Címlapképnek nem a legjobb a fenti fotó, mégis jól nézzük meg: ez a kép illusztrálja a legjobban, hogy mi a baj az RMDSZ román kormánynak benyújtott beszámolóival.

Mire költötte az RMDSZ azt a 28 millió eurónyi költségvetési támogatást, melyet elvben az erdélyi magyarságnak folyósít Bukarest? Sorozatunk első részében megnéztük, hogyan működik a támogatási rendszer, a második részben pedig bemutattuk az RMDSZ költségvetéseit.

Sorozatunk harmadik részében rátértünk magukra a beszámolókra, melyekkel az RMDSZ megindokolja az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI), illetve a Kormányfőtitkárságnak a támogatás elköltését, a negyedik részben pedig egy számvevőszéki audit eredményét ismertettük, mely egy sor szabálytalanságra hívta fel a figyelmet.
Az ötödik részben Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke válaszol kérdéseinkre.

Nem értik miért választottuk ezt a fotót?

Elmagyarázzuk. A képen a Fagului utca eleje látszik, pontosabban az az útszakasz, ahol a 8-as számot sejtjük. Sajnos az üres telkeken és kis veteményeskerteken nincsen mindenhol feltüntetve a házszám, az azonban biztos, hogy a 8-as szám ezen a mintegy 100 méteres szakaszon van valahol.

Ebben a 2009-es beszámolóban tűnik fel a Fagului utca 8 szám alatt levő ingatlan
Ebben a 2009-es beszámolóban tűnik fel a Fagului utca 8 szám alatt levő ingatlan

Az RMDSZ által 2009-ben benyújtott beszámoló szerint itt, a Fagului utca 8 szám alatt vásároltak egy lakást 800 ezer lej, azaz körülbelül 170-180 ezer euró értékben. Ottjártunkkor azonban kiderült, az utcának ezen a részén a mai napig nincsen semmilyen épület – hacsak az egyik kertben levő kis fakunyhót nem számítjuk annak.

Egyébként ez a 800 ezer lej még a magas kolozsvári ingatlanárakat tekintve is drágának számít, annál is inkább, mert a környék mindennek nevezhető, csak luxuskörnyéknek nem: Bună Ziua (Békási) útról a Tordai útra vezető Fagului utcában óriási a forgalom, nagy a zaj és a por, a zöldövezeteket pedig teljes egészében feláldozták az ingatlanfejlesztők.

A Fagului 40 szám alatt található ingatlan
A Fagului 40 szám alatt található ingatlan

A Kovács Péterrel készített interjú során rákérdeztünk erre az ingatlanra is. Az ügyvezető elnök később e-mailben jelezte, hogy a kérdéses ingatlan nem a 8-as, hanem valamivel feljebb, a 40-es szám alatt található. Ez a szóban forgó interjúrészlet:

Kolozsváron, a Fagului utcában is létezik egy ingatlan.

Igen, ez a Györgyfalvi negyed végében, a Bună Ziuában van, egy tömbházlakás. Az is szolgálati lakás, két kollégánk lakik ott.

Ez 170 ezer euró volt.

Nem tudom, nem emlékszem mennyi volt, de elképzelhető. Az is egy háromszobás tömbházlakás egy újonnan épített tömbházban.

Nem sok egy kicsit?

De igen, sok. Kolozsváron a legnagyobbak az árak romániai szinten.

A Grigorescu negyedben gyönyörű, háromszobás lakásokat lehet venni 60-70-80 ezer euróért.

Mi a kérdés?

Hát hogy nem sok-e a 170 ezer euró.

Hát nem olcsó. Ennyi a piaci ár. Meg kell nézni, hogy abban a tömbházban mások mennyiért vették, és ahhoz kell igazítani. Garázs is van ebben, meg kültéri parkoló is.

Amennyiben hiszünk az ügyvezető elnöknek, és az RMDSZ valóban vásárolt egy ingatlant a Fagului utcában, azonban a beszámolóban a címet tévesen adta meg, akkor ez a bizonyítéka annak, hogy az RMDSZ beszámolói pontatlanok – noha a DRI-vel kötött protokollum értelmében az RMDSZ felel a beszámolók valóságáért és pontosságáért.

A napokban az RMDSZ azt kifogásolta, hogy a beszámolókról szóló sorozatunk tele van „pontatlanságokkal, csúsztatásokkal, aránytalanságokkal és nagyvonalú következtetésekkel”. Ez persze nem kizárt – mint láttuk, maguk az RMDSZ beszámolói is pontatlanok, és nyilván az is előfordul, hogy az adatok értelmezésekor mi hibázunk.

