Az RMDSZ 2018 nyarán elutasította adatigényünket, annak ellenére, hogy egy korábbi ítélet világosan kimondja: az RMDSZ-nek válaszolnia kell a közérdekű adatigénylésekre. Bírósághoz fordultunk, itt az eredmény.

Igyekeztünk még átláthatóbbá tenni, mire költi az RMDSZ a közpénzt: a közérdekű információk kiadásáért indított újabb perünket alapfokon részben megnyertük. Másodfokon elutasították a fellebbezésünket, a kolozsvári Fellebbviteli Bíróság bírói testülete teljes egészében fenntartotta az alapfokon született ítéletet.

A per legfontosabb eredménye, hogy újból megerősítést nyert: a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544/2001-es törvény közérdekű tevékenységet végző szervezetekre is kiterjed.

„Minden közpénzből történő finanszírozás, amiben az RMDSZ részesül, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544/2001-es törvény hatálya alá esik” – áll az ítélet indoklásában.

Ez azért fontos, mert az RMDSZ újból azzal az érvvel próbálkozott, miszerint az RMDSZ egy közhasznú státusszal nem rendelkező civil szervezet, ezért rá nem vonatkozik az 544/2001-es törvény.

Az ítélet újból aláhúzta, hogy a törvény közhasznú tevékenységgel, nem pedig közhasznú státusszal rendelkező szervezetekről tesz említést.

Utóbbi egy olyan speciális jogállás, melyet egy civil szervezet kormányhatározattal nyerhet el – az általunk ismert legfrissebb lista 2016-os, és 1300 ilyen szervezet szerepel rajta (az RMDSZ által alapított Communitas Alapítvány például rendelkezik ilyen közhasznú státusszal).

Miért kellett újból perelni?

Bár 2017 decemberében a bíróság kimondta, hogy az RMDSZ köteles közérdekű adatokat kiadni, és az RMDSZ közzé is tett egy sor dokumentumot honlapján, 2018 májusában ismét megtagadták a választ egy újabb adatigényünkre ismét azzal érvelve, hogy az RMDSZ-re nem vonatkozik a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 544/2001-es törvény.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem minősül pártnak, és nem nyilvánították, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, közhasznú nem kormányzati szervezetnek, ezért nem tartozik a 2001. évi 544. törvény hatálya alá” – állt a Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök adatigényléseinkre adott válaszában.

Az RMDSZ-től tavaly májusban az általa kezelt közérdekű dokumentumok listáját kértük ki, továbbá pontosítást is kértünk azokkal az adatokkal kapcsolatban, melyeket az RMDSZ már közzétett.

Azt szerettük volna elérni, hogy az RMDSZ honlapján közzétett, az RMDSZ alkalmazásában levő (vagy RMDSZ-t képviselő) személyek külföldi utazásai során felvett kiszállási díjakat összesítő táblázatot kiegészítsék a hivatalos úton részt vevő személy(ek) nevével, beosztásával, az út kezdetének és végének időpontjával, az úticéllal, az út rövid leírásával, a szállításra (repülő, autó, vonat), a szállásra és az étkezésre fordított összegek részletezésével.

Miért fontos ez?

Az RMDSZ által kezelt, jelenleg évente mintegy 5 millió eurónak megfelelő költségvetési támogatás kérdése régóta téma az erdélyi magyar közéletben. Az, hogy mire költik a támogatást, azért is fontos, mert az összeg odaítéléséről szóló kormányhatározat is világosan fogalmaz: ez a támogatás az erdélyi magyar közösséget illeti, az RMDSZ csupán kezelője ennek az összegnek.

Az RMDSZ ennek a pénznek egy részét valóban szétosztja az erdélyi magyar civil szféra szereplői között, a pénz másik felét saját működésére költi – arról, hogy ezt a pénzt konkrétan mire költik, nagyon keveset tudunk.

Az RMDSZ elszámoltatásával a múltban többször próbálkoztak, kevés sikerrel, ugyanis a szervezet mindig elutasította a válaszadást. Az Átlátszó Erdély 2016 tavaszán kezdte el publikálni azokat az elszámolásokat, melyeket az RMDSZ az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) nyújtott be – mint kiderült, ezek rendkívül vázlatosak, kevés konkrétumot tartalmaznak.

Ezután bepereltük az RMDSZ-t, és ennek a pernek az eredményeként mondta ki a bíróság 2017 decemberében, hogy az RMDSZ-nek válaszolnia kell az adatigénylésekre.

Felemás eredmény

Ami az általunk kért adatokat illeti, alapfokon a bíró 2018. október 29-én elrendelte a közérdekű dokumentumok listájának a kiadását, azonban az RMDSZ-politikusok utazásaival kapcsolatban számunkra kedvezőtlenül döntött: elfogadta az alperes érvelését, miszerint a politikusok neve személyes adatnak számít, és így nem hozható nyilvánosságra.

Egyáltalán nem foglalkozott az általunk kért többi információval – a kiküldetésen levő személy beosztásával, az út kezdetének és végének időpontjával, az úticéllal, az út rövid leírásával, a szállításra (repülő, autó, vonat), a szállásra és az étkezésre fordított összegek részletezésével.

Úgy döntöttünk, az ítélet ellen fellebbezünk. Másodfokon a bírói testület úgy döntött, fellebbezésünk nem indokolt, ezért teljes egészében fenntartotta az első fokon született döntést. Az alapfokú döntés értelmében várjuk tehát az RMDSZ által kezelt dokumentumok listáját, valamint az ügyvédünk honoráriumának felét, 1000 lejt. Ezt az összeget további adatigény-perekre tervezzük költeni.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyilatkozik a sajtónak. Fotó: az RMDSZ Facebook-oldala