Sorozatunk második részében szemügyre vesszük az RMDSZ költségvetéseit: kiszámoljuk, hány kilométer megtételére lehetett elegendő 2012-ben az üzemanyagra előirányozott pénzösszeg, hány nap kiszállást fedez a kiszállási költségkeret, és hogy a protokollalapból hány ebédet lehet megvásárolni. Az is kiderül, mennyi támogatást kap például a Markó Béla volt RMDSZ-elnök által vezetett Kós Károly Akadémia.

Az erdélyi magyarság számára évente folyósított, 4 - 4,5 millió eurós éves költségvetési támogatás negyedét-ötödét osztja ki az RMDSZ nyílt pályázatokon civil szervezetek és magánszemélyek számára. A fennmaradó pénzösszeg tekintélyes részét az RMDSZ gyakorlatilag saját működésére költi, a kiadások közt fontos tételek a székházak fenntartására és javítására fordított összegek, az alkalmazottak fizetése, valamint a különféle rendezvények.

Mindez azokból a beszámolókból derül ki, melyeket az RMDSZ évente elküld az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI), és melyeket sikerült megszereznünk.

Segíts függetlennek maradni: ajánld fel jövedelemadód 2%-át az Átlátszó Erdélynek!

Sorozatunk első részében részletesen bemutattuk, hogyan néz ki az a rendszer, melyben a romániai kisebbségeket éves támogatásban részesítik. Most ideje alaposabban szemügyre venni a DRI-nek benyújtott egyik dokumentumot: az RMDSZ költségvetését (Bugetul de venituri şi cheltuieli).

Nehéz a kiadásokat összehasonlítani

Amint az már a Kormányfőtitkárságon, a beszámolók átlapozása során is feltűnt, ezek a dokumentumok rendkívül szűkszavúak, vázlatosak. Nem teljesen világos, hogy egy-egy költségtétel pontosan milyen költségeket fed, ráadásul a beszámolók struktúrája időben is változik.

A költségvetések értelmezését az is nehezíti, hogy a 2013-2015-ös költségvetések struktúrája nem hasonlít a korábbi, 2010-2012-es költségvetésekre: míg például a kiszállások 2010 és 2012 között a bérköltségek közt szerepelnek, illetve létezik egy külön üzemanyag tétel, 2013-tól a kiszállások és az üzemanyag egy tételként vannak feltüntetve.

Korábbi anyagunk:

Mire költik az erdélyi magyarság pénzét? Publikáljuk az RMDSZ beszámolóit

Fontos még, hogy a költségvetés egy jövőre vonatkozó projekció – az év során valóban bevételezett, illetve kifizetett pénzösszegeket egy másik, a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló tartalmazza, mely azonban nem áll rendelkezésünkre, és amelyet tudomásunk szerint az RMDSZ nem is ad le a DRI-nek.

A teljesítés meghatározásában talán némi fogódzót nyújthatna az éves szintű kifizetésekről szóló A3-as nyomtatvány, itt azonban a tételek eleve másképp vannak csoportosítva, mint az RMDSZ költségvetésében.

El kell fogadnunk: a rendelkezésre álló, nyilvános dokumentumokból is legfeljebb csak sejtéseink lehetnek arról, a Szövetség pontosan mire költ évi 4 - 4,5 millió eurónyi közpénzt. Ennek ellenére megpróbáljuk kontextusba helyezni az RMDSZ költségvetési tételeit, melyek egyébként itt .pdf, itt pedig .xls formátumban letölthetőek.

A DRI-támogatás adja a bevételi oldal túlnyomó részét

Ami a bevételi oldalt illeti, a költségvetés alapján az látszik, hogy az RMDSZ éves jövedelmének a túlnyomó többségét a DRI-től érkező támogatás teszi ki. Az RMDSZ a DRI-vel kötött megállapodása értelmében a kormánytól érkező pénzből nem költhet választási kampányra, az ilyen költségeit más forrásból kell fedeznie. Jól látható, hogy a tagdíjak, adományok rendszerint választási években (2012, 2014) ugranak meg.


