenek „lyukak” sem a térképen: a szavazatok egyenletesen lefedik az összes megyét, és szinte az összes települést (a BUN kivételével).

A nagy és kis pártok közötti különbségek jól látszanak a következő ábrán is, ahol kategorizáltuk a pártokat a fentebb említett szempontok szerint. A kis pártok a szavazókörzetek 39 százalékában 1-2 szavazatot nyertek el, 22 százalékban 3 és 4 közötti szavazatot és csupán a szavazókörzetek 1,3 százalékában nyertek több mint 10 szavazatot.

A nagy pártok ezzel szemben a szavazókörzetek 86 százalékában legalább 10 szavazatot kaptak.

Regáti szavazókörzetek megoszlása az adott pártkategóriára leadott szavazatok száma szerint (vízszintesen az adott pártkategóriába eső pártokra leadott szavazatok száma egy szavazókörzetben)

Megvizsgáltuk, hogy mit jelentenek a kis számú szavazatok a szavazatok abszolút számában. Ha összevonjuk azokat a körzeteket, ahol a kis pártok 1 és 4 közötti szavazatot kaptak, látható, hogy ezek a körzetek jelentős részét adják a pártra adott összes szavazatnak. Az RMDSZ esetében ez 53 százalék, a PSDI és a BUN esetében ez több mint 80 százalék.

A kis pártokra leadott szavazatok számának megoszlása aszerint, hogy mennyi szavazatot kapott a párt a szavazókörzetben

A kis pártokra adott szavazatok száma egy szavazókörzeten belül átlagosan 5,4. Ez azt jelenti, hogy jellemzően egy szavazókörzetben több kis pártra szavaztak, nagyon kevés olyan körzet van, ahol legalább 4 kis párt ne kapott volna szavazatot. A körzetek 31 százalékában (3659 körzetben) mindegyik kis párt kapott szavazatot.

A regáti szavazókörzetek megoszlása aszerint, hány kis párt kapott legalább 1 szavazatot ugyanabban a szavazókörzetbe

Ha adminisztratív egységek (községek és városok) szerint nézzük az RMDSZ-re adott szavazatok megoszlását, megfigyelhetjük, hogy szinte alig van olyan község vagy város, ahol az RMDSZ ne kapott volna szavazatokat, de több szavazatot kapott ott, ahol magyarok is élnek.

A községek és városok megoszlása aszerint, hogy mekkora a magyar etnikumú lakosság száma, és mennyi szavazatot kapott az RMDSZ

 

Címlapkép: Az RMDSZ egyik mozgósító üzenete a szavazás napján