2016. augusztus 31-ére lett kitolva a tusnádfürdői kemping felújításának a határideje – tájékoztatott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. sajtófőnöke, Csibi Krisztina.

Két és fél oldalas támogatási kérelemre 150 millió forintot (480 ezer euró) kapott tavaly a Bethlen Gábor Alaptól a tusványosi szabadegyetem főszervezője, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a legendás tusnádfürdői kemping felújítására.

A projekt elvileg idén, május 30.-án lejárt, azonban augusztusi látogatásunkkor kevés jele volt annak, hogy nagyobb munkálatok folynának a kemping területén. A kemping tulajdonosa – egy TBT RO SA nevű, Kolozsváron bejegyzett cég – által kért építkezési engedélyben a költségtervhez képest jóval szerényebb értékű beruházás szerepel.

Korábbi anyagaink:

Félmillió euróból újították fel a Tusványos budiját?

Tusványos-felújtás: két és fél oldalas levélre adott félmillió eurót a BGA

E-mailben elküldött kérdéseinkre Csibi Krisztina, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. sajtófőnöke válaszolt.

A támogatás a BGA „egyéb támogatások” keretének a terhére lett megítélve. Ez mekkora keret? Hogyan lehet ide pályázni?

– Az „Egyéb támogatások” előirányzata a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. C. tv. szerint idén 1835,2 millió Ft. Az előirányzat terhére nyílt pályázati konstrukcióban és egyedi kérelmek eljárásrendjében kezelt ügyleteket is támogat a Bethlen Gábor Alap Bizottsága.

Milyen testület dönt a támogatás odaítéléséről?

– A Bethlen Gábor Alap forrásairól a Bethlen Gábor Alap Bizottsága rendelkezik.

Honlapjukon nem találtam meg a pályázati felhívást, így a pályázat formai követelményei sem teljesen világosak ebben az esetben. Kérem, részletezzék, milyen formai követelményeknek kell eleget tegyen egy olyan pályázat, mely az „egyéb támogatások” keretből pályázik támogatásra.

– Jelen esetben nem pályázatról, hanem egyedi kérelemről van szó, amit egyedi eljárásrendben támogatott a Bizottság, és amelyre vonatkozóan többek között a 367/2010 (XII.30) kormányrendelet tartalmaz szabályokat.

Ne maradj le semmiről: iratkozz fel az Átlátszó Erdély hírlevelére!

Ha jól értettem, jelen esetben a pályázat egy két és fél oldalas támogatási kérelem, melyet a Pro Minoritate kuratóriumának elnöke írt Répás Zsuzsannának, a Bethlen Gábor Alap bizottsági tagjának. Ez szabályszerű?

– A támogatási kérelem nem pályázat, hanem valóban egy kérelem, amelynek következtében megkezdődik az abban foglalt támogatási igény megvizsgálása egyedi eljárásban. A különböző támogatási formákról a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény végrehajtási rendelete tartalmaz szabályokat.

A BGA által előírt egyik formai követelmény az, hogy ingatlanbefektetés esetén az ingatlan tulajdonviszonyára is ki kell térni, tulajdoni lapot, a tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot is mellékelni kell. A pályázó eleget tett ennek a követelménynek?

– A kérelmező benyújtott tulajdoni és használati jogviszonyokat igazoló dokumentumokat, és ezek a döntés-előkészítési dokumentáció részét képezik.

A kemping végében látszik az épülő faház
Ottjártunkkor egyedül a kemping végében látszott egy épülő faház

A 2014 júniusában megkötött támogatási szerződés szerint a program 2015. május 30.-án lejárt. Mi több, az első részlet (75 millió forint) 70 százalékát már el is kellett számolni mielőtt a második részletet folyósították volna. Ehhez képest az Átlátszó Erdély birtokában levő dokumentumok azt mutatják, hogy a tusnádfürdői polgármesteri hivatal csak 2015 júliusában adott ki építkezési engedélyt a szóban forgó területre. Volt-e erről tudomásuk? Ha nem: mit terveznek lépni?

– A nevezett támogatási szerződésben foglalt határidő a Támogatott kérésére módosításra került, megvalósítási határideje 2016. augusztus 31-ére változott.

Egy projekt költségtervét megvizsgálják-e abból a szempontból, hogy az ott feltüntetett összegek megfelelnek-e a reális piaci áraknak?

– Amennyiben értelmezhető a komparatív piaci ár – például anyagjellegű beszerzések –, úgy természetesen ellenőrizzük, de a beruházások esetén a becsült értékeket csak a megvalósítás során, illetve azt követően tudjuk ellenőrizni.

Tudnak-e arról, hogy a tusnádfürdői polgármesteri hivatal egy, a költségtervhez képest jóval szerényebb beruházást engedélyezett?

– Az Alapkezelő a projekt megvalósításának folyamatában a támogatott különböző nyilatkozatait ellenőrzés céljából nem kéri be. A támogatott a projekt különböző elemeinek módosítását bármikor kezdeményezheti.

Hogyan ellenőrzik egy, a BGA Zrt. által finanszírozott ingatlanbefektetés megvalósulását?

– A BGA Zrt. a beruházási támogatásokat a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló alapján ellenőrzi. Az Alapkezelő nagyobb jelentőségű beruházási támogatások esetén háromoldalú megállapodást hoz létre a támogatottal és műszaki ellenőrrel.

Ennek keretében – a beruházás jellegétől függően – a beruházások folyamatában vagy annak befejeztével a műszaki ellenőr jelentés formájában tájékoztatja az Alapkezelőt a beruházás körülményeiről, szakszerűségéről. Továbbá az Alapkezelő monitoring osztályt hozott létre, illetve az államháztartási szabályoknak megfelelően belső ellenőrt foglalkoztat, amely és aki dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzést végez, belső munkarend alapján.

Az Átlátszó Erdély cikkeinek a fényében fennáll-e a szerződésszegés gyanúja?

– Nem.

Kérdezett: Sipos Zoltán

Az Átlátszó Erdély működtetésében nagy szerepük van a közösség adományainak. Adakozz, hogy még több ilyen cikket írhassunk! Tudnivalók itt.