Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felszólítás után sem árul el részleteket a Partiumi Labdarúgó Akadémiáról, melyet Szatmárnémetiben terveznek felépíteni.

A szokásosnál is nagyobb a homály azzal az új erdélyi fociakadémiával és bentlakásos rendszerű kollégiummal kapcsolatban. A létesítmény sajtóhírek szerint 2021-re meg is épülne Szatmárnémetiben, a város északi részén található 8 hektáros telken, és a projekt szakmai koordinációját a Nyíregyháza Spartacus végzi.

A tervezett Partiumi Labdarúgó Akadémia mellett a magyar kormány Csíkszeredában 2013 óta működteti a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát, ezen kívül a sesiszentgyörgyi Sepsi OSK focicsapatot is támogatja. A magyar kormány erdélyi focitámogatásairól szóló anyagunk itt olvasható, a határon túli fociakadémiákról szóló sorozatunk pedig itt.

2019 augusztusában nincsen még nyoma annak, hogy a szatmárnémeti városi tanács napirendjén szerepelne olyan határozat, mely az akadémia számára biztosítaná a telket, és a civil szervezetek névjegyzékében sem találtuk meg a Partiumi Labdarúgó Akadémia Egyesületet, mely a kormányhatározat szerint a beruházás megvalósítója és üzemeltetője lenne. Igaz, sajtóhírek szerint már sikerült megnyerni Jenei Imre sztáredzőt a projekt számára.

A beruházásra vonatkozó kérdéseinkkel tegnap megkerestük Kereskényi Gábort, Szatmárnémeti polgármesterét. Többek között arra voltunk kíváncsiak, valóban a város adná a 8 hektáros telket, illetve hogy melyek lennének a feltételei ennek a felajánlásnak? A polgármester a cikk publikálásáig nem válaszolt.

A projekt szakmai felügyeletét ellátó nyíregyházi Spartacus FC sajtósa szintén elzárkózott attól hogy részleteket áruljon el, mondván hogy ez állami fejlesztés, így az EMMI illetékes nyilatkozni.

A beruházási koncepció az EMMI szerint nem nyilvános

Milyen elképzelés nyomán hagyott jóvá a magyar kormány a beruházás előkészítése számára 2019 márciusában 216 millió forintot (660 ezer EUR)? Adatigénylésünkre a választ azzal az indokkal tagadta meg az EMMI, hogy a dokumentum „további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja”.

Ez a kivétel tipikus gumiszabály, mely a „Lex Átlátszó”, vagyis az Infotörvény 2013-as módosítása idején került be, és melyet azóta gyakran használnak kifogásként az adatgazdák.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk, mely állásfoglalásában megerősítette azt amit mi is sejtettünk: „a Hatóság álláspontja szerint maga a beruházási koncepció nem döntés-előkészítő anyag, hanem egy meghozott döntés része”.

Dehogy döntés megalapozását szolgáló adat

„A Hatóság a fent kifejtett szempontokra tekintettel nem fogadja el az EMMI azon érvelését, mely szerint az adatigénylés olyan adat megismerésére irányult, amely további döntések megalapozását szolgálja, ugyanis a Hatóság álláspontja szerint magát a Kormány által jóváhagyott beruházási koncepciót e későbbi döntések nem érintik, következésképpen a beruházási koncepció nem döntés megalapozását szolgáló adat (…)

A döntés megalapozására az EMMI kizárólag addig az időpontig hivatkozhatott volna, amíg a beruházási koncepció elkészült, tekintettel arra, hogy a koncepció végleges, jóváhagyott formája maga a döntés.

Az a körülmény, hogy a koncepció jóváhagyását követően a beruházás végrehajtása folyamatban van, már nem korlátozza az adat nyilvánosságát, feltéve, hogy a végrehajtás sikerét az adatok kiadása meghiusítaná, ám jelen ügy tárgyát képező adatigénylés vizsgálata során erre utaló körülmény nem merült fel.

A Hatóság a vizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy az EMMI megsértette az Ön közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogát, amikor a kért adatok döntés-előkészítő voltára hivatkozva utasította el az adatigénylést.”

Az EMMI ennek ellenére sem reagál

A NAIH állásfoglalását június 20-án e-mailben küldte el az Átlátszó Erdélynek, ebben felszólította az EMMI-t, hogy 15 napon belül küldje el számunkra a kért dokumentumot. Ez a cikk publikálásának időpontjáig nem történt meg.

A címlapfotón Orbán Viktor dekázik. Forrás: pfla.hu