A képviselőház plénumában szerdán fognak szavazni arról a törvénytervezetről, amely lenullázhatja a hazai civil szférát. Negyven romániai civil szervezet – köztük az Átlátszó Erdély Egyesület – intézett nyílt levelet a képviselőkhöz. Alább a nyílt levél magyar verziója.
A civil szféra felől érkező hangos kritikák ellenére a képviselőház hamarosan elfogadhatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet. A tervezetet a kormány kezdeményezte, azzal a céllal, hogy a hazai jogrendszerbe ültesse a pénzmosás elleni európai direktívát (EU 2015/849), így a tervezet a kormánypártok támogatását élvezi.
A direktíva átültetését nem kifogásoljuk, azonban a törvénytervezet szövegébe olyan előírások is bekerültek, melyeknek célja nem a pénzmosás megelőzése, hanem a romániai egyesületek és alapítványok működésének ellehetetlenítése.
Ezúton azt kérjük a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a tervezetet abban a formában, ahogy az a plénum elé kerül.

Az RMDSZ, valamint a nemzeti kisebbségek képviselőit különösen kérjük, hogy ne fogadják el a kormány ajánlatát, miszerint a kisebbségi szervezetekre nem lesznek érvényesek ennek a törvénynek az előírásai, ha azt a kisebbségi szervezetek a szavazás során támogatják. Ennek az ajánlatnak az elfogadása azt jelentené részükről, hogy egy illuzórikus előjogért elfogadnak egy túlkapást a teljes civil szféra ellen.

Ez a tervezet a szerencsejáték-szolgáltatókhoz vagy a bankokhoz hasonlóan kezeli a civil szférát pénzügyi kockázat szempontjából, minden alap nélkül. A tervezet kötelezővé teszi a támogatások reális haszonélvezőjének a bejelentését 30 napon belül, amennyiben ennek a haszonélvezőnek a kiléte ismert; azokat a szervezeteket, melyek ennek nem tesznek eleget, fel lehet oszlatni.
Önmagában nem a jelentési kötelezettség a túlzás, hanem ennek a kötelezettségnek az alanyai: azok a magánszemélyek, akik ellátásban, tanácsadásban, segítségben részesülnek, vagy akik egészségügyi, oktatási vagy kulturális tevékenységekben vesznek részt.
Az európai direktíva célja, hogy azonosítani lehessen az egyesületek és alapítványok döntéshozóit, nem pedig a kedvezményezettjeit. Amint 2018 júniusában 80 szervezet felhívta rá a figyelmet, ez a törvény oda vezet, hogy a civil szervezetek tevékenysége ellehetetlenül.

A kiszolgáltatott (bántalmazott, emberi jogaik gyakorlásában gátolt, mélyszegénységben élő személyek) csoportokkal dolgozó civil szervezeteket különösen sújtja ez a rendelkezés; a civil szervezetek által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek száma drasztikusan lecsökken majd; a szervezetek a közösségekben való munka helyett adminisztratív tevékenységekre költik erőforrásaikat.

Meg kell jegyeznünk, hogy a civil szervezetekre jelenleg is érvényes több, pénzmosás elkerülésére vonatkozó előírás, valamint hogy a civil szervezetek belső struktúrájára vonatkozó adatok – az alapító okirat és az alapszabályzat, a székhely, az igazgatótanács összetétele, stb. – elérhető az Igazságügyi Minisztérium által kezelt Országos Civil Regiszterben, mely bárki számára elérhető ezen a linken: www.just.ro/registrul-national-ong
Bár a kezdeményezők folyamatosan azt hangoztatják, hogy a törvény az Európai Unió által megszabott kötelezettséget tükröz, Románia nem a kiegyensúlyozott, más európai országok által választott megoldásra törekedett, hanem önszorgalomból túllép a direktíva által megszabott kereteken anélkül, hogy előzetes kockázat-felmérést készített volna, vagy hogy látni lehetne valamilyen jövendőbeli hasznot. Franciaországban például csak azokra az egyesületekre érvényesek ezek az előírások, amelyek kötvényeket bocsátanak ki, vagy napi szinten valutaváltással foglalkoznak.

