În vara anului 2018 UDMR a respins solicitarea noastră de informații, deși o sentință anterioară a pronunțat clar că partidul are obligația de a oferi datele cerute, ele fiind de interes public. Ne-am adresat instanței, mai jos puteți citi despre rezultate.

Ne străduim să facem cât mai transparent pentru ce scopuri folosește UDMR banii publici; în primă instanţă am câştigat parțial noul proces inițiat pentru accesul la informaţii de interes public. Recursul nostru a fost respins, Curtea de Apel Cluj menţinând sentința inițială în întregime.

Cea mai importantă consecință a procesului este că instanţa a confirmat din nou: legea 544/2001, referitoare la accesul liber la informațiile de interes public se aplică și pentru organizațiile neguvernamentale de utilitate publică.

„Toate informaţiile privind finanţările publice primite de către Uniunea Democrată Maghiară din România sunt supuse regulilor privind accesul la informaţiile de interes public” – se arată în justificarea sentinței.

Acest lucru este important, fiindcă UDMR a încercat din nou să se sprijine pe argumentul că ea ar fi o organizație neguvernamentală fără statut de utilitate publică, prin urmare, nu este obligată să furnizeze informaţii în temeiul cererilor de solicitare de informaţii pe baza Legii 544/2001.

Sentința a subliniat iarăși că legea se referă la organizații de utilitate publică, și nu la cele recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Cel din urmă este un statut juridic special care poate fi obținut de o organizație nonguvernamentală prin hotărâre a guvernului; lista actuală (cu informații din 2016) conține 1300 de organizații. De exemplu Fundația Communitas, înființată de către UDMR, dispune de un asemenea statut.

De ce a fost nevoie de un nou proces?

Cu toate că instanța a pronunțat în decembrie 2017 că UDMR este obligată să ofere informații de interes public, iar ca și urmare a sentinţei anumite informaţii au fost publicate pe pagina de internet a UDMR, în mai 2018 au refuzat din nou solicitarea noastră de informații, motivând din nou că UDMR nu intră sub incidenţa Legii 544/2001.

Uniunea Democrată Maghiară din România nu este un partid, și nu a fost recunoscută ca şi o organizație neguvernamentală de utilitate publică în conformitate cu legile aferente, de aceea nu cade sub vigoarea Legii 544 din 2001” – am putut citi în răspunsul la solicitarea noastră, semnat de președintele executiv Bálint Porcsalmi.

Anul trecut în mai am solicitat de la UDMR lista documentelor de interes public gestionate de ea, de asemenea niște precizări în legătură cu datele deja publicate.

Pe pagina internet a UDMR a apărut un tabel cu suma diurnelor de deplasare în străinătate ale persoanelor care sunt angajați sau reprezentanți ai UDMR. Am vrut să obținem completarea tabelului cu numele persoanelor care au participat la aceste călătorii, respectiv funcția lor, data începutului și sfârșitului deplasării, localitatea de destinație, o scurtă descriere a deplasării, sumele cheltuite pentru transport (cu specificarea mijloacelor de transport: avion, autoturism, tren), pentru cazare și masă.

Cum sunt cheltuiţi banii maghiarimii din Transilvania? Cum justifică UDMR - Átlátszó Erdély

Din anul 2009 UDMR, în calitate de gestionar al sprijinului financiar guvernamental destinat comunităţii maghiare, a primit în total peste 28 de milioane de euro. O mică parte a acestei sume este alocată prin concursuri publice, pentru a finanţa diferite programe comunitare, a finanţa publicarea de cărţi şi pentru sprijinirea unor organe mass-media.

De ce sunt atât de importante aceste informații?

UDMR primește o subvenție anuală de la buget de aproximativ 5 milioane de euro, iar folosirea acestor bani este de mult un subiect de interes în viața publică maghiară din Transilvania. Cheltuirea sumei este importantă, fiindcă hotărârea guvernului prin care se acordă subvenția, conține formularea clară că acesta este un sprijin acordat comunității maghiare din Transilvania, iar UDMR este responsabil pentru gestionarea banilor, având rolul de a administra aceste fonduri.

Ceea ce se întâmplă de fapt este că UDMR distribuie o parte din bani organizațiilor nonguvernamentale maghiare din Transilvania, iar restul îl folosește pentru propria funcționare. Știm foarte puțin despre cheltuirea reală a acestor sume.

Au existat mai multe încercări de a cere socoteală referitor la acești bani, însă urmate de foarte puțin succes, deoarece UDMR a refuzat de fiecare dată un răspuns. Asociația Átlátszó Erdély a început să publice în primăvara anului 2016 documentele de decontare predate de UDMR la DRI (Departamentul pentru Relații Interetnice); acestea s-au dovedit a fi extrem de superficiale, fără informații exacte și concrete.

După aceea am dat-o în judecată pe UDMR, rezultatul procesului fiind sentința din decembrie 2017 care o obligă să ofere informațiile cerute.

Rezultat ambiguu

Ceea ce privește informațiile solicitate de noi, în prima instanță, în data de 29 octombrie 2018, s-a ordonat punerea la dispoziție a listei documentelor de interes public. Decizia judecătorilor a fost însă nefavorabilă în ceea ce priveşte informațiile legate de deplasările politicienilor. Instanţa a acceptat argumentele pârâtei conform cărora numele politicienilor ar fi date cu caracter personal, de aceea nu pot fi publicate

Celorlalte informații solicitate – cum ar fi funcția persoanei care se deplasează, data începutului și sfârșitului deplasării, localitatea de destinație, o scurtă descriere a deplasării, sumele cheltuite pentru transport (cu specificarea mijloacelor de transport: avion, autoturism, tren), pentru cazare și masă – nu i s-a acordat nici un fel de atenție.

De aceea am decis să contestăm această sentință. În a doua instanță, judecătorii au pronunțat că recursul nostru nu este justificat, Curtea de Apel Cluj menţinând sentința inițială în întregime.

Conform acestei sentințe așteptăm să primim lista documentelor gestionate de UDMR, respectiv jumătatea onorarului avocatului nostru (1000 de lei). Dorim să folosim această sumă pentru viitoare procese de solicitare a informațiilor de interes public.

Traducere: Orsolya András

Foto: preşedintele UDMR Hunor Kelemen face declaraţii pentru presă. Sursa: contul Facebook al UDMR