Adatvédelmi tájékoztató az Átlátszó Erdély adománygyűjtő rendszerében, valamint hírlevél-rendszerében kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön személyes adatainak az Átlátszó Erdély (atlatszo.ro) adománygyűjtő-, valamint hírlevél-szolgáltatási rendszerében történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Az Átlátszó Erdély adománygyűjtő-, valamint hírlevél-szolgáltatási rendszerében azért kérünk személyes adatokat, hogy az adományozókkal valamint olvasókkal később a kapcsolatot tartani tudjuk. Az alábbiakban a jogérvényesítéssel kapcsolatos tájékoztatót olvashatják.

Kik és milyen szervezési és biztonsági intézkedések mellett kezelik az adatokat?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az Asociaţia „Atlatszo Erdely Egyesulet” (székhely: Petuniei 9/52 400316 Kolozsvár , képviseli: Sipos László Zoltán elnök, kapcsolattartási e-mailcím: erdely@atlatszo.ro, kapcsolattartási telefonszám: +40740530070).

Az adatkezelő az Átlátszó Erdélyen (atlatszo.ro) nyilvánosságra nem hozott személyes adatokat jelszóval és titkosítással védett informatikai felületen kezeli. Az adatok tárolása a MailChimp informatikai rendszerében történik.

A kezelt adatokhoz csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező vezető tisztviselői és munkavállalói férnek hozzá.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint a 679/2016-os Általános Adatvédelmi Rendelet alapján történik.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és hogyan terjesztheti elő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. A személyes adatokról készült másolatot az Ön erre irányuló kérése alapján tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adjuk ki. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogainak gyakorlását – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az erdely@atlatszo.ro emailcímen az Átlátszó Erdély adománygyűjtő- valamint hírlevél-szolgáltatási rendszerében megadott e-mailcíméről küldött e-mailben jelentse be. Amennyiben ez nem történik meg, jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ugyancsak az erdely@atlatszo.ro emailcímen fogadjuk az adatkezelésünkkel összefüggő intézkedési javaslatait is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Kolozsvári Törvényszékhez (Tribunalul Cluj – Dorobanţilor sugárút 2-4, postai kód 400117) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a személyes adatok feldolgozását felügyelő országos hatósághoz (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – G-ral. Gheorghe Magheru sugárút 28-30 1-es kerület postai kód 010336 Bukarest, dataprotection.eu) fordulhat.

Mit és miért kezelünk a támogatóról valamint a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozó olvasóról?

Az adományozó nevét, valamint amennyiben a PayPal/EuPlătesc felületen keresztül adományoz, az e-mail címét kezeljük. Hírlevél-szolgáltatásunk esetén szintén a nevét valamint e-mail címét kezeljük. Ezzel a célunk az adományozóval/olvasóval való utólagos kommunikáció (köszönő e-mail, rendszeres tájékoztatás a munkánkról).

Ki fér hozzá a támogatók illetve a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozók adataihoz?

A támogatókról illetve a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozókról kezelt kapcsolattartási adatokat (név, e-mailcím) az adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül – törvényen alapuló, hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésén kívül – semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívüli személyek számára.

Meddig kezeljük a támogatók illetve a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozók adatait?

A támogatók illetve a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozók kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Kérheti-e az adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

A támogató illetve olvasó az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben ezeket az adatokat haladéktalanul töröljük.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.