 
Ami a kiadási oldalt illeti, valószínűsíthető, hogy nemcsak az RMDSZ saját működési költségei, hanem az általa (a Communitas Alapítványon keresztül vagy más keretből) támogatott erdélyi magyar civil szervezetek költségei is részét képezik az olyan kiadási tételeknek, mint például az üzemanyag, a fogyó eszközök (irodaszerek és tisztítószerek) vagy pedig a kiszállási költségek.
Véleményünk szerint csak így lehet megmagyarázni azt, hogy miért ilyen magasak ezek a tételek.
Kiszállási költség címén például 2012-ben 403 ezer lejt (kb. 90 ezer eurót) irányoztak elő – ha ezt a tételt elosztjuk a törvény szerint kiszállási költség címen kifizethető összeggel (belföldi kiszállások esetén 32,5 lej/nap, külföldi út esetén kb. 35 euró/nap), akkor több mint 12 ezer napnyi belföldi kiszállás vagy 2500 napnyi külföldi út jön ki.
Hasonló a helyzet az üzemanyagköltséggel: a 2012-re előirányozott 650 ezer lejből (145 ezer euró) kb. 110 ezer liter üzemanyagot lehet vásárolni (6 lej/liter áron), ez 1,4 millió kilométer megtételére elegendő. Vagyis ezzel az üzemanyag-mennyiséggel körülbelül 36-szor lehet megkerülni a Földet a leghosszabb útvonalon: az Egyenlítő körül.
A kulturális rendezvények számára előirányozott keret is folyamatosan növekedik a 2010-2012-es időszakban: míg 2010-ben még csak 3,5 millió lejt (780 ezer eurót) terveznek ilyen célra kifizetni, addig a 2012-es választási évben ez már szinte duplájára, 6,16 millió lejre (1,37 millió euróra) nő.
A költségvetésből nem derül ki, hogy ezek közül mi az RMDSZ saját rendezvénye, illetve mi az, amit civil szervezetek szerveznek. Az sem világos, hogy ezek közül a rendezvények közül mi a kampányrendezvény, amire elvileg az RMDSZ bevételi oldalon egy 3,5 millió lejes (780 ezer eurónyi) tételt tervezett be.

2013-tól a költségvetés struktúrája megváltozik: eltűnik egy sor anyagi jellegű kiadási tétel, ellenben külön tételként megjelenik egy sor, az RMDSZ által támogatott civil szervezet. Kiderül, hogy az erdélyi magyar civil szervezetek számára nyílt pályázatokat lebonyolító Communitas Alapítvány költségvetése éves szinten 5,8-7,9 millió lej (1,3-1,7 millió euró). A nyilvános kiírások ennek a keretnek csak mintegy a felét, 3,7-4 millió lejt teszik ki, a keret nem nyilvános részét meghívásos pályázatokon osztják szét.

A költségvetésből az is kiderül, hogy létezik egy külön, 1,2-1,3 millió lejes (kb. 300 ezer eurós) előirányzat az RMDSZ kulturális rendezvényeire. Vélhetően ebbe a tételbe fért bele például a 2013-as csíkszeredai, valamint a 2015-ös kolozsvári kongresszus. Az elszámolásokból tudjuk, hogy előbbi 320 ezer lejbe (71 ezer euróba) került, utóbbi jóval drágább volt: 458 ezer lejt (100 ezer eurót) számoltak el ilyen címen.

Külön tételként szerepel a sajtó- és a könyvkiadás támogatása, noha a Communitas Alapítványnak is van erre nyilvános kerete. Meglepetés ugyanakkor, hogy a Markó Béla volt RMDSZ-elnök által vezetett Kós Károly Akadémia (KKA) számára egy évi több mint 600 ezer lejes (130-140 ezer eurós) keretet különítettek el. Szintén újdonság az, hogy létezik az erdélyi magyar civil szervezeteknek egy olyan köre, mely éves normatív támogatásban részesül.

Sorozatunk következő, csütörtökön megjelenő részében megnézzük azokat a beszámolókat, melyekkel az RMDSZ a DRI fele elszámol.

Sipos Zoltán

A sorozat a Független Médiaközpont támogatásával készült, “Az újságírás újraindítása – oknyomozó újságírás támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális médiában” című projekt keretén belül.