Noha a pályázatokat és elszámolásokat elvileg egy on-line rendszerbe töltik fel, a BGA mégis 115 ezer eurót számolna fel az általunk kért dokumentumok szkenneléséért, valamint 2,5 tonna ügyirat megmozgatásáért.

Minél többet foglalkozunk a határon túlra irányuló támogatások témájával, annál inkább meggyőződésünk, hogy a Bethlen Gábor Alap bürokráciáját egy tömjénfüsttől betépett Semjén Zsolt által írt Kafka-utánérzés mintájára építették fel, ahol a közérdekű információkhoz, a közpénzek elköltésének a transzparenciájához nagyjából  úgy viszonyulnak a hivatalnokok, mint egy 9. századi kéziratmásolóban dolgozó szerzetesek a lézernyomtatóhoz.
Miután idén tavasszal kereshető táblázatban publikáltuk azokat a döntéseket, melyek ugyan a BGA honlapján fentvannak, de nem kereshetőek, két újabb adatigénylést fogalmaztunk meg: ezúttal a BGA legnagyobb erdélyi kedvezményezettjeiről kértünk adatokat, nevezetesen a pályázataikat (a költségtervet és a pályázat írásos részét), valamint a pályázat elszámolását.

Az Infotv. 2015-ös, információhoz való hozzáférést nehezítő rendelkezéseiről itt lehet olvasni:

Adatigénylés-ellenes törvénymódosítások: újabb pofon az információszabadságnak

A kért adatoknak legalábbis egy része on-line formában kell rendelkezésre álljon: a BGA-nál évek óta elektronikus rendszerben kell feltölteni a pályázatokat és azok elszámolását. A rendszer működéséről oktatófilm is készült.
Amennyiben az általunk kért pályázatok támogatását nem a nyílt keretek, hanem az „Egyéb támogatások” keret terhére ítélték meg, magának pályázatnak vagy egyedi kérelemnek akkor is kell legyen valamilyen elektronikus formája, tehát kérésünk teljesítése nem ütközhet komolyabb akadályba – gondoltuk.

580 munkaóra, vagyis 3,6 hónap munka

Június 6-án elküldött adatigénylésünkre 21-én már meg is kaptuk választ: tájékoztattak, hogy adatigénylésünk „jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik”, ennek a teljesítése az „alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár”, továbbá az adatigénylés teljesítésért költségtérítést állapítanak meg.

A BGA becslése szerint két adatigénylésünk teljesítéséhez összesen 580 munkaóra – tehát 3,6 havi (!!!) munka  – szükséges.

Kíváncsiak voltunk, mégis, miből áll ez a hatalmas munka, ezért arra kértük az adatgazdát, készítsen egy elszámolást a költségtérítés összegéről. A tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
A válaszra nem kellett sokat várni, ezt érdemes végigolvasni:
1. adatigénylés: 18 db kedvezményezettet érintő támogatási ügy dokumentációja 2011-2016. évek közötti időszakban (kérelem, költségterv, támogatási szerződés, a lezárt ügyletek vonatkozásában elszámolások)
Az adatigényléssel érintett támogatotti kör összesen kb. 125 db egyedi kérelmet érint, amely kb. 45-50 iratfolyóméter ügyet és 225 000 – 250 000 oldalt jelent, amelyhez kb 2,5 tonna ügyiratot kell megmozgatni, mivel az ügyek jelentős része már irattárban található.
Figyelembe véve a fentieket, e feladat ellátása – az érintett szakterületek munkavállalóinak bevonásával – összesen 13 fő munkavállalót vesz igénybe, akik a feladatot munkaidőn kívül, illetve hétvégi munkavégzéssel tudják elvégezni, ezért a költségtérítés megállapításakor túlóradíjakkal kellett
számolnunk.
Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a munkavállalók bére alapján számított óradíj/túlóradíj eltérően alakul a referensi, középvezető és felsővezető munkavállalók esetén. Ezen túlmenően valószínűsíthetően a feladat volumenéből adódóan külső munkaerő bevonása is szükségesnek látszik, e vonatkozásában további jelentős diákmunkával kalkuláltunk, 1600 Ft+Áfa/fő összegben. Mivel elektronikus adatszolgáltatásban gondolkodtunk, ezért anyagköltséget
nem számoltunk. A fentieket összesítve a költségtérítés összege: 31.457.587,-Ft
2. adatigénylés: Bethlen Gábor Alap 128/2016. (XII.22.) számú Bizottsági Határozat romániai kedvezményezettjeinek körét érintő adatigénylés dokumentációja (kérelem, támogatási szerződés, költségterv, lezárt ügyletek vonatkozásában elszámolások)
Ezen közérdekű adatigénylése vonatkozásában az Infotv. 29. §-ában, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az adatigénylés teljesítésért az alábbi költségtérítést állapítjuk meg:
Figyelembe véve azt, hogy az adatigényléssel érintett támogatási ügyek még folyamatban lévő ügyeket érintenek, azok iratanyagai az egyes ügyintézőknél találhatóak, így iratmozgatás és megkeresés költsége nem merül fel, e vonatkozásban szkenneléssel összefüggésben állapítottunk meg munkaerő-igénybevételt összesen 9 fő munkavállaló részvételével, akik a feladatot munkaidőn kívül, illetve hétvégi munkavégzéssel tudják elvégezni. Ennek alapján túlóradíjakkal számolva az összes költség : 3.870.381,-Ft.
A két adatigénylés teljesítésért összesen megállapítható költség: 35.327.968,-Ft, amelyet a jelen levelem megérkezésétől számított 15 napon belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1003 2000-0031 0024-0000 0017 számú bankszámlaszámára szíveskedjen átutalni.

A BGA-vezérigazgató pedig megígérte

A történetben van még egy csavar: egy nappal azelőtt, hogy megkaptuk volna ezt a választ, a tusványosi szabadegyetemen bemutattak Erdélyi Rudolf Zalán BGA-vezérigazgatónak, aki szóban jelezte, hogy adatigényünk teljesítése közel lehetetlen, azonban lehetővé teszik azt, hogy az általunk kért dokumentumok egy részét a BGA székhelyén megtekinthessük.
Írtunk ez ügyben Erdélyi Rudolf Zalánnak, azonban választ nem kaptunk. Arra a felvetésünkre sem érkezett válasz, hogy amennyiben az általunk kért adatok egy része elektronikus formában is rendelkezésre áll, akkor azokat megkaphatjuk-e.
Az ügyben természetesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulunk.
Sipos Zoltán

Neked egy pizza ára, a társadalom számára létfontosságú a szabad sajtó. Támogasd az Átlátszó Erdélyt!

Havi 5 eurós rendszeres támogatás

Havi 10 eurós rendszeres támogatás

Havi 20 eurós rendszeres támogatás

Lejes (RON) számla:

Asociaţia “Atlatszo Erdely Egyesulet”
RO71OTPV200000913457RO01
SUC. CLUJ OTP BANK ROMANIA
Cod BIC: OTPVROBU