A részletes városrendezési terv elfogadásával elhárult az akadály az elől, hogy a Házsongárd temető bejárata mellé egy hét emeletes, 321 férőhellyel rendelkező iroda- és parkolóházat építsenek.
Miután néhány éve a kolozsvári önkormányzat túlságosan drágának találta a projektet, a Református Egyház Nyugdíjintézete vállalkozott arra a feladatra, hogy a Házsongárd temető bejárata melletti, az Avram Iancu (Petőfi u.) 20-24. sz. alatt található telkeket megvásárolja, és itt felépítse azt a parkolóházat, mely fontos szerepet játszik majd a belváros tehermentesítésében az autós forgalom alól.
A Református Egyház Nyugdíjintézete a Romániai Református Egyház Zsinatának a felügyelete és kormányzása alatt áll.
Bár első hallásra különösen hangzik, hogy egy egyházi intézmény parkolóházat épít, a gazdasági ráción túl társadalmi célja is lehet a projektnek, annyiban, hogy a parkolóház a város központja, és különösen a közeli Farkas utca gyalogos övezetté alakítását segíti. Ebben az utcában egyébként számos, az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában álló ingatlan található.
A nyugdíjalap hosszútávú pénzügyi stabilitása érdekében döntöttek úgy, hogy egy olyan beruházást fognak finanszírozni, amely hosszú távon biztosítja a pénzügyi stabilitásukat, illetve az állandóan bizonytalan hazai gazdasági környezetben a legkevésbé rizikós, nyilatkozott Tárkányi Márton, a szervezet igazgatója a Transindexnek.
Mint elmagyarázta, a református egyháznak azért van saját nyugdíjintézménye, mert 1956-ban az állami rendszerből kizárták őket. Megengedték viszont, hogy saját nyugdíjpénztárat alapítsanak. Így jött létre 1959-ben a Református Egyház Nyugdíjintézete.

2014-ben készítettek el egy részletes gazdasági és pénzügyi elemzést, amelynek eredményeként született meg a döntés, hogy az elmúlt 2 évtized folyamán felhalmozódott társadalombiztosítási járulékból egy befektetési alapot hozzanak létre, melyből olyan beruházásokat finnaszíroznak, amely hosszú távon biztosítja a pénzügyi stabilitásukat, illetve az állandóan bizonytalan hazai gazdasági környezetben a legkevésbé rizikós.
A kolozsvári ingatlanpiac bizonyult a legdinamikusabbnak, és miután az általános városrendezési terv (PUG) kiemelten foglalkozik a potenciális parkolóház-építés lehetőségével, a befektetési lehetőségek közül ez bizonyult a legmegfelelőbbnek, nyilatkozott a Transindexnek Tárkányi.

Ingatlanberuházások a magyar kormány pénzéből

Az Átlátszó Erdély megkeresésére (levélváltásunk a cikk végén olvasható) Tárkányi kitért azon kérdés megválaszolása elől, hogy a befektetést a magyarországi támogatásokból finanszírozzák-e.
(Anyagunk megjelenése után Tárkányi megkeresett, hangsúlyozva, hogy a beruházást a nyugdíjintézet saját forrásokból, nem pedig magyarországi támogatásokból fedezi - szerk. megj., 08:34, 04.11.2018)
Mint az korábban megírtuk, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) ugyanis az utóbbi években látványosan sok, összesen mintegy 43,5 milliárd forint (134 millió EUR) támogatást kapott a magyar kormánytól.
A pénz nagy részét műemléképületek felújítására és ingatlanberuházásokra szánják, Kolozsváron ebből a pénzből újították fel többek között az Apáczai Csere János líceum, a Református Kollégium épületét, valamint a Protestáns Teológiai Intézetet.
Nemrég készült el, és november 12-én avatják fel a Collegium Iuridicum jogász szakkollégiumot, a Bornemisza-Szilvássy ház felújítása jelenleg is folyik, itt a kivitelező az EREK püspökének, Kató Bélának az érdekeltségi körébe tartozó cég.