Mi több, az európai civil szervezetek három nagy tömörülése nemrég aggodalmának adott hangot a direktíva alkalmazásával kapcsolatban. Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourova jogérvényesülésért felelős biztos, a Civil Society Europe, az European Foundation Centre és a DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe hívták fel a figyelmet október 11-én kelt levelükben, hogy a román hatóságok által javasolt tervezet aránytalan intézkedéseket tartalmaz a civil társadalommal szemben.

A jogi ráció hiányában a romániai törvényhozók politikai számítással próbálják ezt a tervezetet elfogadtatni. Amikor október 22-én ráébredtek, hogy nincsen meg az elfogadáshoz szükséges többség, belementek abba, hogy a tervezetet olyan módon módosítsák, hogy az kivételezzen a Kisebbségi Tanács tagszervezeteivel, vagyis a nemzeti kisebbségeket képviselő szervezetekkel.
Így próbálják elérni azt, hogy az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselői részéről szavazatokat nyerjenek. Önmagában ennek a módosításnak az elfogadása is jelzi, hogy ez nem egy, az Európai Unió által kiszabott kötelezettség, hanem a kormány szándékos törekvése arra, hogy ezt a törvényt kiterjessze a teljes civil szférára.
A törvény kezdeményezői azzal érvelnek, hogy azt a lehető leghamarabb el kell fogadni, mivel Románia büntetést fizethet amiatt, hogy az uniós direktívát nem ültette át a hazai jogrendbe. Azonban a direktíva hibás átültetése szintén kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után.
Az, hogy a felelős hatóságok nem tették meg időben a szükséges lépéseket, nem indok egy elsietett és az állampolgárok számára negatív következményekkel járó tervezet elfogadására. Helytelen és erkölcstelen elfogadni visszaélésre alkalmas, sőt akár alkotmányellenes előírásokat, vagy a parlamentet hibáztatni a sürgetés miatt. A direktíva átültetése valóban sürgős, de ettől még ki lehet javítani egy hibás előírást

Még egyszer arra kérjük a képviselőház tagjait – beleértve az RMDSZ és a többi nemzeti kisebbségi szervezet tagjait –, hogy jelenlegi formájában ne szavazzák meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet. Azt szeretnénk, ha sürgősen eltávolítanák a tervezetből az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó túlzó előírásokat, és ezután újra szavaznának.

Amennyiben a képviselőház plénuma a tervezetet a jelenlegi formájában szavazza meg, arra kérjük a parlament felelős politikai erőit, a Nép Ügyvédjét, valamint az Államelnöki Hivatalt, hogy sürgősen küldje alkotmányossági normakontrollra a törvényt. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy a civil szféra továbbra is aktív és erős maradjon, és hozzájárulhasson a romániai jogállamiság megőrzéséhez.
Az aláíró szervezetek:
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei
ANCAAR Iași – Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România Filiala Iași
ARC – Asociația pentru Relații Comunitare
Asociația “Atlatszo Erdely Egyesulet” / Asociația Transilvania Transparentă
Asociația Ateliere Fără Frontiere
Asociaţia CIVICA
Asociația Civică Miliția Spirituală
Asociația Dăruiește Viață
Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamț
Asociația E-Romnja
Asociația Expert Forum
Asociația Four Change
Asociația MozaiQ LGBT
Asociația One World Romania
Asociația pentru Tehnologie si Internet – ApTI
CENTRAS
Centrul de Resurse Juridice
Centrul FILIA
Centrul pentru Inovare Publică
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Legislație Nonprofit
Centrul Român de Politici Europene – CRPE
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Federația Dizabnet
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil
Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil – FONPC
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS
FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Fundația “Alături de Voi” România
Fundația Agenția de dezvoltare comunitară „Împreună”
Fundația Corona
Fundația Estuar
Fundația Gabriela Tudor
Fundația PACT
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC
Fundația SERA ROMANIA
Funky Citizens
Greenpeace România
Opportunity Associates Romania
Terre des hommes