Mi a lehető legkomolyabban veszünk minden kritikát, ezért tisztázni szeretnénk a felmerülő kérdéseket. Ugyanakkor viszont szóbeli közléseket hajlamosak vagyunk fenntartásokkal kezelni, főleg akkor, ha az okat nem támasztja alá semmilyen dokumentum.

Segíts függetlennek maradni: ajánld fel jövedelemadód 2%-át az Átlátszó Erdélynek!

Éppen ezért kedden közérdekű adatigényléssel fordultunk az RMDSZ ügyvezető elnökéhez, melyben arra kértük, küldje el nekünk az alábbi, DRI és RMDSZ által megkötött protokollum alapján elkészített dokumentumokat a 2009-2015-ös időszakra:

– Számlatervet, a költségvetésből származó pénzösszegek feltüntetésével;

– Az A1-es nyomtatványt és azok mellékleteit;

– Az A2-es nyomtatványt;

– Az A3-as nyomtatványoknak a következő mellékleteit: az újságok, könyvek, tankönyvek és más kiadvánok listáját, a rendezvények listáját.

Más iratok és kimutatások:

azoknak az ingatlanoknak a listáját, melyekben az RMDSZ tulajdonrésszel rendelkezik, illetve másolatot ezen ingatlanok adásvételi szerződéseiről;

az RMDSZ bérleményeinek a listáját, illetve másolatot ezek bérleti szerződéseiről;

egy részletes kimutatást a központi székház, a területi szervezetek valamint egyéb ingatlanok (pl. szolgálati lakások) fenntartási költségeiről: a bérleti díjakról, gáz- víz- villany- és szemételszállítási költségekről, ingatlanadóról, karbantartásra, fogyóanyagokra, internetre, telefonra, takarításra, kábeltévé-előfizetésre, biztonsági cég szolgáltatásaira, protokollra elköltött összegekről, éves összesítésben, külön minden ingatlan esetében;

– a működéshez szükséges bérelt eszközök és szolgáltatások listáját, éves bontásban;

kimutatást a területi szervezeteknél dolgozó, de a központ által fizetett alkalmazottak számáról, valamint a területi szervezetek használatában levő, nagy értékű ingóságok és felszerelések költségeiről (pl. autó, biztosítás, üzemanyag, útadó, karbantartás, stb.);

másolat a 2009-2015 között az RMDSZ által eszközölt vagy finanszírozott ingatlanberuházások kivitelezési szerződéseiről, a munkálatok költség-előirányzatáról, valamint az elvégzett munkálatok kimutatásáról;

egy listát az normatív támogatásban részesülő civil szervezetekről, a támogatás összegéről valamint másolatot a kedvezményezettek elszámolásairól;

– a kulturális tevékenységek, konferenciák, találkozók listáját 2009-2015 között, megjelölve a rendezvény időpontját és helyszínét, egy rövid leírást, valamint a következő költségtételeket:

  • a terembérre és hangosításra, audio és video technikára, fordításra kifizetett összegeket
  • a terem kialakításának, díszleteknek a költségeit, a televízió- és rádióműsorok költségeit
  • promóciós anyagok megtervezésének, nyomtatásának és terjesztésének költségeit
  • a szállás, szállítás, napidíj, étkeztetés költségeit
  • azon személyek szállás, szállítás, étkeztetés és kiszállási költségeit, akik nem az intézmény alkalmazottai
  • a nemzetközi szervezetek tagsági költségeit
  • pénz és tárgyi jutalmak költségeit
  • a művészeknak és íróknak adományozott ösztöndíjakat
  • ajándékok költségeit

másolatokat a 2009-2015 periódusban az RMDSZ és magánszemélyek, civil szervezetek valamint cégek között kötött szerződésekről és azok mellékleteiről;

másolatokat az RMDSZ megbízásából, közpénzből készített közvélemény-kutatások eredményeiről;

A Communitas Alapítványtól elkértük a 2009-2015 között a meghívásos pályázatok eredményeit: a támogatott szervezet nevét, a támogatás célját, valamint másolatot a támogatás elszámolásáról; valamint a pályázatok elbírálásnak a kritériumait külön-külön minden szaktestület, illetve a meghívásos pályzatok esetében.

Akárcsak eddig, ezeket az iratokat is közzé szeretnénk tenni, egy nyilvános, kereshető adatbázis formájában. Amennyiben van fejlemény, a témára visszatérünk.

Sipos Zoltán

A sorozat a Független Médiaközpont támogatásával készült, “Az újságírás újraindítása – oknyomozó újságírás támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális médiában” című projekt keretén belül.