16 év múlva térülne meg a beruházás

A négy millió euró plusz áfa (áfa nélkül körülbelül 1,3 milliárd HUF) értékű ingatlant a nyugdíjintézet által alapított cég fogja üzemeltetni. Tárkányi Márton, a nyugdíjintézet igazgatója szerint érdemes ekkora beruházásra pénzt fordítani. Az Actual de Cluj-nak elmondta, terveik szerint 16 év múlva megtérül a beruházás, és a nyereségből az intézet pénzügyi stabilitásához szeretnének hozzájárulni.

A tervezett parkolóház látványterve madártávlatból. A bal sarokban látszik a Házsongárd temető, jobboldalt látható a Biasini-szálló valamint az épület mögött már felépült lakókomplexum. Forrás: Dico şi Ţigănaş építészeti iroda

Tíz éve szeretne parkolóházat az önkormányzat

Az összesen 2113 négyzetméteres telkeket 2016 júliusában vásárolták meg, ugyanez év januárjában engedélyt kért a helyszínen lévő épületek lebontására, amelyet idén el is fogadott a helyi tanács. 2018. november 1-én jóváhagyták a részletes városrendezési tervet (PUD), így minden akadály elhárult az építkezési engedély beszerzése elől.
A tervek szerint az épület hét emeletéből kettő föld alatti magánparkoló lesz, és 321 parkolóhelyet biztosít majd. Az összesen 9984 négyzetméteres területből 549 négyzetmétert kereskedelmi és szolgáltatási funkciókra, adminisztrációra és irodákra szánnak.
A kolozsvári önkormányzat több mint tíz éve szeretne a belvárosban parkolóházat építeni, ugyanis ez lehetővé tenné a központi gyalogos területek kiterjesztését, egyben a parkolóhelyek hiányának problémáját is orvosolná.

A házsongárdi temető bejárata jelenleg, ide épül a parkolóház
A temető bejáratának nyugati oldalán található telek az önkormányzat városrendezési terveinek részét képezte, ide mindenképp parkolót terveztek építeni. A Dico şi Ţigănaş építészeti iroda terveit a multifunkcionális épületre is jóváhagyták, amely irodákkal, kereskedelmi központokkal, hotellel és 250 parkolóhellyel ellátva egy nagyobb kiterjedésű területen, a Petőfi utca 20-22-24 szám alatt lehetett volna megvalósítani. A rendelkezéseket az új PUG-ba is felvették, de csak a 20-as szám alatt található Biasini-szálló épült meg.
A projekttel kapcsolatos kérdéseinkkel péntek reggel kerestük meg Tárkányi Mártont:
1. Hogyan született meg a döntés, hogy az egyház nyugdíjpénztára önkormányzat/magánbefektetők parkolóházat építsen, lévén, hogy ez azért nem egy olyan társadalmi feladat, amit klasszikusan az egyház lát el?
2. A kolozsvári önkormányzat túlságosan drágának találta a beruházást. Mi a garancia arra, hogy a befektetés 16 éven belül megtérül?
3. Hogyan illik az erdélyi magyarság hosszú távú megmaradási stratégiájába, az EREK intézményépítési célkitűzései közé ez a parkolóház?
4. Magyarországi közpénzekből fog ez a projekt megvalósulni?
5. Hogyan választják majd ki a projekt kivitelezőjét?
Tárkányi válaszai:
Kérdéseire minden választ megtalál azokban a román és magyar nyelvű cikkekben, amelyek az üggyel kapcsolatban az elmúlt napokban a személyes nyilatkozataim alapján megjelentek a sajtóban. Szeretnék viszont tisztázni néhány dolgot:
1. A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete, mint a nevében is szerepel, országos intézmény. NEM az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK), hanem a Romániai Református Egyház Zsinatának a felügyelete és kormányzása alatt áll.
2. A parkolóház-építés teljes mértékben saját befektetés, nem közös az önkormányzattal.
3. A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete egy PÉNZÜGYI intézmény, amelynek nemcsak fő célja, hanem kötelessége ellátni az egyházi nyugdíjasokat, árvákat és özvegyeket. Ezért létezik közel 60 éve. Feladatköre okán tehát gazdasági jellegű tevékenységet folytat.
4. Ami tehát a kérdéseinek azon részét illeti, mint „az EREK intézményépítési célkitűzései”, illetve „az erdélyi magyarság hosszú távú megmaradási stratégiája”, nem én vagyok hivatott ezekre válaszolni.
Darvas Boróka, Sipos Zoltán